Loading...
Phân loại bài tập hóa học theo từng dạng

Phân loại bài tập hóa học theo từng dạng

 09:35 21/12/2016

- Dạng 1: Kim loại, oxit kim loại, bazo, muối tác dụng với các axit không có tính oxi hóa
- Dạng 2: Kim loại, oxit kim loại, bazo, muối tác dụng với các axit có tính oxi hóa mạnh
- Dạng 3: Kim loại tác dụng với dung dịch muối
- Dạng 4: Hợp chất lưỡng tính
- Dạng 5: Bài tập về điện phân
- Dạng 6: Bài tập về phản ứng của SO2, CO2 với dung dịch kiềm
- Dạng 7: Bài tập về phản ứng của H2, C, CO, Al với oxit kim loại
- Dạng 8: Bài tập xác định công thức hóa học
- Dạng 9: Bài tập về hiệu suất

Bài toán lớp 5 về tỉ lệ %

Bài toán lớp 5 về tỉ lệ %

 16:15 30/12/2015

Hỏi: Nước biển chứa 3% muối. Hỏi cần phải đổ thêm bao nhiêu kg nước lã vào 500kg nước biển để được 1 dung dịch chứa 2% muối? (Phùng Mai Nga)

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...