Giải bài tập SGK Toán 6: Bài tập cuối chương III - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Thứ hai - 21/06/2021 09:44
Giải bài tập SGK Toán 6: Bài tập cuối chương III, trang 76 - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Câu 3.50 - Trang 76:
Dùng số âm để diễn tả các thông tin sau:
a) Ở nơi lạnh nhất thế giới, nhiệt độ có thể xuống đến 60∘C dưới 0∘C
b) Do dịch bênh, một công ty trong một tháng đã bị lỗ 2 triệu đồng.
Giải:
a) Ở nơi lạnh nhất thế giới, nhiệt độ có thể xuống đến -60∘C 
b) Do dịch bênh, một công ty trong một tháng đã thu về - 2 triệu đồng.

Câu 3.51 - Trang 76:
Trong các số a, b, c, d, số nào dương, số nào âm nếu:
a > 0; b < 0; c ≥ 1; d ≤ -2
Giải:
Các số dương là : a, c
Các số âm là: b, d

Câu 3.52 - Trang 76:
Liệt kê các phần tử của tập hợp sau rồi tính tổng của chúng:
a) S = {x ∈ Z| -5 < x ≤ 5}
b) T = {x ∈ Z| -7 ≤ x < 1}
Giải:
a) S = {-4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5}
Tổng các phần tử trong S bằng 5
b) T = {-7; -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0}
Tổng các phần tử trong T bằng -28

Câu 3.53 -Trang 76:
Tính một cách hợp li:
a) 15.(-236) + 15.235
b) 237.(-28) + 28.137
c) 38.(27 - 44) - 27.(38 - 44)
Giải:
a) 15.(-236) + 15.235 = 15.(-236 + 235)
                                   = 15.(-1)
                                   = -15
b) 237.(-28) + 28.137 = 237.(-28) - (-28).137
                                   = (-28).(237 - 137)
                                   = (-28).100
                                   = -2800
c) 38.(27 - 44) - 27.(38 - 44) = 38.27 - 38.44 - 27.38 + 27.44
                                             = 44.(27 - 38)
                                             = 44.(-11)
                                             = -484

Câu 3.54 - Trang 76:
Tính giá trị của biểu thức P = (-35).x - (-15).37 trong mỗi trường hợp sau:
a) x = 15
b) x = -37
Giải:
a) x = 15 thì P = (-35).x - (-15).37 = (-35).15 - (-15).37
                                                      = (-35).15 + 15.37
                                                      = 2.15
                                                      = 30
b) x = -37 thì P = (-35).(-37) - (-15).37 = 35.37 + 15.37
                                                             = 37.(15 + 35)
                                                             = 37.50
                                                             = 1850

Câu 3.55 - Trang 76:
Có hay không hai số nguyên a và b mà hiệu a - b:
a) lớn hơn cả a và b
b) lớn hơn a nhưng nhỏ hơn b
Giải:
a) Ví dụ a = 3 và b = -7 thì hiệu a - b = 10 lớn hơn cả a và b.
b) Ví dụ a = -7 và b = -2 thì hiệu a - b = -5 lớn hơn a nhưng nhỏ hơn b.

Câu 3.56 - Trang 76:
Cho 15 số có tính chất: Tích của 5 số bất kì trong chúng đều âm. Hỏi tích của 15 số đó mang dấu gì?
Giải:
Ta chia 15 số thành 3 nhóm mỗi nhóm 5 số thì được tích mỗi nhóm mang dấu âm
Do đó tích của cả 15 số mang dấu âm.

  Ý kiến bạn đọc

THÀNH VIÊN

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây