Giải bài tập SGK Toán 6 bài 17: Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Thứ hai - 21/06/2021 09:23
Giải bài tập SGK Toán 6 bài 17: Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài tập SGK Toán 6 bài 17 trang 73, 74 - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Luyện tập 1 - Trang 73:
1. Thực hiện phép chia 135 : 9. Từ đó suy ra thương của phép chia 135 : (-9) và (-135) : (-9) 
2. Tính: 
a, (-63) : 9                        
b, (-24) : (-8)
Giải:
1. 135 : 9 = 15
Từ đó ta có: 135 : (-9) = -15   ;   (-135) : (-9) = 15
2. a) (-63) : 9 = -7   ;   (-24) : (-8) = 3

Luyện tập 2 - Trang 74:
a. Tìm các ước của -9
b. Tìm các bội của 4 lớn hơn -20 và nhỏ hơn 20

Giải:
a) Các ước của -9 là: -9; -3; -1; 1; 3; 9
b) Các bội của 4 lớn hơn -20 và nhỏ hơn 20 là: -16; -12; -8; -4; 0; 4; 8; 12; 16
 

* BÀI TẬP

Câu 3.39 - Trang 74:
Tính các thương:
a) 297 : (-3)
b) (-396) : (-12)
c) (-600) : 15
Giải:
a) 297 : (-3) = -99
b) (-396) : (-12) = 33
c) (-600) : 15 = -40

Câu 3.40 - Trang 74:
a) Tìm các ước của mỗi số: 30; 42; -50
b) Tìm các ước chung của 30 và 42
Giải:
a) Các ước của 30 là: -30; -15; -10; -6; -5; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30
    Các ước của 42 là: -42; -21; -14; -7; -6; -3; ; -2; -1; 1; 2; 3; 6; 7; 14; 21; 42
    Các ước của -50 là: -50; -25; -10; -5; -2; -1; 1; 2; 5; 10; 25; 50
b) Các ước chung của 30 và 42 là: -6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6

Câu 3.41 - Trang 74:
Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:
M = {x ∈ Z| x ⋮ 4 và -16 ≤ x < 20}
Giải:
M = {-16; -12; -8; -4; 0; 4; 8; 12; 16}

Câu 3.42 - Trang 74:
Tìm hai ước của 15 có tổng bằng -4
Giải:
Các ước của 15 là: -15; -5; -3; -1; 1; 3; 5; 15
Vậy hai ước có tổng bằng -4 là: -5 và 1

Câu 3.43 - Trang 74:
Giải thích tại sao: Nếu hai số cùng chia hêt cho -3 thì tổng và hiệu của hai số đó cũng chia hết cho -3. Hãy thử phát biểu một kết luận tổng quát.
 Giải:
Hai số cùng chia hết cho -3 thì được viết dưới dạng (-3).a và (-b).a (a, b thuộc Z)
Khi đó tổng 2 số là (-3)(a + b) chia hết cho (-3)
Hiệu 2 số là (-3).(a - b) chia hết cho (-3)
Tổng quát: Cho các số a, b, c thuộc Z, a và b cùng chia hết cho c thì tổng hoặc hiệu của chúng cũng chia hết cho c.

  Ý kiến bạn đọc

THÀNH VIÊN

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây