Loading...
Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 12

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 12

 •   03/12/2016 10:11:29 AM
 •   Đã xem: 862
 •   Phản hồi: 0

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 12

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 20)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 20)

 •   01/12/2016 09:18:22 AM
 •   Đã xem: 863
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 20), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 19)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 19)

 •   01/12/2016 09:17:08 AM
 •   Đã xem: 785
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 19), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 18)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 18)

 •   01/12/2016 09:06:37 AM
 •   Đã xem: 691
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 18), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 17)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 17)

 •   01/12/2016 09:05:17 AM
 •   Đã xem: 136
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 17), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 16)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 16)

 •   01/12/2016 08:56:00 AM
 •   Đã xem: 131
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 16), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 15)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 15)

 •   01/12/2016 08:35:33 AM
 •   Đã xem: 133
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 15), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 14)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 14)

 •   01/12/2016 08:31:33 AM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 14), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 13)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 13)

 •   01/12/2016 08:29:52 AM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 13), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 12)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 12)

 •   01/12/2016 08:28:15 AM
 •   Đã xem: 123
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 12), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 11)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 11)

 •   01/12/2016 08:26:41 AM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 11), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 10)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 10)

 •   01/12/2016 08:24:25 AM
 •   Đã xem: 102
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 10), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 9)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 9)

 •   01/12/2016 08:22:54 AM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 9), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 8)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 8)

 •   01/12/2016 08:20:38 AM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 8), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 7)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 7)

 •   01/12/2016 08:19:04 AM
 •   Đã xem: 102
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 7), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 6)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 6)

 •   01/12/2016 08:17:18 AM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 6), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 5)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 5)

 •   29/11/2016 09:16:58 AM
 •   Đã xem: 300
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 5), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.


Các tin khác

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...