Giải Tiếng Anh 6 - Sách kết nối tri thức, Unit 2: A Closer Look 2

Thứ hai - 11/07/2022 05:17
Giải Tiếng Anh 6 - Sách kết nối tri thức, Unit 2: A Closer Look 2 - Trang 19, 20.

Grammar
Possessive case - Sở hữu cách

1. Choose the correct answer. Chọn đáp án đúng.
Trả lời:
1 - grandmother's
2 - sister's
3 - cousin's
4 - Nam's
5 - An's

Dịch:
1 - Nhà của bà tôi ở Hà Nội.
2 - Đây là bàn học của chị tôi.
3 - Bố của anh họ tôi là bác của tôi.
4 - Nhà của Nam nhỏ.
5 - Có hai phòng ngủ trong căn hộ của An.

2. Complete the sentences with the correct possessive forms. (Hoàn thành câu với dạng sở hữu đúng).
Trả lời:
1 - Mi's
2 - teacher's
3 - Nick's
4 - father's
5 - brother's

Dịch:
1 - Thục Anh là chị họ của Mi.
2 - Đây là ghế của giáo viên.
3 - Máy vi tính của Nick đâu?
4 - Xe máy của bố tôi ở trong vườn.
5 - Phòng ngủ của anh tôi ngay cạnh phòng khách.
 

Preposition of place: Giới từ chỉ nơi chốn

3. Write the correct preposition in the box under each picture. Say a sentence to describe the picture. (Viết giới từ đúng trong khung dưới mỗi bức tranh. Đọc câu để mô tả tranh).
Trả lời:
2. next to (bên cạnh)
3. behind (đằng sau)
4. in (bên trong)
5. in front of (đằng trước)
6. between (ở giữa)
7. under (ở dưới)

2. The dog is next to the armchair.
3. The cat is behind the TV.
4. The cat is in the wardrobe.
5. The dog is in front of the doghouse.
6. The cat is between the lamp and the armchair.
7. The cat is under the table.
Dịch:
2. Con chó thì bên cạnh ghế bành.
3. Con mèo ờ đằng sau cái ti vi
4. Con mèo thì ở trong tủ quần áo
5. Con chó ở đằng trước nhà cho chó.
6. Con mèo ở giữa cái đèn và cái ghế bành.
7. Con mèo thì ở dưới cái bàn.

4. Look at the picture and write T (True) or F (False) for each sentence. Correct the false ones. (Nhìn tranh và viết Đúng hoặc Sai cho mỗi câu. Sửa câu sai).
Trả lời:
1 - T
2 - F The school bag is under the table.
3 - F The clock is between the pictures.
4 - T
5 -  F The cap is on the pillow.

5. Work in pairs. Look at the picture in 4 carefully, and then cover it. Ask and answer questions about the position of things in the picture. Làm việc theo cặp. Nhìn bức tranh ở bài tập 4 thật kỹ, sau đó che lại. Hỏi và trả lời các câu hỏi về vị trí của các đồ vật trong tranh.
Gợi ý:
A: Where is the clock?
B: It’s between the pictures.
A: Where is the cat?
B: It’s in front of the computer.

Dịch:
A: Đồng hồ treo tường ở đâu?
B: Nó ở giữa các bức tranh.
A: Đồng hồ treo tường ở đâu?
B: Nó ở phía trước máy vi tính.

  Ý kiến bạn đọc

THÀNH VIÊN

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây