Loading...
George Wilhelm Friedrich Hegel

Nội dung tư tưởng triết học tôn giáo của Hegel

 •   14/11/2016 03:22:00 PM
 •   Đã xem: 380
 •   Phản hồi: 0

George Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) là một triết gia duy tâm người Đức, chịu ảnh hưởng rất lớn từ tư tưởng của Kant, một phần từ các tác phẩm của Heraclitus và Spinoza. Ông triển khai di sản triết học của Kant và hình thành nên thuyết duy tâm siêu hình học của mình.

Một số biện pháp về công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao chất lượng học tập ở lớp 1 bán trú

Một số biện pháp về công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao chất lượng học tập ở lớp 1 bán trú

 •   30/09/2016 11:55:00 AM
 •   Đã xem: 766
 •   Phản hồi: 0

Trong giai đoạn hiện nay, công tác chủ nhiệm lớp ngày càng đòi hỏi sự dày công của người giáo viên bởi yêu cầu ngày càng cao của xã hội đang phát triển, bởi tình hình cuộc sống vẫn đang tồn tại những tác động xấu đến học sinh, bởi sự mưu sinh của gia đình nên không ít phụ huynh đã giao phó việc giáo dục con cái cho nhà trường.

Bất bình đẳng giới trong gia đình ở Việt Nam

Bất bình đẳng giới trong gia đình ở Việt Nam

 •   16/02/2016 10:42:00 PM
 •   Đã xem: 3084
 •   Phản hồi: 0

Hiện nay nước ta đưa ra những mục tiêu, chuẩn mực cơ bản, trực tiếp mà chúng ta hướng tới chính là xây dựng gia đình no ấm, bình đăng tiến bộ và hạnh phúc. Trong gia đình cần chú trọng xây dựng quan hệ dân chủ, bình đẳng giữa các thành viên, nhất là dân chủ bình đẳng giữa nam và nữ, giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái tạo nên sự nề nếp, hòa thuận kỹ cương trong mỗi gia đình, các yếu tố này trở thành một trong những nội dung cơ bản và chủ yếu cấp thiết trong xây dựng gia đình mới ở Việt Nam hiện nay.

Nguyên nhân thất bại của những ý tưởng canh tân đất nước và trách nhiệm của triều Nguyễn

Nguyên nhân thất bại của những ý tưởng canh tân đất nước và trách nhiệm của triều Nguyễn

 •   06/01/2016 10:36:00 PM
 •   Đã xem: 2037
 •   Phản hồi: 0

Trong lịch sử Việt Nam, triều Nguyễn tồn tại không lâu (1802 – 1945) nhưng có một vị trí hết sức đặc biệt. Đây là triều đại được thiết lập trong giai đoạn cuối của thời kỳ trung đại và chiếm trọn thời kỳ cận đại của dân tộc. Ra đời trong bối cảnh hết sức đặc biệt sau đó phải đối mặt với một loạt khó khăn thử thách lớn. Một trong những khó khăn đó là họa xâm lăng của chủ nghĩa tư bản phương Tây.

Nguyễn Trường Tộ – Khát vọng canh tân đất nước

Thái độ của triều đình nhà Nguyễn trước đề nghị cải cách đất nước

 •   06/01/2016 10:27:00 PM
 •   Đã xem: 3186
 •   Phản hồi: 0

Vào khoảng giữa thế kỉ XIX, nhà Nguyễn dần suy yếu, cộng thêm vào đó là mưu đồ xâm lược của chủ nghĩa thực dân Pháp, tiếng súng quân Pháp tấn công Đà Nẵng 1858 đã làm cho triều đình run sợ. Đất nước chìm đắm trong nghèo nàn lạc hậu, nhân dân khổ cực, nhiều cuộc nổi dậy bùng nổ khắp nơi, nền kinh tế trì trệ lạc hậu, cộng với chính sách hạn chế việc giao thương với nước ngoài, nạn tham những cùng với hệ tư tưởng Nho giáo lỗi thời đã làm cho khủng hoảng xã hội càng thêm trầm trọng. Tình hình đó khiến biết bao nhà yêu nước và các sĩ phu lo ngại. Có biết bao nhiêu bản điều trần, chương trình cải cách đã được đệ trình lên triều đình.

Quan lại triều đình nhà Nguyễn ở Vinh

Trách nhiệm của triều Nguyễn trong việc để đất nước rơi vào tay thực dân Pháp

 •   06/01/2016 10:08:00 PM
 •   Đã xem: 26056
 •   Phản hồi: 0

Vương triều Nguyễn – một vương triều cuối cùng trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam tồn tại trong một khoảng thời gian không dài nhưng đã để lại nhiều dấu ấn phức tạp, đặt ra hàng loạt vấn đề khó giải đáp. Tầm quan trọng và tính phức tạp của vấn đề triều Nguyễn nói chung và trách nhiệm của triều Nguyễn trong việc để mất nước nói riêng cũng được phản ánh sâu sắc trong học tập và giảng dạy lịch sử Việt Nam.

Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

 •   22/11/2015 10:13:00 PM
 •   Đã xem: 570
 •   Phản hồi: 0

Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

Các câu hỏi bài tập tình huống môn Quản trị học

Các câu hỏi bài tập tình huống môn Quản trị học

 •   05/09/2015 10:46:48 PM
 •   Đã xem: 630
 •   Phản hồi: 0

Các câu hỏi bài tập tình huống môn Quản trị học tổng hợp một số câu hỏi tình huống thường gặp trong bài thi môn Quản trị học, giúp bạn có thêm kiến thức và sự chuẩn bị với các tình huống xảy ra trong công tác quản trị. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ

 •   05/04/2015 05:46:29 PM
 •   Đã xem: 538
 •   Phản hồi: 0

Đề tài: “Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH MTV Đầu Tư & Ứng Dụng Công Nghệ Sao Việt”

Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện chất lượng phục vụ buồng tại Khách Sạn Kim Liên

Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện chất lượng phục vụ buồng tại Khách Sạn Kim Liên

 •   02/04/2015 10:45:56 PM
 •   Đã xem: 552
 •   Phản hồi: 0

Đề tài tốt nghiệp: Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện chất lượng phục vụ buồng tại Khách Sạn Kim Liên

Tình trạng nghèo đói và chính sách xóa đói, giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay

Tình trạng nghèo đói và chính sách xóa đói, giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay

 •   25/03/2015 11:56:40 AM
 •   Đã xem: 1231
 •   Phản hồi: 0

Tiểu luận: Tình trạng nghèo đói và chính sách xóa đói, giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay.

Thử nghiệm xây dựng mô hình kinh tế lượng để phân tích những tác động ảnh hưởng của tổng giá trị xuất nhập khẩu, dân số, chỉ số giá tiêu dùng (CPI), tỉ lệ lạm phát đến tổng sản phẩm quốc nội (GDP)

Thử nghiệm xây dựng mô hình kinh tế lượng để phân tích những tác động ảnh hưởng của tổng giá trị xuất nhập khẩu, dân số, chỉ số giá tiêu dùng (CPI), tỉ lệ lạm phát đến tổng sản phẩm quốc nội (GDP)

 •   17/03/2015 06:31:36 PM
 •   Đã xem: 680
 •   Phản hồi: 0

Tiểu luận nhóm: Thử nghiệm xây dựng mô hình kinh tế lượng để phân tích những tác động ảnh hưởng của tổng giá trị xuất nhập khẩu, dân số, chỉ số giá tiêu dùng (CPI), tỉ lệ lạm phát đến tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Xây dựng website trắc nghiệm tiếng Anh

Xây dựng website trắc nghiệm tiếng Anh

 •   14/03/2015 09:42:41 PM
 •   Đã xem: 414
 •   Phản hồi: 0

Khoá luận tốt nghiệp đại học: Xây dựng website trắc nghiệm tiếng Anh

Đề tài: Thực trạng cháy rừng và biện pháp phòng chống cháy rừng

Đề tài: Thực trạng cháy rừng và biện pháp phòng chống cháy rừng

 •   14/03/2015 09:27:24 AM
 •   Đã xem: 758
 •   Phản hồi: 0

Đề tài thực tập tốt nghiệp: Thực trạng cháy rừng và biện pháp phòng chống cháy rừng

Hướng dẫn ôn thi môn Triết học Mác - Lênin

Hướng dẫn ôn thi môn Triết học Mác - Lênin

 •   10/01/2015 12:01:00 AM
 •   Đã xem: 608
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn ôn thi môn Triết học Mác - Lênin

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý

 •   06/01/2015 10:15:53 PM
 •   Đã xem: 534
 •   Phản hồi: 0

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý, tập 1

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân và vận dụng vào xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân và vận dụng vào xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

 •   05/01/2015 11:12:23 PM
 •   Đã xem: 650
 •   Phản hồi: 0

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân và vận dụng vào xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay


Các tin khác

Loading...
THÀNH VIÊN
XEM NHIỀU TRONG TUẦN