Loading...

Lớp 5

Lớp 5

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 năm 2017 - 2018

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 năm 2017 - 2018

 10:22 17/12/2017

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 năm 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2017 - 2018

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2017 - 2018

 10:12 17/12/2017

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 (Đề 2)

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 (Đề 2)

 10:07 17/12/2017

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 5 năm 2017 - 2018

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 5 năm 2017 - 2018

 07:51 14/12/2017

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 5 năm 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 5 trường TH Nguyễn Văn Cừ năm học 2016 - 2017

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 5 trường TH Nguyễn Văn Cừ năm học 2016 - 2017

 08:53 04/12/2017

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 5 trường TH Nguyễn Văn Cừ năm học 2016 - 2017, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Khoa học trường tiểu học Biên Sơn, Bắc Giang năm 2017 - 2018

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Khoa học trường tiểu học Biên Sơn, Bắc Giang năm 2017 - 2018

 05:32 03/12/2017

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Khoa học trường tiểu học Biên Sơn, Bắc Giang năm 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Lịch sử - Địa lý năm 2017 - 2018

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Lịch sử - Địa lý năm 2017 - 2018

 05:29 03/12/2017

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Lịch sử - Địa lý năm 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5 trường tiểu học Bến Đình, Tây Ninh năm 2017 - 2018

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5 trường tiểu học Bến Đình, Tây Ninh năm 2017 - 2018

 12:13 28/11/2017

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5 trường tiểu học Bến Đình, Tây Ninh năm 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 5 năm học 2016

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 5 năm học 2016

 07:19 21/11/2017

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 5 năm học 2016, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Việt trường tiểu học Đại Lãnh 2, Khánh Hòa

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Việt trường tiểu học Đại Lãnh 2, Khánh Hòa

 13:08 15/11/2017

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Việt trường tiểu học Đại Lãnh 2, Khánh Hòa có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường TH B Vĩnh Hội Đông

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường TH B Vĩnh Hội Đông

 13:14 25/10/2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường TH B Vĩnh Hội Đông, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 trường TH B Vĩnh Hội Đông

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 trường TH B Vĩnh Hội Đông

 13:06 25/10/2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 trường TH B Vĩnh Hội Đông, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường TH-THCS-THPT Hoa Sen

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường TH-THCS-THPT Hoa Sen

 14:36 24/10/2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường TH-THCS-THPT Hoa Sen, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường TH & THCS Húc Nghì

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường TH & THCS Húc Nghì

 14:33 24/10/2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường TH & THCS Húc Nghì có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường TH Nguyễn Viết Xuân năm 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường TH Nguyễn Viết Xuân năm 2017 - 2018

 14:29 24/10/2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường TH Nguyễn Viết Xuân năm 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 năm 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 năm 2017 - 2018

 14:25 24/10/2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 theo Thông tư 22 năm 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 5

Bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 5

 14:19 24/10/2017

Bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 5.

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Hưng Lộc, Bình Dương năm 2017 - 2018

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Hưng Lộc, Bình Dương năm 2017 - 2018

 14:16 24/10/2017

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Hưng Lộc, Bình Dương năm 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...