Giải SGK Toán 3, bài 71: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số - Sách Kết nối tri thức

Thứ ba - 04/04/2023 04:32
Giải SGK Toán 3, bài 71: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số - Sách Kết nối tri thức, trang 97, 98, 99, 100.
Hoạt động 1.
Bài 1 trang 98. Tính.

CAU 1 trang 98
Giải:
CAU 1 trang 98 da

Bài 2 trang 98. Đặt tính rồi tính.
21 684 : 4
16 025 : 5
45 789 : 3

Giải:
CAU 2 trang 98

Bài 3 trang 98. Một kho chứa 10 160 kg muối. Người ta chia đều số muối đó vào 4 ô tô để chở lên miền núi. Hỏi mỗi ô tô chở bao nhiêu ki-lô-gam muối?
Tóm tắt

4 ô tô: 10 160 kg muối
1 ô tô: … kg muối ?

Giải:
Mỗi ô tô chở số kg muối là:
10 160 : 4 = 2 540 (kg)
Đáp số: 2 540 kg muối

Hoạt động 2
Bài 1 trang 99. 
a) Tính.
CAU 1 trang 99

b) Số?
CAU 1b trang 99

Giải:
a. 
CAU 1c trang 99

b. 
CAU 1d trang 99

Bài 2 trang 99. Đặt tính rồi tính.
21 437 : 3
36 095 : 8

Giải:
CAU 2 trang 99

Bài 3 trang 99. Có 10 243 viên thuốc, người ta đóng vào các vỉ, mỗi vỉ 8 viên thuốc. Hỏi đóng được nhiều nhất bao nhiêu vỉ thuốc và còn thừa ra mấy viên?

Giải:
Ta có 10 243 : 8 = 1 280 (dư 3)
Vậy 10 243 viên thuốc đóng được nhiều nhất 1 280 vỉ thuốc và thừa ra 3 viên thuốc.

LUYỆN TẬP TRANG 99, 100

Bài 1. Tính nhẩm (theo mẫu).
CAU 1 trang 99 DA
Giải:
a) 21 000 : 3
Nhẩm: 21 nghìn : 3 = 7 nghìn
21 000 : 3 = 7 000

b) 24 000 : 4
Nhẩm: 24 nghìn : 4 = 6 nghìn
24 000 : 4 = 6 000

c) 56 000 : 7
Nhẩm: 56 nghìn : 7 = 8 nghìn

56 000 : 7 = 8 000

Bài 2. Số?
CAU 2 trang 99 DA

Giải:
CAU 2 trang 99 DA1

Bài 3. 
a) Đặt tính rồi tính.
45 250 : 5
27 162 : 3
36 180 : 4

b) Trong các phép tính ở câu a:
- Phép tính nào có kết quả lớn nhất?
- Phép tính nào có kết quả bé nhất?

Giải:
a)
CAU 3 trang 99

b)
- Phép tính 27 162 : 3 = 9 054 có kết quả lớn nhất.
- Phép tính 36 180 : 4 = 9 045 có kết quả bé nhất.

Bài 4. Có 12 000 bút sáp màu. Người ta đóng hết số bút sáp màu đó vào các hộp, mỗi hộp 6 bút sáp. Hỏi đóng được tất cả bao nhiêu hộp bút sáp màu?

Tóm tắt:
6 bút sáp: 1 hộp
12 000 bút sáp: …hộp ?

Giải:
12 000 bút sáp màu đóng được tất cả số hộp bút sáp màu là:
12 000 : 6 = 2 000 (hộp)
Đáp số: 2 000 hộp bút sáp màu

  Ý kiến bạn đọc

THÀNH VIÊN

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây