Giải SGK Toán 3, bài 57: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

Thứ năm - 09/03/2023 04:48
Giải SGK Toán 3, bài 57: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số - Sách Kết nối tri thức, trang 47, 48, 49, 50, 51.
Hoạt động 1 trang 48. Tính.
Thực hiện chia lần lượt từ trái qua phải các chữ số của số bị chia cho số chia.
hd 1 trang 48
Giải:
hd 1 trang 48 da

Hoạt động 2 trang 48. Một nhà máy sản xuất được 4 575 bánh răng trong 5 ngày. Hỏi mỗi ngày nhà máy sản xuất được bao nhiêu bánh răng? Biết rằng số bánh răng nhà máy sản xuất được trong mỗi ngày là như nhau.
hd 2 trang 48

Tóm tắt:
5 ngày: 4 575 bánh răng
1 ngày: … bánh răng?

Giải:
Mỗi ngày nhà máy sản xuất được số bánh răng là:
4 575 : 5 = 915 (bánh răng)
Đáp số: 915 bánh răng

Hoạt động 3 trang 48. Số?
Có hai trang trại nuôi vịt, trang trại thứ nhất có 4 500 con vịt, số con vịt ở trang trại thứ hai bằng số con vịt ở trang trại thứ nhất giảm đi 3 lần.
a) Trang trại thứ hai có ? con vịt.
b) Cả hai trang trại có ? con vịt.

hd 3 trang 48

Giải:
a) Trang trại thứ hai có số con vịt là:
4500 : 3 = 1500 (con)

b) Cả hai trang trại có số con vịt là:
 4500 + 1500 = 6000 (con)
Đáp số: a) 1500 con;
             b) 6000 con

Hoạt động 1 trang 49. 
a) Tính.
hd 1 trang 49
b) Số?
hd 1b trang 49

Giải:
a)
hd 1a trang 49 da
b)
hd 1b trang 49 da

Hoạt động 2 trang 49.  Đội quân của tướng Cao Lỗ có 6 308 người. Tướng quân muốn chia số người ấy thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm 7 người. Hỏi có thể chia thành bao nhiêu nhóm và còn dư mấy người?
hd 2 trang 49
Tóm tắt:
7 người: 1 nhóm
6 308 người:.... ? nhóm và dư ....? người

Giải:
Ta có: 6 308 : 7 = 901  (dư 1)
Vậy 6 308 người có thể chia vào 901 nhóm và dư 1 người.

Hoạt động 3 trang 49.
a) Một con kiến chúa có tuổi thọ là 9 490 ngày và gấp đôi tuổi thọ của ve sầu. Hỏi ve sầu có tuổi thọ là bao nhiêu ngày?
b) Tìm đường đi cho ve sầu chui lên mặt đất mà không gặp con chim.

hd 3 trang 49
Giải:
a)
Tuổi thọ của ve sầu là:
9 490 : 2 = 4 745 (ngày)
Đáp số: 4 745 ngày

b)
hd 3 trang 49 da

Luyện tập trang 51

Bài 1. Đặt tính rồi tính.
5025 : 5
3296 : 4
2487 : 2
7369 : 8

Giải:
bai 1 trang 51

Bài 2. Tính nhẩm (theo mẫu).
bai 2 trang 51

a) 7 000 : 7                b) 9 000 : 3                  c) 8 000 : 4

Giải:
a) 7000 : 7
Nhẩm: 7 nghìn : 7 = 1 nghìn
            7000 : 7 = 1000

b) 9000 : 3
   Nhẩm: 9 nghìn : 3 = 3 nghìn
             9000 : 3 = 3000

c) 8000 : 4
Nhẩm: 8 nghìn : 4 = 2 nghìn
            8000 : 4 = 2000

Bài 3. >; <; =?
a) 6 000 : 2 ...... 2 999
b) 3 000 : 3 ...... 200 x 5
c) 3 500 : 5 ...... 4 000 : 5

Giải:
a) 6 000 : 2 = 3 000
     6 000 : 2 > 2 999

b) 3 000 : 3 = 1 000
     200 x 5 = 1 000
     3 000 : 2  = 200 x 5

c) 3 500 : 5 = 700
     4 000 : 5 = 800
     3 500 : 5 <  4 000 : 5

Bài 4. Số?
Có ba vệ tinh bay quanh một thiên thể. Vệ tinh B bay một vòng được 1 527 km, dài gấp 3 lần một vòng của vệ tinh A. Vậy vệ tinh A bay một vòng được ? km.
Vệ tinh C bay một vòng dài gấp 4 lần một vòng của vệ tinh A. Vậy vệ tinh C bay một vòng được ? km.
bai 4 trang 51
Giải:
Vệ tinh A bay một vòng được số km là:
1 527 : 3 = 509 (km)
Vệ tinh C bay một vòng được số km là:
509 x 4 = 2 036 (km)
Đáp số: Vệ tinh A: 509 km
                Vệ tinh B: 2 036 km

  Ý kiến bạn đọc

THÀNH VIÊN

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây