Giải Tiếng Anh 6 - Sách kết nối tri thức, Unit 1: A Closer Look 2

Thứ sáu - 01/07/2022 04:50
Giải Tiếng Anh 6 - Sách kết nối tri thức, Unit 1: A Closer Look 2 - Trang 9.
Grammar - Ngữ pháp
The Present simple - Thì hiện tại đơn

1. Choose the correct answer A, B or C. (Chọn đáp án đúng A, B hoặc C).
1 - A. have
2 - C. cycles
3 - B. isn't
4 - A. do you
5 - C. doesn't have
Dịch:
1 - Chúng tớ có những môn học mới trong năm học này.
2 - Duy đạp xe đến trường mỗi ngày.
3 - Trường mới của tớ không nằm ở trung tâm của ngôi làng.
4 - Tớ sống gần đây. Bạn sống ở đâu?
5 - Bạn của tớ có một chị gái, nhưng cậu ấy không có anh trai.

2. Miss Nguyet is interviewing Duy for the school newsletter. Write the correct form of the verbs. (Cô Nguyệt đang phỏng vấn Duy cho bài viết bản tin của trường. Viết dạng đúng của các động từ).
1. has 
2. do you have 
3. like 
4. does Vy walk
5. ride 
6. go 
Duy: Sure! My school (1. have) has a large playground.
Miss Nguyet: Do you have (2. have) any new friends?
Duy: Yes. And I (3. like) like my new friends, Vy and Phong.
Miss Nguyet: Does Vy walk (4. walk) to school with you?
Duy: Well, we often (5. ride) ride our bicycles to school.
Miss Nguyet: What time do you go home?
Duy: I (6. go) go home at 4pm. every day.
Hướng dẫn dịch:
Cô Nguyệt: Em hãy nói về trường mới của em đi Duy
Duy: Dạ! trường mới của em có một sân chơi rộng
Cô Nguyệt: Em có bạn mới nào không?
Duy: Dạ có. Và em rất thích các bạn mới của em, Vy và Phong.
Cô Nguyệt: Vy có đi bộ đi học với em không?
Duy: Dạ, bọn em thường đạp xe đi học ạ.
Cô Nguyệt: Mấy giờ thì các em về nhà?
Duy: Em về nhà lúc 4 giờ chiều mỗi ngày ạ.
Cô Nguyệt: Cảm ơn em.

Dịch:
Cô Nguyệt: Duy hãy kể cho cô nghe về ngôi trường mới của em nhé.
Duy: Vâng! Trường em có một sân chơi rộng.
Cô Nguyệt: Em có thêm bạn mới nào không?
Duy: Có ạ. Và em thích những người bạn mới của em, Vy và Phong.
Cô Nguyệt: Vy có đi bộ đến trường cùng với em không?
Duy: Chúng em thường xuyên đạp xe đi học ạ.
Cô Nguyệt: Em về nhà lúc mấy giờ?
Duy: Em về nhà lúc 4 giờ chiều mỗi ngày ạ.
Cô Nguyệt: Cảm ơn em!

Adverbs of frequency - Trạng từ chỉ tần suất

3. Fill the blanks with usually, sometimes or never. (Điền vào chỗ trống với “thường xuyên”, “thỉnh thoảng” hoặc “không bao giờ.)”

Đáp án:
2 - usually
3 - sometimes
5 - never

Write a sentence with one of these adverbs. Viết một câu với một trong những trạng từ này
1 - I always get up at 6.30 a.m.
2 - I usually do the morning exercise
3 - I sometimes go to the cinema with my brother.
4 - I am rarely absent from my class.
4 - I never forget my homework.

4. Choose the correct answer A or B to complete each sentence. (Chọn đáp án đúng A hoặc B để hoàn thành câu).

Đáp án
1 - B. usually get up
2 - A. rarely goes
3 - A. Do you often travel
4 - B. does Susan usually listen to
5 - A. do you usually

Dịch:
1 - Tôi thường xuyên thức dậy muộn vào thứ Bảy.
2 - Mẹ tôi hiếm khi đi làm muộn.
3 - Bạn có thường đi chơi vào cuối tuần không?
4 - Susan thường nghe loại nhạc nào?
5 - Mỗi năm bạn thường đi nghỉ mát khi nào?

5. Work in pairs. Make questions, and then interview your partner. (Làm việc theo cặp. Tạo câu hỏi và sau đó phỏng vấn bạn của em).
1. you / often / ride your bicycle / to school
=> Do you often ride your bicycle to school?
2. you / sometimes / study / in the school library
=> Do you sometimes study in the school library?
3. you / like / your new school
=> Do you like your new school?
4. your friends / always / go to school /with you
=> Do your friends always go to school with you?
5. you / usually / do homework / after school
=> Do you usually do homework after school?

Dịch:
1. Bạn có thường đạp xe đi học không?
2. Thỉnh thoảng bạn có học ở trong thư viện không ?
3. Bạn có thích trường mới không?
4. Các bạn của bạn có luôn đi học cùng với bạn không?
5. Bạn có thường xuyên làm bài tập về nhà sau khi tan trường không?

  Ý kiến bạn đọc

THÀNH VIÊN

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây