Loading...

THPT

Đề thi đáp án THPT

Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2017 môn Toán - Đề số 06 (Có đáp án)

Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2017 môn Toán - Đề số 06 (Có đáp án)

 05:07 04/02/2017

Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2017 môn Toán - Đề số 06, có kèm theo hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2017 môn Toán - Đề số 05 (Có đáp án)

Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2017 môn Toán - Đề số 05 (Có đáp án)

 05:04 04/02/2017

Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2017 môn Toán - Đề số 05, có kèm theo hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2017 môn Toán - Đề số 04 (Có đáp án)

Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2017 môn Toán - Đề số 04 (Có đáp án)

 05:03 04/02/2017

Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2017 môn Toán - Đề số 04, có kèm theo hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2017 môn Toán - Đề số 03 (Có đáp án)

Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2017 môn Toán - Đề số 03 (Có đáp án)

 04:57 04/02/2017

Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2017 môn Toán - Đề số 03, có kèm theo hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2017 môn Toán - Đề số 02 (Có đáp án)

Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2017 môn Toán - Đề số 02 (Có đáp án)

 04:55 04/02/2017

Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2017 môn Toán - Đề số 01, có kèm theo hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2017 môn Toán - Đề số 01 (Có đáp án)

Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2017 môn Toán - Đề số 01 (Có đáp án)

 04:50 04/02/2017

Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2017 môn Toán - Đề số 01, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Lịch thi cụ thể của Kỳ thi THPT quốc gia 2017

Lịch thi cụ thể của Kỳ thi THPT quốc gia 2017

 19:57 03/02/2017

Để tạo thuận lợi cho thí sinh tham dự kỳ thi và các sở GD- ĐT trong công tác tổ chức thi, Bộ GD- ĐT quyết định thời gian tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 sẽ được đẩy lên sớm hơn so với những năm trước.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Nguyễn Đăng Đạo, Bắc Ninh (Lần 2)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Nguyễn Đăng Đạo, Bắc Ninh (Lần 2)

 02:39 03/02/2017

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Nguyễn Đăng Đạo, Bắc Ninh (Lần 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử trường THPT Lê Văn Thịnh, Bắc Ninh

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử trường THPT Lê Văn Thịnh, Bắc Ninh

 10:07 24/01/2017

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử trường THPT Lê Văn Thịnh, Bắc Ninh có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Yên Dũng 1, Bắc Giang

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Yên Dũng 1, Bắc Giang

 10:01 24/01/2017

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Yên Dũng 1, Bắc Giang có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Phan Chu Trinh, Phú Yên

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Phan Chu Trinh, Phú Yên

 09:59 24/01/2017

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Phan Chu Trinh, Phú Yên có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Ngữ văn trường THPT Hà Huy Tập, Nghệ An

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Ngữ văn trường THPT Hà Huy Tập, Nghệ An

 09:54 24/01/2017

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Ngữ văn trường THPT Hà Huy Tập, Nghệ An có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử trường THPT Phan Chu Trinh, Phú Yên

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử trường THPT Phan Chu Trinh, Phú Yên

 09:50 24/01/2017

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử trường THPT Phan Chu Trinh, Phú Yên có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử trường THPT Hàm Long, Bắc Ninh

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử trường THPT Hàm Long, Bắc Ninh

 09:48 24/01/2017

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử trường THPT Hàm Long, Bắc Ninh có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Giáo dục công dân trường THPT Phan Chu Trinh, Phú Yên

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Giáo dục công dân trường THPT Phan Chu Trinh, Phú Yên

 09:46 24/01/2017

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Giáo dục công dân trường THPT Phan Chu Trinh, Phú Yên có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Địa lý trường THPT Phan Chu Trinh, Phú Yên

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Địa lý trường THPT Phan Chu Trinh, Phú Yên

 09:42 24/01/2017

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Địa lý trường THPT Phan Chu Trinh, Phú Yên, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bộ 14 Đề thi thử nghiệm kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Bộ 14 Đề thi thử nghiệm kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

 10:31 20/01/2017

Bộ 14 Đề thi thử nghiệm kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, do Bộ giáo dục và đào tạo phát hành, chưa có đáp án.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang

 04:11 12/12/2016

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Loading...
THÀNH VIÊN