Giải SGK Toán 3, bài 52: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông - Sách Kết nối tri thức

Thứ bảy - 25/02/2023 04:21
Giải SGK Toán 3, bài 52: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông - Sách Kết nối tri thức, trang 30, 31, 32, 33, 34.
Bài 1 trang 31: Số?
bai 1A trang 30
bai 1B trang 30

Giải:
 Hình chữ nhật ABCD BEGC AEGD
Chiều dài 6 cm 4 cm 10 cm
Chiều rộng 3 cm 3 cm 3 cm
Diện tích 18 12 30

Bài 2 trang 31. Một tấm gỗ hình chữ nhật có chiều rộng 5 cm, chiều dài 15 cm. Tính diện tích tấm gỗ đó.
bai 2 trang 31

Tóm tắt
Tấm gỗ hình chữ nhật
Chiều rộng: 5 cm
Chiều dài: 15 cm
Diện tích: ....

Giải:
Diện tích tấm gỗ hình chữ nhật là:
15 x 5 = 75 ()
Đáp số: 75

Bài 3 trang 31. Bu-ra-ti-nô bẻ miếng sô-cô-la thành bốn miếng nhỏ rồi chia cho bốn bạn như hình vẽ. Hỏi mỗi bạn nhận được miếng sô-cô-la bao nhiêu xăng-ti-mét-vuông?
bai 3 trang 31

Giải:
- Miếng sô-cô-la của Rô-bốt có chiều dài là 6 cm; chiều rộng là 1 cm.
   Bạn Rô-bốt nhận được miếng sô-cô-la có diện tích là 6 x 1 = 6
- Miếng sô-cô-la tô của bạn chim có chiều dài là 4 cm; chiều rộng là 3 cm.
   Bạn chim nhận được miếng sô-cô-la có diện tích là 4 x 3 = 12
- Miếng sô-cô-la màu trắng có chiều dài là 4 cm; chiều rộng là 2 cm.
   Bạn Bu-ra-ti-nô nhận được miếng sô-cô-la có diện tích 4 x 2 = 8
- Miếng sô-cô-la màu tím có chiều dài là 5 cm; chiều rộng là 2 cm.
   Bạn gà nhận được miếng sô-cô-la có diện tích 5 x 2 = 10

Hoạt động 2
Bài 1 trang 32. Số?
bai 1 trang 32

Giải:
bai 1b trang 32

Bài 2 trang 33. Có một miếng bánh hình vuông cạnh 8 cm.
a) Tính diện tích miếng bánh hình vuông đó.
b) Nếu cắt đi một hình vuông có cạnh 3 cm ở góc của miếng bánh thì diện tích phần miếng bánh còn lại là bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?

bai 2 trang 33

Tóm tắt
Miếng bánh hình vuông cạnh: 8 cm
a) Diện tích: ....
b) Cắt đi một hình vuông cạnh 3 cm
Diện tích còn lại:

Giải:
a) Diện tích miếng bánh hình vuông là:
8 x 8 = 64 ()
b) Diện tích miếng bánh bị cắt là
3 x 3 = 9 ()
Diện tích miếng bánh còn lại là:
64 – 9 = 55 ()
Đáp số: a) 64 
             b) 55

Bài 3 trang 33: Ghép bốn tấm bìa trong hình bên thành một hình vuông. Tính diện tích của hình vuông đó.
bai 3 trang 33
Giải:
- Hình vuông được ghép bởi bốn tấm bìa trong hình bên là:
bai 3 trang 33 da

Mỗi cạnh của hình vuông nhỏ dài 2 cm.
Độ dài 1 cạnh của hình vuông lớn là
2 x 4 = 8 (cm)
Vậy diện tích của hình vuông là:
8 x 8 = 64 ()
Đáp số: 64
 

LUYỆN TẬP TRANG 33, 34

Bài 1. Hình H gồm hình vuông ABCD và hình chữ nhật DMNP như hình bên.
bai 1 trang 33
a) Tính diện tích hình vuông ABCD và diện tích hình chữ nhật DMNP.
b) Tính diện tích hình H.


Giải:
a)  Diện tích hình vuông ABCD là
 7 x 7 = 49 ()
Diện tích hình chữ nhật DMNP là:
9 x 20 = 180 ()

b) Diện tích hình H là:
49 + 180 = 229 ()
Đáp số: a) Hình vuông: 49 cm2
                  Hình chữ nhật: 180 cm2           
              b) Hình H: 229 cm2

Bài 2. Ba bác kiến rào đất để trồng nấm. Kiến lửa rào mảnh đất màu đỏ. Kiến gió rào mảnh đất màu xanh. Kiến bọ dọt rào mảnh đất màu nâu.
bai 2 trang 34
a) Số?
bai 2B trang 34
b) Mảnh đất nào có diện tích lớn nhất?

Giải:
a) Chu vi mảnh đất màu đỏ là 5 x 4 = 20 (cm)
    Diện tích của mảnh đất màu đỏ là 5 x 5 = 25 ()
    Chu vi mảnh đất màu xanh là (3 + 7) x 2 = 20 (cm)
    Diện tích của mảnh đất màu đỏ là 3 x 7 = 21 ()
    Chu vi mảnh đất màu nâu là (6 + 4) x 2 = 20 (cm)
    Diện tích của mảnh đất màu nâu là 6 x 4 = 24 ()

b) Mảnh đất màu đỏ có diện tích lớn nhất: 25 

Bài 3. Số?
bai 3 trang 34
Diện tích tấm bìa hình vuông gấp đôi diện tích miếng bìa màu đỏ.
Diện tích tấm bìa hình vuông là …. .


Giải:
Diện tích tấm bìa màu đỏ là
6 x 3 = 18 ()
Diện tích tấm bìa hình vuông là
18 x 2 = 36 ()
Đáp số: 36

Bài 4. Số?
Có một tấm kính lớn như hình vẽ bên. Người ta cắt ra 3 tấm kính hình chữ nhật để lắp vào cửa chớp, mỗi tấm có chiều dài 80 cm, chiều rộng 10 cm. Phần kính còn lại có diện tích là ….cm2.
bai 4 trang 34
Giải:
Diện tích của tấm kính lớn là:
85 x 30 = 2550 ()
Diện tích mỗi tấm kính cắt đi là:
80 x 10 = 800 ()
Diện tích 3 tấm kính cắt đi là: 
800 x 3 = 2400 ()
Diện tích phần tấm kính còn lại là:
2550 – 2400 = 150 ()
Đáp số: 150
 

  Ý kiến bạn đọc

THÀNH VIÊN

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây