Loading...

Lớp 7

Lớp 7

Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV

Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV

 07:32 10/10/2017

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch sử 7, bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch sử 7, bài 17:  Ôn tập chương II và chương III

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch sử 7, bài 17: Ôn tập chương II và chương III

 07:28 10/10/2017

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch sử 7, bài 17: Ôn tập chương II và chương III

Thế nào là điệp từ, điệp ngữ. Điệp từ - Điệp ngữ khác nhau chỗ nào?

Thế nào là điệp từ, điệp ngữ. Điệp từ - Điệp ngữ khác nhau chỗ nào?

 07:07 10/10/2017

Điệp từ, điệp ngữ là một biện pháp tu từ chỉ việc lặp đi, lặp lại một từ hoặc một cụm từ trong văn bản. Nhằm nhấn mạnh, khẳng định, liệt kê, ... làm nổi bật vấn đề muốn nói đến.

Nhà Hồ và cải cách của Hồ Quý Ly

Nhà Hồ và cải cách của Hồ Quý Ly

 08:54 08/10/2017

Hồ Quý Ly là cháu 4 đời của Hồ Liêm (Hồ Liêm từ quê Nghệ An ra Thanh Hoá, được một viên quan đại thân họ Lê nhận làm con nuôi). Ông là ngưởi tài năng, lại có hai người cô là phi tần của vua Trần Minh Tông và sinh hạ được ba vị vua cho nhà Trần, nhờ đó ông rất được vua Trần trọng dụng. Hồ Quý Ly đã nắm giữ được chức vụ cao nhất trong triều đình. Sau vụ một số quý tộc nhà Trần mưu giết Hồ Quý Ly không thành (năm 1399), năm 1400, ông phế truất vua Trần và lên làm vua (đổi thành họ Hồ), đổi quốc hiệu là Đại Ngu - nhà Hồ thành lập.

Tình hình kinh tế - xã hội của nhà Trần cuối thế kỉ XIV

Tình hình kinh tế - xã hội của nhà Trần cuối thế kỉ XIV

 08:51 08/10/2017

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch sử 7, bài 16. Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV

Sự phát triển văn hoá ở thời Trần

Sự phát triển văn hoá ở thời Trần

 08:50 08/10/2017

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch sử 7, bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần. Đời sống văn hoá, văn học, giáo dục, khoa học kỹ thuật, nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc.

Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên

Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên

 08:46 08/10/2017

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch sử 7 - Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên.

Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên năm 1287 - 1288

Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên năm 1287 - 1288

 09:52 05/10/2017

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch sử 7, bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên thế kỉ XIII

Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên năm 1285

Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên năm 1285

 09:50 05/10/2017

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch sử 7, bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên thế kỉ XIII

Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ năm 1258

Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ năm 1258

 09:47 05/10/2017

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch sử 7, bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên thế kỉ XIII

Nhà Trần xây dựng quân đội và phát triển kinh tế

Nhà Trần xây dựng quân đội và phát triển kinh tế

 09:46 05/10/2017

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch sử 7, bài 13: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

Nhà Trần thành lập

Nhà Trần thành lập

 09:43 05/10/2017

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch sử 7, bài 13: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

Sinh hoạt xã hội và văn hoá thời Lý

Sinh hoạt xã hội và văn hoá thời Lý

 09:40 05/10/2017

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch sử 7, bài 12: Đời sống kinh tế văn hoá thời Lý

Đời sống kinh tế thời Lý

Đời sống kinh tế thời Lý

 08:41 04/10/2017

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch sử 7, bài 12: Đời sống kinh tế văn hoá thời Lý

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống lần thứ hai 1077

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống lần thứ hai 1077

 12:42 02/10/2017

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch sử 7, bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077)

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống lần thứ nhất 1075

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống lần thứ nhất 1075

 12:34 02/10/2017

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch sử 7, bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077)

Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

 10:47 01/10/2017

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch sử 7, bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước. Chương II. Nước Đại Việt thời Lý (thế kỉ XI - XII)

Sự phát triển kinh tế và văn hoá nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê

Sự phát triển kinh tế và văn hoá nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê

 04:07 30/09/2017

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch sử 7, bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê. Sự phát triển kinh tế và văn hoá.

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...