Loading...
Trắc nghiệm kiến thức Tiếng Anh 9

Trắc nghiệm kiến thức Tiếng Anh 9

 •   21/04/2017 09:05:00 AM
 •   Đã xem: 322
 •   Phản hồi: 0

Trắc nghiệm kiến thức Tiếng Anh 9, được biên soạn theo chương trình và SGK mới của Bộ GD&ĐT. Sách gồm các phần:
- Cách đọc (pronuciation)
- Từ vựng (vocabulary)
- Ngữ pháp (grammar)
- Khả năng hiểu biết nội dung một đoạn văn (comprehension)
Với 10 units:
Unit 1: A visit from a pen pal
Unit 2: Clothing
Unit 3: A trip to the countryside
Unit 4: Learning a foreign language
Unit 5: The media
Unit 6: The environmment
Unit 7: Saving energy
Unit 8: Celebrations
Unit 9: Natural disasters
Unit 10: Life on other planets

Trắc nghiệm kiến thức Tiếng Anh 7

Trắc nghiệm kiến thức Tiếng Anh 7

 •   28/03/2017 02:54:00 PM
 •   Đã xem: 1123
 •   Phản hồi: 0

Trắc nghiệm kiến thức Tiếng Anh 7, được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa mới, bổ trợ và nâng cao kiến thức, bồi dưỡng học sinh khá, giỏi. Sách được trình bày theo từng đơn vị bài học (unit) thể hiện dưới dạng bài kiểm tra trắc nghiệm, gồm các phần:
- Cách đọc (pronuciation)
- Từ vựng (vocabulary)
- Ngữ pháp (grammar)
- Khả năng hiểu biết nội dung một đoạn văn (comprehension)
Gồm 16 units:
Unit 1: Back to school
Unit 2: Personal information
Unit 3. At home
Unit 4. At school
Unit 5. Work and play
Unit 6. After school
Unit 7. The world of work
Unit 8. Places
Unit 9. At home and away
Unit 10. Health and hygiene
Unit 11. Keep fit, stay healthy
Unit 12. Let s eat
Unit 13. Activities
Unit 14. Freetime fun
Unit 15. Going out
Unit 16. People and places
Phần đáp án từ trang 176 trở đi.

Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 12 nâng cao

Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 12 nâng cao

 •   10/02/2017 03:35:00 AM
 •   Đã xem: 1696
 •   Phản hồi: 0

Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 12 nâng cao, được biên soạn dành cho giáo viên bộ môn Anh Văn 12 tham khảo, soạn bài giảng, góp phần giảm bớt áp lực thời gian và công việc cho giáo viên. Với nội dung gồm 16 Units
Unit 1: Home life
Unit 2: Cultural diversity
Unit 3: Ways of socialising
Unit 4: School education system
Unit 5: Higher education
Unit 6: Future jobs
Unit 7: Economic reforms
Unit 8: Life in the future
Unit 9: Deserts
Unit 10: Endangered species
Unit 11: Books
Unit 12: Water sports
Unit 13: The 22th sea games
Unit 14: International organizations
Unit 15: Women in society
Unit 16: The association of southeast asian nations

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11

 •   18/01/2017 03:36:00 PM
 •   Đã xem: 1616
 •   Phản hồi: 0

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11, được biên soạn theo từng unit. Giúp cho học sinh ôn tập và rèn luyện kĩ năng giải các dạng bài tập trắc nghiệm khách quan theo chương và SGK mới.
Unit 1: Friendship
Unit 2: Personal Experiences
Unit 3: A Party
Unit 4: Volunteer Work
Unit 5: Illiteracy
Unit 6: Competitions
Unit 7: World Population
Unit 8: Celebrations
Unit 9: The Post Office
Unit 10: Nature in Danger
Unit 11: Sources of Energy
Unit 12: The Asian Games
Unit 13: Hobbies
Unit 14: Recreation
Unit 15: Space Conquest
Unit 16: The Wonders of The World
Có đáp án và hướng dẫn giải đầy đủ

Học tốt Tiếng Anh 12 nâng cao

Học tốt Tiếng Anh 12 nâng cao

 •   15/01/2017 11:38:00 AM
 •   Đã xem: 2006
 •   Phản hồi: 0

Học tốt Tiếng Anh 12 nâng cao, gồm 16 units hướng dẫn học Tiếng Anh 12 với Từ vựng, Ngữ pháp, dịch và trả lời câu hỏi, nghe, nói, viết, tiêu điểm ngôn ngữ.
Unit 1: Home life
Unit 2: Cultural diversity
Unit 3: Ways of socialising
Unit 4: School education system
Unit 5: Higher education
Unit 6: Future jobs
Unit 7: Economic reforms
Unit 8: Life in the future
Unit 9: Deserts
Unit 10: Endangered species
Unit 11: Books
Unit 12: Water sports
Unit 13: The 22th sea games
Unit 14: International organizations
Unit 15: Women in society
Unit 16: The association of southeast asian nations

1600 Câu trắc nghiệm Tiếng Anh 10

1600 Câu trắc nghiệm Tiếng Anh 10

 •   14/01/2017 04:55:00 PM
 •   Đã xem: 1698
 •   Phản hồi: 0

1600 Câu trắc nghiệm Tiếng Anh 10, có đáp án, gồm 16 Units
Unit 1: A Day In The Life OF
Unit 2: School Talks Reading
Unit 3: People's Background Reading
Unit 4: Special Education
Unit 5: Technology And
Unit 6: An Excursion
Unit 7: The Mass Media
Unit 8: The Story of My Village
Unit 9: Undersea World
Unit 10: Conservation
Unit 11: National Parks
Unit 12: Music
Unit 13: Film And Cinema
Unit 14: The World Cup
Unit 15: Cities
Unit 16: Historical Places

Hướng dẫn học và làm bài Tiếng Anh 7

Hướng dẫn học và làm bài Tiếng Anh 7

 •   07/12/2016 03:32:00 PM
 •   Đã xem: 5940
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn học và làm bài Tiếng Anh 7 được biên soạn theo sát nội dung và chương trình SGK, gồm 16 Unit:
Unit 1: Back to school
Unit 2: Personal information
Unit 3. At home
Unit 4. At school
Unit 5. Work and play
Unit 6. After school
Unit 7. The world of work
Unit 8. Places
Unit 9. At home and away
Unit 10. Health and hygiene
Unit 11. Keep fit, stay healthy
Unit 12. Let s eat
Unit 13. Activities
Unit 14. Freetime fun
Unit 15. Going out
Unit 16. People and places
và phần giải bài tập.

Đề kiểm tra Tiếng Anh 7

Đề kiểm tra Tiếng Anh 7

 •   25/11/2016 02:26:00 PM
 •   Đã xem: 4452
 •   Phản hồi: 0

Đề kiểm tra Tiếng Anh 7, gồm các đề kiểm tra 15 phút (từ unit 1 -> unit 16), 1 tiết, học kì I, học kì II, có đáp án đầy đủ (phần đáp án ở trang 101 trở đi)

800 Câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh 11

800 Câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh 11

 •   15/11/2016 02:39:00 PM
 •   Đã xem: 1967
 •   Phản hồi: 0

800 Câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh 11 được biên soạn theo chương trình SGK Tiếng Anh 11, với mỗi bài học gồm có 05 phần:
1. Pronunciation and phonetics
2. Vocabulary
3. Grammar
4. Finding mistakes
5. Reading comprehension
Phần cuối cuốn sách làm Grammar Focus nhằm giúp các em nắm rõ hơn về chủ điểm ngữ pháp.

Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh 6

Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh 6

 •   22/09/2016 04:05:00 AM
 •   Đã xem: 5970
 •   Phản hồi: 1

Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh 6 được biên soạn theo cấu trúc trắc nghiệm gồm có 30 bài tập, mỗi bài tập gồm 40 câu, theo nội dung chương trình sách giáo khoa Tiếng Anh 6. Các bài kiểm tra nhằm giúp các em nắm vững kiến thức về trọng âm, phát âm, tìm từ khác loại, chọn câu trả lời đúng, sửa lỗi sai, tìm câu gần nghĩa, chọn câu đúng sai, đọc hiểu.

Trắc nghiệm kiến thức Tiếng Anh 8

Trắc nghiệm kiến thức Tiếng Anh 8

 •   08/09/2016 08:30:00 AM
 •   Đã xem: 6419
 •   Phản hồi: 2

Trắc nghiệm kiến thức Tiếng Anh 8, được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa mới, bổ trợ và nâng cao kiến thức, bồi dưỡng học sinh khá, giỏi. Sách được trình bày theo từng đơn vị bài học (unit) thể hiện dưới dạng bài kiểm tra trắc nghiệm, gồm các phần:
- Cách đọc (pronuciation)
- Từ vựng (vocabulary)
- Ngữ pháp (grammar)
- Khả năng hiểu biết nội dung một đoạn văn (comprehension)

Sách học tốt Tiếng Anh 10

Sách học tốt Tiếng Anh 10

 •   16/08/2016 08:20:00 AM
 •   Đã xem: 14857
 •   Phản hồi: 0

Học tốt Tiếng Anh 10, được thiết kế với mục đích giúp cho các em học sinh lớp 10 học môn tiếng Anh đạt kết quả cao. Nội dung sách gồm 3 phần chính:
Phần 1: Hướng dẫn cách học và các kỹ năng thực hành tiếng Anh
Phần 2: Lời giải cho các phần bài tập trong sách giáo khoa và bài tập bổ trợ và củng cố
Phần 3: Lời giải bài tập bổ trợ

Đề kiểm tra Tiếng Anh 9

Đề kiểm tra Tiếng Anh 9

 •   11/06/2016 03:05:00 AM
 •   Đã xem: 8717
 •   Phản hồi: 1

Đề kiểm tra Tiếng Anh 9, bao gồm các đề thi và đáp án: Kiểm tra 15 phút, 1 tiết, học kì (Fifteen - minute tests, one - period tests, first semester tests, second semester tests and answer keys)

Ôn tập và kiểm tra Tiếng Anh 8

Ôn tập và kiểm tra Tiếng Anh 8

 •   10/04/2016 03:12:36 PM
 •   Đã xem: 26122
 •   Phản hồi: 2

Sách được biên soạn theo nội dung sách giáo khoa English 8 của Nhà xuất bản giáo dục, với các bài kiểm tra của chương trình English 8 với mọi trình độ: trung bình, khá và giỏi.
Sách gồm có: Bài kiểm tra 45 phút, Bài kiểm tra giữa học kì I, II, Bài kiểm tra học kì I, II, Đề thi tuyển chọn đội tuyển Tiếng Anh. Mỗi bài đều có đáp án và biểu điểm để các em có thể tự đánh giá trình độ của mình.

Ôn tập và kiểm tra Tiếng Anh 7

Ôn tập và kiểm tra Tiếng Anh 7

 •   10/04/2016 02:50:30 PM
 •   Đã xem: 26084
 •   Phản hồi: 1

Sách được biên soạn theo nội dung sách giáo khoa English 7 của Nhà xuất bản giáo dục, với các bài kiểm tra của chương trình English 7 với mọi trình độ: trung bình, khá và giỏi.
Sách gồm có: Bài kiểm tra 45 phút, Bài kiểm tra giữa học kì I, II, Bài kiểm tra học kì I, II, Đề thi tuyển chọn đội tuyển Tiếng Anh. Mỗi bài đều có đáp án và biểu điểm để các em có thể tự đánh giá trình độ của mình.

Học tốt Tiếng Anh 10

Học tốt Tiếng Anh 10

 •   16/11/2015 07:01:00 AM
 •   Đã xem: 108468
 •   Phản hồi: 12

Sách Học tốt Tiếng Anh 10 được biên soạn theo khung chương trình sách giáo khoa Tiếng Anh 10, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho việc học tập Tiếng Anh 10 được nâng cao hơn.

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5

 •   25/09/2015 03:19:35 PM
 •   Đã xem: 50896
 •   Phản hồi: 47

Nhằm giúp các em học sinh lóp 5 có thêm tài liệu để làm quen và tự ôn tập trước các bài kiểm tra và thi học kì môn Tiếng Anh trong năm học, chúng tôi đã biên soạn và sưu tập những đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5. Ngoài những kiến thức bám sát chương trình giảng dạy, chúng tôi biên soạn thêm những bài đọc hiểu, bài tập văn phạm, bài nghe ở mức độ rộng để các em có thể tự rèn luyện nâng cao kiến thức của mình.

Học tốt Tiếng anh 12

Học tốt Tiếng anh 12

 •   19/09/2015 04:33:04 PM
 •   Đã xem: 67053
 •   Phản hồi: 0

Học tốt Tiếng anh 12, Sách giải tiếng anh 12

Sách trắc nghiệm Tiếng anh lớp 10

Sách trắc nghiệm Tiếng anh lớp 10

 •   14/09/2015 03:00:23 PM
 •   Đã xem: 20820
 •   Phản hồi: 0

Sách trắc nghiệm Tiếng anh lớp 10 có đáp án.

Sách bài tập Tiếng Anh 9

Sách bài tập Tiếng Anh 9

 •   05/09/2015 04:07:20 PM
 •   Đã xem: 187663
 •   Phản hồi: 9

Bài tập tiếng Anh 9 của cô Mai Lan Hương và Nguyễn Thanh Loan biên tập, có chỉnh lý và bổ sung năm 2012, có đáp án tiện tra cứu và học tập về các phần từ vựng, ngữ pháp, đàm thoại, đọc hiểu.

Học tốt Tiếng Anh 7

Học tốt Tiếng Anh 7

 •   03/09/2015 04:56:00 PM
 •   Đã xem: 173408
 •   Phản hồi: 23

Học tốt Tiếng Anh 7, sách giải bài tập tiếng anh 7

Học tốt Tiếng Anh 11

Học tốt Tiếng Anh 11

 •   03/09/2015 10:26:00 AM
 •   Đã xem: 100559
 •   Phản hồi: 0

Học tốt Tiếng Anh 11, sách giải bải tập tiếng anh 11

Học tốt Tiếng Anh 9

Học tốt Tiếng Anh 9

 •   02/09/2015 07:36:00 AM
 •   Đã xem: 115865
 •   Phản hồi: 13

Học tốt Tiếng Anh 9, sách giải bải tập tiếng anh 9

Học tốt Tiếng Anh 6

Học tốt Tiếng Anh 6

 •   31/08/2015 03:35:00 PM
 •   Đã xem: 87060
 •   Phản hồi: 9

Học tốt Tiếng Anh 6, sách giải bài tập tiếng anh lớp 6

Học tốt Tiếng anh 8

Học tốt Tiếng anh 8

 •   30/08/2015 05:45:00 PM
 •   Đã xem: 212635
 •   Phản hồi: 39

Học tốt Tiếng anh 8, sách giải bài tập tiếng anh lớp 8

670 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 9

670 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 9

 •   28/08/2015 02:42:10 PM
 •   Đã xem: 34794
 •   Phản hồi: 8

670 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 9 (730 câu hỏi và bài tập kèm theo).

Sách bài tập tiếng anh lớp 8

Sách bài tập tiếng anh lớp 8

 •   28/08/2015 11:10:00 AM
 •   Đã xem: 312682
 •   Phản hồi: 43

Sách bài tập tiếng anh lớp 8, có đáp án và hướng dẫn giải


Các tin khác

Loading...
Loading...