Soạn Tiếng Anh 7 sách Kết nối tri thức, Unit 10: Project - Trang 113

Thứ ba - 31/01/2023 04:54
Soạn Tiếng Anh 7 sách Kết nối tri thức, Unit 10: Project - Trang 113.
SAVING ENERGY AT SCHOOL 
(Tiết kiệm năng lượng ở trường học) 


1. Below are some tips about how students can save energy at school. In groups, discuss which ones can be applied in your school.
(Dưới đây là một số lời khuyên về cách học sinh có thể tiết kiệm năng lượng ở trường. Làm việc theo nhóm, thảo luận xem cái nào có thể áp dụng trong trường của bạn.)

giai tieng anh 7 unit 10 cau 8
Some tips to save energy at school:
(Một số mẹo để tiết kiệm năng lượng ở trường:)


- Turn the lights off when you leave the classroom.
(Tắt đèn khi bạn rời khỏi lớp học.)

- Turn off electrical appliances when they are not in use.
(Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.)

- Don't overheat or overcool the classrooms.
(Không để phòng học quá nóng hoặc quá lạnh.)

- Check that none of your taps around the school are dripping.
(Kiểm tra xem không có vòi nào của bạn xung quanh trường đang nhỏ giọt.)

Giải:
- Turn the lights off when you leave the classroom.
(Tắt đèn khi bạn rời khỏi lớp học.)

- Turn off electrical appliances when they are not in use.
(Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.)

- Check that none of your taps around the school are dripping.
(Kiểm tra xem không có vòi nào của bạn xung quanh trường đang nhỏ giọt.)

2. Work in groups. Discuss some tips about how to save energy in your school. Then make a poster and present it to your class.
(Làm việc nhóm. Thảo luận một số mẹo về cách tiết kiệm năng lượng trong trường học của bạn. Sau đó làm một tấm áp phích và trình bày nó trước lớp của bạn.)


Giải:
Hello everyone, today our group will talk about some tips to save energy in our school. First, we should turn the lights off when you leave the classroom because this saves electricity. Second, we should turn off electrical appliances when they are not in use. A variety of different electronic devices and appliances can consume electricity even when they're turned off, so it’s important to switch them off after using. Finally, we should check that none of your taps around the school are dripping. This helps saving a large amount of water every day.

Dịch:
Xin chào các bạn, hôm nay nhóm mình sẽ nói về một số mẹo để tiết kiệm năng lượng trong trường học của chúng ta. Đầu tiên, chúng ta nên tắt đèn khi bạn rời khỏi lớp học vì điều này giúp tiết kiệm điện. Thứ hai, chúng ta nên tắt các thiết bị điện khi chúng không sử dụng. Nhiều thiết bị điện tử và đồ gia dụng khác nhau có thể tiêu thụ điện ngay cả khi chúng đã tắt, vì vậy rất cần thiết phải tắt chúng sau khi sử dụng. Cuối cùng, chúng ta nên kiểm tra xem không có vòi nào của bạn xung quanh trường đang nhỏ giọt. Việc này giúp tiết kiệm lượng lớn nước mỗi ngày.

  Ý kiến bạn đọc

THÀNH VIÊN

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây