Loading...
Phân loại bài tập hóa học theo từng dạng

Phân loại bài tập hóa học theo từng dạng

 09:35 21/12/2016

- Dạng 1: Kim loại, oxit kim loại, bazo, muối tác dụng với các axit không có tính oxi hóa
- Dạng 2: Kim loại, oxit kim loại, bazo, muối tác dụng với các axit có tính oxi hóa mạnh
- Dạng 3: Kim loại tác dụng với dung dịch muối
- Dạng 4: Hợp chất lưỡng tính
- Dạng 5: Bài tập về điện phân
- Dạng 6: Bài tập về phản ứng của SO2, CO2 với dung dịch kiềm
- Dạng 7: Bài tập về phản ứng của H2, C, CO, Al với oxit kim loại
- Dạng 8: Bài tập xác định công thức hóa học
- Dạng 9: Bài tập về hiệu suất

Bài tập về xác định tên kim loại

Bài tập về xác định tên kim loại

 09:48 26/12/2015

Bài tập về xác định tên kim loại đưa ra một số phương pháp giải bài tập xác định tên kim loại, có kèm theo các bài luyện tập, giúp các bạn học sinh nắm bắt kiếm thức và tự học hiệu quả hơn. Chúc các bạn học tập tốt bộ môn này.

Sách bài tập Hoá học lớp 9

Sách bài tập Hoá học lớp 9

 13:57 10/08/2015

Để giúp cho các em học tốt môn Hoá học lớp 9 do vậy chúng tôi biên soạn cuốn “ Bài tập hoá học 9”. Sách được biên soạn theo chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Nội dung sách gồm năm chương: Chương I: Các loại hợp chất hữu cơ
Chương II: Kim loại
Chương III: Phi kim, sơ lược về bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học
Chương IV: Hidrocacbon. Nhiên liệu
Chương V: Dẫn xuất của Hidorocacbon. Polime

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...