Loading...
Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 20)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 20)

 •   01/12/2016 04:18:22 PM
 •   Đã xem: 643
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 20), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 19)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 19)

 •   01/12/2016 04:17:08 PM
 •   Đã xem: 579
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 19), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 18)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 18)

 •   01/12/2016 04:06:37 PM
 •   Đã xem: 526
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 18), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 17)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 17)

 •   01/12/2016 04:05:17 PM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 17), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 16)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 16)

 •   01/12/2016 03:56:00 PM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 16), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 15)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 15)

 •   01/12/2016 03:35:33 PM
 •   Đã xem: 106
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 15), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 14)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 14)

 •   01/12/2016 03:31:33 PM
 •   Đã xem: 103
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 14), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 13)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 13)

 •   01/12/2016 03:29:52 PM
 •   Đã xem: 84
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 13), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 12)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 12)

 •   01/12/2016 03:28:15 PM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 12), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 11)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 11)

 •   01/12/2016 03:26:41 PM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 11), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 10)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 10)

 •   01/12/2016 03:24:25 PM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 10), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 9)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 9)

 •   01/12/2016 03:22:54 PM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 9), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 8)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 8)

 •   01/12/2016 03:20:38 PM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 8), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 7)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 7)

 •   01/12/2016 03:19:04 PM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 7), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 6)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 6)

 •   01/12/2016 03:17:18 PM
 •   Đã xem: 84
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 6), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 5)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 5)

 •   29/11/2016 04:16:58 PM
 •   Đã xem: 259
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 5), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 4)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 4)

 •   29/11/2016 04:08:04 PM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 (Đề 4), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.


Các tin khác

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN