Giải Tiếng Anh 6 - Sách kết nối tri thức, Unit 2: Communication - Trang 20, 21

Thứ năm - 14/07/2022 03:59
Giải Tiếng Anh 6 - Sách kết nối tri thức, Unit 2: Communication - Trang 20, 21

EVERYDAY ENGLISH
Giving suggestions


1. Elena and her mum are discussing how to decorate her bedroom. Listen and read the dialogue. Pay attention to the highlighted sentences. (Elena và mẹ cô ấy đang thảo luận làm thế nào để trang trí phòng ngủ của cô ấy. Nghe và đọc đoạn hội thoại. Chú ý đến những câu được làm nổi bật)

Bài nghe:
Elena: My bedroom isn’t nice.
Mum: How about putting a picture on the wall?
Elena: Great idea, Mum.
Mum: Let’s go to the department store to buy one.

Dịch:
Elena: Phòng ngủ của con không được đẹp.
Mẹ: Thế mình trang trí một bức tranh lên tường thì sao?
Elena: Ý hay đấy mẹ ạ.
Mẹ: Vậy mình cùng đi đến cửa hang tạp hóa để mua nhé

2. Work in pairs. Make a similar dialogue. Remember to use the structures. (Làm việc theo nhóm. Tạo đoạn hội thoại tương tự. sử dụng các cấu trúc dưới đây)
- How about + V-ing?
- Let’s + V
Trả lời:
A: Dad, our living room doesn’t have enough chairs.
B: How about buying some new ones?
A: Great idea, Dad.
B: Let’s go to the shopping mall this afternoon.

3. Mi tells Nick about her grandparents’ country house. Look at the pictures of her grandparents’ house and complete the sentences. (Mi kể cho Nick về ngôi nhà của bà cô ấy ở miền quê. Quan sát bức tranh nhà của bà cô ấy và hoàn thành câu).
Trả lời:
1. My grandparents live in a country house in Nam Dinh.

2. There are four rooms in the house and a big garden.

3. I like the living room. There is a big window in this room.

4. There are four chairs and a table in the middle of the room.

5. There are two family photos on the wall.

Dịch:
1. Ông bà tôi sống trong một căn nhà ở miền quê Nam Định.
2. Có bốn phòng trong căn nhà ấy và một khu vườn lớn.
3. Tôi thích phòng khách. Có một cửa sổ lớn trong phòng này.
4. Có bốn chiếc ghế và một cái bàn ở giữa phòng.
5. Có hai bức ảnh gia đình ở trên tường.

4. Student A looks at the pictures of Nick’s house on this page. Student B looks at the pictures of Mi’s house on page 25. Ask questions to find the differences between the two houses. (Học sinh A quan sát bức tranh nhà của Nick. Học sinh B quan sát bức tranh nhà của Mi. Hỏi nhau để tìm ra sự khác biệt giữa hai ngôi nhà.)
Trả lời:

Nick’s house Mi’s house

His house is small

There are a lot of trees around his house

There isn't any attic in his house

There is only one bathroom in Nick’s house

There is one picture in Nick’s house

There is a dog in Nick’s house.

There is a heating system in Nick’s house

Her house is big

There are not any trees around her house.

There is an attic in her house.

There are two bathrooms in Mi’s house.

There are two pictures in Mi’s living room.

There is one sofa in Mi’s living room.

There isn’t a clock in Mi’s bedroom.

5. Draw a simple picture of your house. Tell your partner about it. (Vẽ một bức tranh đơn giản về nhà của em. Kể cho các bạn nghe về ngôi nhà).

  Ý kiến bạn đọc

THÀNH VIÊN

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây