Loading...
Phân loại bài tập hóa học theo từng dạng

Phân loại bài tập hóa học theo từng dạng

 09:35 21/12/2016

- Dạng 1: Kim loại, oxit kim loại, bazo, muối tác dụng với các axit không có tính oxi hóa
- Dạng 2: Kim loại, oxit kim loại, bazo, muối tác dụng với các axit có tính oxi hóa mạnh
- Dạng 3: Kim loại tác dụng với dung dịch muối
- Dạng 4: Hợp chất lưỡng tính
- Dạng 5: Bài tập về điện phân
- Dạng 6: Bài tập về phản ứng của SO2, CO2 với dung dịch kiềm
- Dạng 7: Bài tập về phản ứng của H2, C, CO, Al với oxit kim loại
- Dạng 8: Bài tập xác định công thức hóa học
- Dạng 9: Bài tập về hiệu suất

Danh pháp các hợp chất hữu cơ lớp 12

Danh pháp các hợp chất hữu cơ lớp 12

 15:28 05/09/2015

Danh pháp các hợp chất hữu cơ bao gồm cách gọi tên các loại hợp chất hữu cơ và tên gọi của các hợp chất hữu cơ cơ bản như ankan, anken, ankin, este... Tài liệu này giúp các bạn học sinh tổng hợp kiến thức Hóa học, nhằm học tốt môn Hóa, bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn thi đại học môn Hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập hóa học lớp 9 - Chương 1

Bài tập hóa học lớp 9 - Chương 1

 16:22 25/08/2015

Bài tập hóa học lớp 9 - Chương : Các loại hợp chất vô cơ

Sách bài tập Hoá học lớp 9

Sách bài tập Hoá học lớp 9

 13:57 10/08/2015

Để giúp cho các em học tốt môn Hoá học lớp 9 do vậy chúng tôi biên soạn cuốn “ Bài tập hoá học 9”. Sách được biên soạn theo chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Nội dung sách gồm năm chương: Chương I: Các loại hợp chất hữu cơ
Chương II: Kim loại
Chương III: Phi kim, sơ lược về bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học
Chương IV: Hidrocacbon. Nhiên liệu
Chương V: Dẫn xuất của Hidorocacbon. Polime

Bài tập trắc nghiệm hoá 12 chuyên đề: Sắt và hợp chất của sắt

Bài tập trắc nghiệm hoá 12 chuyên đề: Sắt và hợp chất của sắt

 14:34 19/04/2015

Ôn thi đại học, bài tập trắc nghiệm hoá 12 chuyên đề: Sắt và hợp chất của sắt

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...