Soạn Tiếng Anh 7 sách Kết nối tri thức, Unit 8: Communication - Trang 86, 87

Thứ năm - 08/12/2022 03:45
Soạn Tiếng Anh 7 sách Kết nối tri thức, Unit 8: Communication - Trang 86, 87.

Everyday English
Accepting and declining suggestions (Đồng ý và từ chối lời đề nghị)

1. Listen and read the conversations. Pay attention to the highlighted sentences. (Nghe và đọc các cuộc trò chuyện. Chú ý đến những câu được đánh dấu.)

Tom: How about going to the cinema tonight? 
(Hay tối nay cùng xem phim đi?)
Anna: That's a great idea. 
(Đó là một ý tưởng tuyệt đấy.)
Minh: Let's go to see A Nightmare at Sao Mai Cinema tonight. 
(Tối nay đi cùng xem phim "A Nightmare" tại rạp chiếu phim Sao Mai nhé.)
Mi: I'd love to, but that's too far for me to travel. 
(Mình rất thích, nhưng rạp chiếu phim đó quá xa để mình có thể đến.)
 

2. Work in groups. Make a similar conversation for each situation below. (Làm việc nhóm. Thực hiện một cuộc trò chuyện tương tự cho mỗi tình huống dưới đây.)

Hướng dẫn:
1. Situation A
- How about going to the cinema this weekend?
- That’s a great idea.

2. Situation B
- Would you like to go for a picnic with my family tomorrow?
- I’d love to, but I’m busy with my homework tomorrow.

3. Situation C
- Let’s play badminton after school today.
- Good idea!

Dịch:
1. Tình huống A
- Cuối tuần này đi xem phim thế nào?
- Đó là một ý tưởng tuyệt vời.

2. Tình huống B
- Bạn có muốn đi picnic với gia đình mình vào ngày mai không?
- Tôi rất thích, nhưng tôi bận làm bài tập vào ngày mai.

3. Tình huống C
- Hôm nay chúng ta hãy chơi cầu lông sau giờ học.
- Ý tưởng hay!
 

A survey about films
Listen to the conversation and fill in the blanks with the words your hear (Lắng nghe cuộc trò chuyện và điền vào chỗ trống với những từ bạn nghe được)

Bài nghe:
Tom: Hi Lan. I'm doing a survey about films. Can I ask you some questions?
Lan: Sure. Go ahead.
Tom: What kind of films do you like (1) _______?
Lan: I love (2) _______.
Tom: What's the name of your (3) _______ comedy?
Lan: It's Dr Johnny.
Tom: Who (4) _______ in it?
Lan: Bill Harris.
Tom: What do you think of it?
Lan: It's very (5) _______
Tom: Thank you.

Dịch bài nghe:
Tom: Chào Lan. Tôi đang làm kinh ngạc về các bộ phim. Tôi có thể hỏi bạn vài câu hỏi không?
Lan: Chắc chắn rồi. Tiến lên.
Tom: Bạn thích thể loại phim nào nhất?
Lan: Tôi thích phim hài.
Tom: Tên bộ phim hài yêu thích của bạn là gì?
Lan: Đó là Tiến sĩ Johny.
Tom: Ai tham gia?
Lan: Bill Harris.
Tom: Bạn nghĩ gì về nó?
Lan: Nó rất buồn cười.
Tom: Cảm ơn bạn.

Lời giải chi tiết:

1. best
2. comedies
3. favourite
4. stars
5. funny
 

4. Work in groups. Do a survey about your group members' favourite films. (Làm việc nhóm. Thực hiện một cuộc khảo sát về những bộ phim yêu thích của các thành viên trong nhóm của bạn.)
 

soan tieng anh 7 unit 8 cau 3

1.
Me: Hi Minh. I'm doing a survey about films. Can I ask you some questions?
(Chào Minh. Mình đang làm một bài khảo sát về phim. Mình có thể hỏi bạn vài câu không?)
Minh: Certainly. Go ahead.
(Tất nhiên rồi. Bắt đầu thôi.)
Me: What kind of films do you like?
(Thể loại phim bạn yêu thích là gì?)
Minh: I love horror films.
(Mình thích phim kinh dị.)
Me: What's the name of your favorite horror?
(Tên của bộ phim kinh dị yêu thích của bạn là gì?)
Minh: It's The conjuring.
(Đó là phim “The conjuring.)
Me: Who stars in it?
(Ai là người tham gia bộ phim đó?)
Minh: Vera Farmiga.
(Diễn viên Vera Farmiga.)
Me: What do you think of it?
(Bạn nghĩ gì về nó?)
Minh: It's very scary.
(Nó rất đáng sợ.)
Me: Thank you.
(Cảm ơn bạn.)

2.
Me: Hi Nga. I'm doing a survey about films. Can I ask you some questions?
(Chào Nga. Mình đang làm một bài khảo sát về phim. Mình có thể hỏi bạn vài câu không?)
Nga: Of course.
(Tất nhiên rồi.)
Me: What kind of films do you like?
(Thể loại phim bạn yêu thích là gì?)
Nga: I love romantic films.
(Mình thích phim lãng mạn.)
Me: What's the name of your favorite romantic film?
(Tên của bộ phim lãng mạn yêu thích của bạn là gì?)
Nga: It's Titanic.
(Đó là phim “Titanic”.)
Me: Who stars in it?
(Ai là người tham gia bộ phim đó?)
Nga: Leonardo Dicaprio and Katte Winslet
(Diễn viên Leonardo Dicaprio và Katte Winslet.)
Me: What do you think of it?
(Bạn nghĩ gì về nó?)
Nga: It's very moving.
(Nó rất cảm động.)
Me: Thank you.
(Cảm ơn bạn.)
 

5. Report your results to the class. (Trình bày kết quả của bạn trước cả lớp.)

Example:
In our survey we interviewed three members: Lan,... and... Lan likes comedies best. Her favourite comedy is...
(Trong cuộc khảo sát, chúng mình đã phỏng vấn ba thành viên: Lan,... và... Lan thích phim hài nhất. Bộ phim hài yêu thích của cô ấy là...)

Giải:
In our survey, we interviewed three members: Lan, Minh and Nga. Firstly, Lan likes comedies best. Her favourite comedy is Dr. Johnny. This film is very funny. Bill Harris is the main actor in this film. Secondly, The conjuring is the favourite horror film of Minh. He likes this kind of film very much. Vega Farmiga is the actress in this film. Minh feels very scared when he saw The conjuring. Finally, Nga likes romantic films best. Her favourite film is Titanic. This film is very moving. Leonardo Dicaprio and Katte Winslet are stars in it.

Tạm dịch:
Trong cuộc khảo sát, chúng tôi đã phỏng vấn ba thành viên: Lan, Minh và Nga. Thứ nhất, Lan thích phim hài nhất. Bộ phim hài yêu thích của cô là phim “Dr Johnny”. Bộ phim này rất hài hước. Bill Harris là nam diễn viên chính trong phim này. Thứ hai, phim “The conjuring” là bộ phim kinh dị Minh yêu thích nhất. Cậu ấy rất thích thể loại phim này. Vega Farmiga là nữ diễn viên của bộ phim này. Minh cảm thấy rất sợ khi nhìn xem phim “The conjuring”. Cuối cùng, Nga thích nhất những bộ phim tình cảm. Bộ phim yêu thích của bạn ấy là Titanic. Bộ phim này rất cảm động. Leonardo Dicaprio và Katte Winslet là những diễn viên của bộ phim.

  Ý kiến bạn đọc

THÀNH VIÊN

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây