Loading...

Lớp 7

Lớp 7

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Tiếng anh lớp 7 năm học 2017 - 2018

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Tiếng anh lớp 7 năm học 2017 - 2018

 13:07 15/12/2017

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Tiếng anh lớp 7 năm học 2017 - 2018

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 trường THCS Bình Châu năm học 2016 - 2017

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 trường THCS Bình Châu năm học 2016 - 2017

 09:15 04/12/2017

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 trường THCS Bình Châu năm học 2016 - 2017, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh trường THCS Nghĩa Tân, Hà Nội năm học 2017-2018

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh trường THCS Nghĩa Tân, Hà Nội năm học 2017-2018

 07:22 21/11/2017

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh trường THCS Nghĩa Tân, Hà Nội năm học 2017-2018 có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh (Đề 3)

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh (Đề 3)

 09:22 19/11/2017

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh (Đề 3)có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh (Đề 2)

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh (Đề 2)

 09:20 19/11/2017

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh (Đề 2) có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh (Đề 1)

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh (Đề 1)

 09:17 19/11/2017

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh (Đề 1) có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh trường THCS Phụng Thượng, Hà Nội năm học 2017-2018

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh trường THCS Phụng Thượng, Hà Nội năm học 2017-2018

 08:28 16/11/2017

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh trường THCS Phụng Thượng, Hà Nội năm học 2017-2018

Đề thi học kỳ 1 môn vật lý lớp 7 (Đề 4)

Đề thi học kỳ 1 môn vật lý lớp 7 (Đề 4)

 13:45 10/11/2017

Đề thi học kỳ 1 môn vật lý lớp 7 năm học 2017 - 2018 (Đề 4), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn vật lý lớp 7 (Đề 3)

Đề thi học kỳ 1 môn vật lý lớp 7 (Đề 3)

 13:42 10/11/2017

Đề thi học kỳ 1 môn vật lý lớp 7 năm học 2017 - 2018 (Đề 3), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn vật lý lớp 7 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 1 môn vật lý lớp 7 (Đề 2)

 13:37 10/11/2017

Đề thi học kỳ 1 môn vật lý lớp 7 năm học 2017 - 2018 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn vật lý lớp 7 (Đề 1)

Đề thi học kỳ 1 môn vật lý lớp 7 (Đề 1)

 13:32 10/11/2017

Đề thi học kỳ 1 môn vật lý lớp 7 (Đề 1), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX

Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX

 11:15 02/11/2017

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 - Chương VI. Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX. BÀI 28. Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX

Tình hình chính trị, kinh tế Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX

Tình hình chính trị, kinh tế Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX

 03:10 01/11/2017

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 - Chương VI. Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX. BÀI 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Quang Trung xây dựng đất nước

Quang Trung xây dựng đất nước

 03:08 01/11/2017

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 - Chương V. Đại Việt ở các thế kỉ XVI - XVIII. Bài 25. Phong trào Tây Sơn. Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước

Tây Sơn đánh tan quân Thanh

Tây Sơn đánh tan quân Thanh

 03:07 01/11/2017

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 - Chương V. Đại Việt ở các thế kỉ XVI - XVIII. Bài 25. Phong trào Tây Sơn.

Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân xâm lược Xiêm

Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân xâm lược Xiêm

 03:05 01/11/2017

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 - Chương V. Đại Việt ở các thế kỉ XVI - XVIII. Bài 25. Phong trào Tây Sơn.

Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn

Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn

 03:04 01/11/2017

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 - Chương V. Đại Việt ở các thế kỉ XVI - XVIII. Bài 25. Phong trào Tây Sơn.

Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

 03:02 01/11/2017

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 - Chương v. Đại Việt ở các thế kỉ XVI - XVIII. Bài 24. Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...