Giải bài tập SGK Toán 6: Luyện tập chung trang 27 - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Thứ bảy - 12/06/2021 03:56
Giải bài tập SGK Toán 6: Luyện tập chung trang 27 - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài tập SGK Toán 6 trang 27 - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài tập 1.50 - Trang 27: 
Tính giá trị của biểu thức:
a) 36 – 18 : 6;
b) 2 . 32 + 24 : 6 . 2;
c) 2 . 32 – 24 : (6 . 2).
Giải:
a) 36 – 18 : 6
= 36 – 3
= 33
b) 2 . 32 + 24 : 6 . 2 
= 2 . 9 + 24 : 6 . 2
= 18 + 4 . 2
= 18 + 8
= 26
c) 2 . 32 – 24 : (6 . 2) 
= 2 . 32 – 24 : 12
= 2 . 9 – 24 : 12
= 18 – 2
= 16

Bài tập 1.51 - Trang 27:
Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:
a. 33 : 32
b. 54 : 52
c. 83 . 82
d. 54 . 53 : 52
Giải:
a. 33 : 32 = 33 – 2 = 31
b. 54 : 52 = 54 – 2 = 52
c. 83 . 82 = 83+2 = 85
d. 54 . 53 : 52 = 54+3-2 = 55

Bài tập 1.52 - Trang 27: 
Viết biểu thức tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (hình dưới) theo a, b, c. Tính giá trị biểu thức đó khi a = 5cm; b = 4cm; c = 3cm.
hinh hop
Giải:
Biểu thức tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:
2 . (a . b + b . c + a . c)
Khi a = 5cm, b = 4cm, c = 3cm thì giá trị biểu thức trên là:
2 . (a . b + b . c + a . c)
= 2 . (5 . 4 + 4 . 3 + 5 . 3)
= 2 . (20 + 12 + 15)
= 2 . (32 + 15)
= 2 . 47
= 94 (cm2)

Bài tập 1.53 - Trang 27:
Tính:
a) 110 – 72 + 22 : 2;
b) 9 . (82 – 15);
c) 5 . 8 – (17 + 8) : 5;
d) 75 : 3 + 6 . 92.
Giải:
a) 110 – 72 + 22 : 2
= 110 – 49 + 22 : 2
= 110 – 49 + 11
= 61 + 11
= 72
b) 9 . (82 – 15)
= 9 . (64 – 15)
= 9 . 49
= 441
c) 5 . 8 – (17 + 8) : 5
= 5 . 8 – 25 : 5
= 40 – 5
= 35
d) 75 : 3 + 6 . 92 
= 75 : 3 + 6 . 81
= 25 + 486
= 511

  Ý kiến bạn đọc

THÀNH VIÊN

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây