Loading...
Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền nam (1954-1975)

Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền nam (1954-1975)

 11:57 11/12/2017

Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền nam (1954-1975), gồm các phần:
- Tình hình và nhiệm vụ cách mạng nước ta sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương
- Miền bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất (1954 - 1960)
- Miền nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng tiến tới “Đồng Khởi” (1954 - 1960)
- Miền bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội (1961 - 1965)
- Miền bắc chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mĩ (1961 - 1965)

Cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ XVII

Cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ XVII

 15:27 18/11/2017

Cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ XVII
- Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Anh
- Tiến trình cách mạng

Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ II (1945 - 1949)

Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ II (1945 - 1949)

 14:16 05/11/2017

Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ II (1945 - 1949)
- Hội nghị Ianta (02/1945) và những thoả thuận của ba cường quốc
- Sự thành lập Liên hiệp quốc
- Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa

Phân tích bài thơ “Cảm hoài”của Đặng Dung

Phân tích bài thơ “Cảm hoài”của Đặng Dung

 12:10 25/10/2017

Nói đến thơ văn Lí - Trần, ta phải nói đến nội dung chủ đạo của nó là chủ nghĩa yêu nước. Nội dung này đã bao trùm văn học suốt năm thế kỉ và trở thành chủ đề lớn nhất, nguồn cảm hứng trữ tình lớn nhất. Bên cạnh rất nhiều tác phẩm nổi tiếng về chủ đề yêu nước, ta phải nhớ đến Đặng Dung với một bài thơ duy nhất nhưng đã làm rung động tâm hồn độc giả bao thế kỉ, đó là bài Cảm hoài.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập SGK GDCD lớp 11 bài 8: Chủ nghĩa xã hội

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập SGK GDCD lớp 11 bài 8: Chủ nghĩa xã hội

 03:02 14/10/2017

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập SGK GDCD lớp 11 bài 8: Chủ nghĩa xã hội

Sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

Sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

 09:36 24/09/2017

Sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu - Giải bài tập Lịch sử 7, bài 2

Những cuộc phát kiến lớn về địa lí

Những cuộc phát kiến lớn về địa lí

 09:33 24/09/2017

Giải bài tập Lịch sử 7, bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu.

Trắc nghiệm GDCD 11, bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

Trắc nghiệm GDCD 11, bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

 02:02 24/08/2017

Bài tập trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đáp án là phần "IN ĐẬM"

Trắc nghiệm GDCD 11, bài 9: Nhà nước xã hội chủ nghĩa

Trắc nghiệm GDCD 11, bài 9: Nhà nước xã hội chủ nghĩa

 01:54 24/08/2017

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Đáp án là phần "IN ĐẬM"

Trắc nghiệm GDCD 11, bài 8: Chủ nghĩa xã hội

Trắc nghiệm GDCD 11, bài 8: Chủ nghĩa xã hội

 01:51 24/08/2017

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Chủ nghĩa xã hội. Đáp án là phần "IN ĐẬM"

Trắc nghiệm Lịch sử 8: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Trắc nghiệm Lịch sử 8: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

 04:12 01/06/2017

Trắc nghiệm Lịch sử 8: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941), có đáp án

Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Trắc nghiệm Lịch sử 8: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

 14:12 28/04/2017

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 8, bài số 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác, có đáp án.

Trắc nghiệm Lịch sử 8: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Trắc nghiệm Lịch sử 8: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

 13:58 28/04/2017

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 8, bài số 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới, có đáp án.

Hãy tìm hiểu những ý kiến dưới đây nhằm làm rõ một nét trong cách nhìn đời, nhìn người đầy tinh thần nhân đạo của Nam Cao: Nhà văn Nam Cao đã từng lấy lời của Francois Coppee ...  không bao giờ ta thương... (bài 2)

Hãy tìm hiểu những ý kiến dưới đây nhằm làm rõ một nét trong cách nhìn đời, nhìn người đầy tinh thần nhân đạo của Nam Cao: Nhà văn Nam Cao đã từng lấy lời của Francois Coppee ... không bao giờ ta thương... (bài 2)

 11:42 26/04/2017

Cùng với Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiểu, Nam Cao bước vào nhà trường phổ thông với một khuôn mặt khá đậm nét, một tư cách nhà văn nhân đạo chủ nghĩa sâu sắc, tiêu biểu cho những giá trị tinh thần cao cả nhất của dân tộc Việt Nam chúng ta. Tác phẩm của ông được giảng chính thức cả hai cấp học: Lão Hạc (lớp 8). Đời thừa, Chí Phèo (lớp 11), Đôi mắt (lớp 12). Ngoài ra, còn truyện Một đám cưới, Trăng sáng và rất nhiều đoạn văn trích của Nạm Cao được in trong SGK để đọc thêm.

Cảm nhận của anh (chị) sau khi đọc truyện “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam (Bài 3)

Cảm nhận của anh (chị) sau khi đọc truyện “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam (Bài 3)

 11:25 26/04/2017

Có một thời, lối “tư duy từ điển” đã làm bó tay không ít người nghiên cứu văn học Việt Nam, đẩy họ đến tình trạng lay hoay trong “cái rọ” của khái niệm. Dựa vào khái niệm, người ta khảo cứu văn chương như một thực thể bị chia cắt một cách siêu hình thành những dòng, những khuynh hướng khác nhau. Khi đem những tiêu chỉ của chủ nghĩa hiện thực phê phán qui chiếu vào văn học 1930 - 1945 sẽ dễ thấy nổi lên tác phẩm của Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan... còn nhiều sáng tác của Thanh Tịnh, Thạch Lam... Như bị lùa vào cái dòng lãng mạn (mà lãng mạn trong cái dân tộc lầm than thì không thể tha thứ!). Tuy nhiên, lịch sử bao giờ cũng mang tính khách quan của nó, “tư duy mới” đã gạt bỏ những hướng đi duy lí chủ quan, để tuy chậm, song chưa muộn, mấy năm gần đây Thạch Lam và một số “danh bút” của một thời văn chương được khẳng định trở lại.

xuan dieu   huy can   han mac tu

Giá trị tư tưởng, nghệ thuật của thơ lãng mạn qua một số tác phẩm của Xuân Diệu, Huy Cận, Hàn Mặc Tử

 15:37 01/04/2017

Cách đây khoảng hai trăm năm, lần đầu tiên khái niệm văn học lãng mạn ra đời ở phương Tây. Chủ nghĩa lãng mạn trong thơ gắn liền với tên tuổi, tài hoa của Hai-nơ (Đức), Huy-gô (Pháp), Puskin (Nga)... Người ta không thể nói đến thơ mà không nói về thơ lãng mạn thậm chí còn có người khẳng định không lãng mạn không có thơ. Thơ lãng mạn mà đầu bài nói đến ở đây là thơ “Thơ mới” (1932- 1942). Nói “Thơ mới” là để phân biệt với thơ cũ (thơ đường luật, thơ cổ phong). Đã một thời thơ lãng mạn được coi là một thứ “Nấm lạ”. Hơn nửa thế kỉ qua, đã nảy sinh hai thái độ đối lập nhau trong việc đánh giá, cảm nhận Thơ mới; có người sùng bái thơ lãng mạn như một vật báu, cũng có người khinh rẻ nó như một “Dị vật”. Vậy thì giá trị tư tưởng, nghệ thật đích thực của lãng mạn là ở chỗ nào? Một lần nữa, qua một số thi phẩm tiêu biểu của các nhà thơ Xuân Diệu, Huy Cận, Hàn Mặc Tử, chúng ta hãy bình tâm nhìn nhận lại vấn đề này.

Bằng việc phân tích một số tác phẩm của Nam Cao, hãy làm sáng tỏ nhận định: “Có thể nói, vấn đề “Đôi mắt” là vấn đề cơ bản của chủ nghĩa hiện thực Nam Cao”

Bằng việc phân tích một số tác phẩm của Nam Cao, hãy làm sáng tỏ nhận định: “Có thể nói, vấn đề “Đôi mắt” là vấn đề cơ bản của chủ nghĩa hiện thực Nam Cao”

 06:52 10/03/2017

Mỗi lần đọc Nam Cao là mỗi lần trong tôi lại rưng rưng xúc động và ám ảnh. Những trang đời, những trang văn nóng hổi của Nam Cao vẫn còn mãi như một cảm xúc không thể nguôi yên trong lòng độc giả. Trong dòng văn học hiện thực phê phán, người ta sẽ nhớ mãi một Nguyên Hồng - nhà văn của chủ nghĩa nhân đạo thông thiết, một Vũ Trọng Phụng - nhà văn châm biếm trào lộng mỉa mai ... Và người ta cũng không thể quên được một Nam Cao cháy bỏng tình yêu thương, luôn quan tâm đến nhân phẩm con người. Những sáng tác của Nam Cao, ngoài giá trị nhân đạo, hiện thực, còn là một ý thức trách nhiệm cao cả của lương tâm người cầm bút cứ trăn trở, day dứt, trở đi, trở lại trong các sáng tác cả trước và sau cách mạng. Bởi vậy, thật có lí khi giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh cho rằng: “Có thể nói, vấn đề “Đôi mắt” là vấn đề cơ bản của chủ nghĩa hiện thực Nam Cao”.

Giá trị thặng dư

Thế nào là giá trị thặng dư? Giá trị thặng dư tuyệt đối, giá trị thặng dư tương đối và giá trị thặng dư siêu ngạch?

 02:09 08/02/2017

Thế nào là giá trị thặng dư? Giá trị thặng dư tuyệt đối, giá trị thặng dư tương đối và giá trị thặng dư siêu ngạch? Vì sao nói sản xuất giá trị thặng dư là quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản?

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...