gio to hung vuong

Loading...
Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hoá năm học 2017 - 2018 (Đề 1)

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hoá năm học 2017 - 2018 (Đề 1)

 •   23/03/2018 06:33:15 AM
 •   Đã xem: 340
 •   Phản hồi: 0

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hoá năm học 2017 - 2018 (Đề 1), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài tập SGK Địa lý lớp 8 bài 35: Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam

Hướng dẫn giải bài tập SGK Địa lý lớp 8 bài 35: Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam

 •   12/03/2018 01:35:56 PM
 •   Đã xem: 658
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Địa lý lớp 8 bài 35: Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 40: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 40: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

 •   08/03/2018 12:51:50 PM
 •   Đã xem: 446
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 40: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 39: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 39: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

 •   08/03/2018 12:47:22 PM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 39: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 38: Hệ thống hóa về hiđrocacbon

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 38: Hệ thống hóa về hiđrocacbon

 •   08/03/2018 12:42:42 PM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 38: Hệ thống hóa về hiđrocacbon

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 37: Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 37: Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

 •   08/03/2018 12:39:44 PM
 •   Đã xem: 106
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 37: Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 36: Luyện tập Hiđrocacbon thơm

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 36: Luyện tập Hiđrocacbon thơm

 •   08/03/2018 12:37:55 PM
 •   Đã xem: 144
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 36: Luyện tập Hiđrocacbon thơm

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

 •   08/03/2018 12:33:54 PM
 •   Đã xem: 115
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 34: Bài thực hành 4 Điều chế và tính chất của etilen và axetilen

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 34: Bài thực hành 4 Điều chế và tính chất của etilen và axetilen

 •   08/03/2018 12:25:52 PM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 34: Bài thực hành 4 Điều chế và tính chất của etilen và axetilen

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 33: Luyện tập Ankin

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 33: Luyện tập Ankin

 •   08/03/2018 12:24:45 PM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 33: Luyện tập Ankin

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 32: Ankin

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 32: Ankin

 •   08/03/2018 12:20:02 PM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 32: Ankin

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 31: Luyện tập Anken và ankađien

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 31: Luyện tập Anken và ankađien

 •   08/03/2018 12:17:25 PM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 31: Luyện tập Anken và ankađien

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 30: Ankađien

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 30: Ankađien

 •   08/03/2018 12:14:08 PM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 30: Ankađien

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 29: Anken

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 29: Anken

 •   08/03/2018 12:10:57 PM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 29: Anken

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 28: Bài thực hành số 3 - Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 28: Bài thực hành số 3 - Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan

 •   08/03/2018 12:07:24 PM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 28: Bài thực hành số 3 - Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 27: Luyện tập Ankan và xicloankan

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 27: Luyện tập Ankan và xicloankan

 •   08/03/2018 12:06:23 PM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 27: Luyện tập Ankan và xicloankan

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 26: Xicloankan

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 26: Xicloankan

 •   07/03/2018 10:05:58 AM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 11 bài 26: Xicloankan


Các tin khác

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...