Loading...

Lớp 7

Lớp 7

So sánh ảnh của một vật được tạo bởi ba gương (gương phẳng, gương lồi và gương lõm)

So sánh ảnh của một vật được tạo bởi ba gương (gương phẳng, gương lồi và gương lõm)

 04:19 01/01/2017

So sánh ảnh của một vật được tạo bởi gương phẳng, gương lồi và gương lõm, có những điểm giống và khác nhau như thế nào?

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7 trường THCS Thanh Kim, Sa Pa năm học 2016 - 2017

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7 trường THCS Thanh Kim, Sa Pa năm học 2016 - 2017

 04:01 27/12/2016

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7 trường THCS Thanh Kim, Sa Pa năm học 2016 - 2017. Có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 7 trường THCS Phương Trung, Hà Nội năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 7 trường THCS Phương Trung, Hà Nội năm học 2016 - 2017

 04:05 25/12/2016

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 7 trường THCS Phương Trung, Hà Nội năm học 2016 - 2017. Có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 7 trường THCS Phạm Mệnh, Hải Dương năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 7 trường THCS Phạm Mệnh, Hải Dương năm học 2016 - 2017

 04:02 25/12/2016

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 7 trường THCS Phạm Mệnh, Hải Dương năm học 2016 - 2017. Có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Mỹ thuật lớp 7 trường THCS Dân Hòa, Hà Nội năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Mỹ thuật lớp 7 trường THCS Dân Hòa, Hà Nội năm học 2016 - 2017

 02:07 24/12/2016

Đề thi học kì 1 môn Mỹ thuật lớp 7 trường THCS Dân Hòa, Hà Nội năm học 2016 - 2017.

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 7 trường THCS Nguyễn Thành Hãn, Quảng Nam năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 7 trường THCS Nguyễn Thành Hãn, Quảng Nam năm học 2016 - 2017

 04:23 21/12/2016

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 7 trường THCS Nguyễn Thành Hãn, Quảng Nam năm học 2016 - 2017. Có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 7 trường THCS Lý Tự Trọng, Đăk Lăk năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 7 trường THCS Lý Tự Trọng, Đăk Lăk năm học 2016 - 2017

 04:20 21/12/2016

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 7 trường THCS Lý Tự Trọng, Đăk Lăk năm học 2016 - 2017. Có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 7 trường THCS Kỳ Thượng, Quảng Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 7 trường THCS Kỳ Thượng, Quảng Ninh năm học 2016 - 2017

 04:17 21/12/2016

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 7 trường THCS Kỳ Thượng, Quảng Ninh năm học 2016 - 2017. Có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Đồng Sơn, Quảng Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Đồng Sơn, Quảng Ninh năm học 2016 - 2017

 03:54 19/12/2016

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Đồng Sơn, Quảng Ninh năm học 2016 - 2017. Có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Giáo dục công dân lớp 7 trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, Trà My năm 2016 - 2017

Đề thi học kỳ 1 môn Giáo dục công dân lớp 7 trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, Trà My năm 2016 - 2017

 22:30 14/12/2016

Đề thi học kỳ 1 môn Giáo dục công dân lớp 7 trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, Trà My năm 2016 - 2017, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bộ 25 đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 7

Bộ 25 đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 7

 05:45 10/12/2016

Bộ 25 đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 7. Mời các bạn cùng tham khảo. Chúc các bạn học tốt.

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Lê Hồng Phong, Krông Buk

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Lê Hồng Phong, Krông Buk

 05:42 10/12/2016

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Lê Hồng Phong, Krông Buk, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Lê Lợi, Hà Đông năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Lê Lợi, Hà Đông năm học 2016 - 2017

 04:22 10/12/2016

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Lê Lợi, Hà Đông năm học 2016 - 2017, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 7 (Đề 2)

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 7 (Đề 2)

 04:20 10/12/2016

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 7 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 7 (Đề 1)

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 7 (Đề 1)

 04:19 10/12/2016

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 7 (Đề 1), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Các công việc làm đất và tác dụng của từng công việc

Các công việc làm đất và tác dụng của từng công việc

 21:11 04/12/2016

Làm đất nhằm mục đích làm cho đất tơi xốp, bằng phẳng, tăng khả năng giữ nước, chất dinh dưỡng, diệt cỏ dại và mầm mống sâu bệnh, cải tạo đất, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng, phát triển tốt.

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Lịch sử lớp 7

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Lịch sử lớp 7

 05:05 03/12/2016

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Lịch sử lớp 7

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 20)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 20)

 03:43 28/11/2016

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 (Đề 20), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Loading...
THÀNH VIÊN
XEM NHIỀU TRONG TUẦN