Soạn văn 6 sách Cánh diều bài: Giờ trái đất

Thứ ba - 03/08/2021 22:25
Soạn văn 6 sách Cánh diều bài: Giờ trái đất - Trang 97

1. Chuẩn bị

- Xem lại các mục Chuẩn bị ở bài Hồ Chí Minh và "Tuyên ngôn Độc lập" để vận dụng vào bài đọc hiểu văn bản này.
-  Thu nhập các thông tin liên quan đến việc hưởng ứng chiến dịch giờ Trái Đất ở địa phương em và một số nơi khác. Trao đổi với mọi người xung quanh để thấy được ý nghĩa của giờ Trái Đất.
Hướng dẫn đọc bài:
Thời gian đăng tải: 29/3/2014
Nội dung: ngày giờ Trái Đất
Ý nghĩa: giúp mọi người hiểu rõ về ngày trái đất và hưởng ứng ngày này hơn
Thể hiện nội dung ở nhan đề và phần giới thiệu
Những mốc thời gian, sự kiện được nhắc đến trong văn bản:
Vào năm 2004, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Australia tìm kiếm phương pháp truyền thông mới để đưa vấn đề biến đổi khí hậu vào hoạt động tuyên truyền.
Sang năm 2005, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Australia cùng công ty Lê-ô Bớc-nét Xít-ni bắt đầy xây dựng ý tưởng dự án "Tiếng tắt lớn".
Đến năm 2006, nhà quảng cáo Lê-ô Bớc-nét Xít-ni đặt tên chiến dịch "giờ trái đất" vào tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm.
31-3-2007, lễ khai mạc sự kiện giờ trái đất được tổ chức tại Xit-ni, Ô-xtrâylia gồm 2,3 triệu người dân và 2100 doanh nghiệp tham gia.
Ngày 29-3-2008, mở rộng chiến dịch ở 371 thành phố, thị trấn, hơn 35 quốc gia, 50 triệu người.
Năm 2009, hơn 4000 thành phố, 88 quốc gia trên thế giới tham gia tắt đèn trong 1 giờ đồng hồ.
Cuối 2009, giờ trái đất triển khai với sự tham gia của 192 nước trong đó có Việt Nam.
=> Các yếu tố nhan đề, Sô pa nhằm nhấn mạnh nội dung của văn bản
=> Ý nghĩa của việc thuật lại: thu hút người đọc, khiến người đọc nắm bắt được nội dung chính của văn bản.
 

2. Đọc hiểu

* Câu hỏi giữa bài:
Chú ý thời gian đăng tải và sự kiện nêu ở sa pô của bài viết.
Trả lời:
- Thời gian đăng: 29/3/2014
- Sự kiện nêu ở sa pô: 29/3, 63 tỉnh thành tại Việt Nam sẽ cùng thế giới tham gia chiến dịch Giớ Trái Đất để sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng và bảo vệ môi trường trước biến đổi khí hậu

Chỉ ra thông tin chính của phần 1
Trả lời:
- Thông tin chính: Bảo Tồn Thiên nhiên Quốc tế của Australia tìm kiếm phương pháp truyền thông mới nhằm thu hút sự chú ý của người dân về vấn đề biến đổi khí hậu.

Chú ý các mốc thời gian và thông tin cụ thể được nhắc đến ở phần 2
Trả lời:
- Sang năm 2005, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Australia  cùng công ty Lê-ô Boc-net Xít-ni bắt đầy xây dựng ý tưởng dự án ” Tiếng tắt lớn”
- Đến năm 2006, nhà quảng cáo Lê-ô Boc- net đặt tên chiến dịch” giờ trái đất” vào tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm
- 31-3-2007, lễ khai mạc sự kiện giờ trái đất được tổ chức tại Xit-ni, Ô-xtraylia gồm 2,3 triệu người dân và 2100 doanh nghiệp tham gia
- Ngày 29-3-2008, mở rộng chiến dịch ở 371 thành phố, thị trấn, hơn 35 quốc gia, 50 triệu người
- Năm 2009, hơn 4000 thành phố, 88 quốc gia trên thế giới tham gia tắt đèn trong 1 giờ đồng hồ
- Cuối năm 2009, giờ trái đất với sự tham gia của 192 nước trong đó Việt nam cũng chính thức bắt đầu tham gia chiến dịch này

Xác định một số câu có vị ngữ được mở rộng trong văn bản này.
Trả lời:
- Tổ chức này đã thảo luận với công ty quảng cáo Lê-ô-Boowc-net xít-ni ( leo Burnett Sydney) về các ý tưởng truyền thông nhằm thu hút sự chú ý của người dân Ô-tray-lia về vấn đề biến đổi khí hậu
- Giờ Trái Đất không phải chỉ dừng lại ở hành động tắt đèn mà đây là chiến dịch trong đó có tất cả mọi người trên thế giới cùng nhau đoàn kết và thể hiện họ có thể làm gì trong suốt cả năm để bảo vệ hành tinh.
- Một năm sau đó (2009), chiến dịch giờ Trái Đất đã thu hút sự tham gia của hàng trăm triệu người.

Chú ý các số liệu được đưa vào bài viết
Trả lời:
- 2,2 triệu người dân và 2100 doanh nghiệp.
- Một tiếng đồng hồ từ 19h30 đến 20h30

Chỉ ra thông tin mà ảnh cung cấp thêm cho bài viết
bieu trung cua gio trai dat
Trả lời:
Thông tin mà hình ảnh cung cấp là về biểu trưng của giờ trái đất, số 60+ biểu thị cho hành động mọi người tắt điện trong vòng 60 phút của sự kiện này

Ý kiến của ông En-di-Rít-li được đưa vào văn bản có tác dụng gì?
Trả lời:
Ý kiến của ông En-di-Rít-li được đưa vào văn bản có tác dụng nêu nên ý nghĩa to lớn của chiến dịch này

Chỉ ra thông tin chính của phần 3
Trả lời:
Thông tin chính ở phần 3 là thể hiện sự phát triển sự phát triển, tham gia hưởng ứng của tất cả mọi người trên thế giới hành động nhằm cổ vũ cho hành động bảo vệ năng lượng, tránh biến đổi khí hậu của toàn thế giới trong đó có Việt Nam.
 

*Câu hỏi cuối bài

Câu 1 trang 99: (Ngữ Văn 6 tập 1 sách Cánh Diều)
Văn bản Giờ Trái Đất thuật lại sự kiện gì? Chỉ ra bố cục của văn bản.
Trả lời:
- Văn bản Giờ Trái Đất thuật lại sự kiện hình thành Chiến dịch Giờ Trái Đất.
- Bố cục của văn bản:
+ Phần 1: Ý tưởng hình thành
+ Phần 2: Sự ra đời của Chiến dịch và mức độ ảnh hưởng.
+ Phần 3: Sự phát triển, hưởng ứng của mọi người trên thế giới.

Câu 2 trang 99: (Ngữ Văn 6 tập 1 sách Cánh Diều)
Các thông tin trong văn bản được sắp xếp theo trật tự thời gian. Hãy nêu các mốc thời gian được nhắc đến và tóm tắt thông tin chính tương ứng với mỗi mốc thời gian đó.
Trả lời:
Các thông tin trong văn bản được sắp xếp theo trật tự thời gian:
- Năm 2004: Tổ chức Bảo tổn Thiên nhiên Quốc tế Ô-xtrây-li-a tìm kiếm phương pháp truyền thông mới để đưa vấn đề biến đổi khí hậu vào hoạt động tuyên truyền.
- Năm 2005: Tổ chức Bảo tổn Thiên nhiên Quốc tế Ô-xtrây-li-a và Công ti Lê-ô Bớc-nét Xít-ni xây dựng dự án lớn tên “Tiếng tắt lớn”
- Năm 2006: “Giờ Trái Đất” ra đời.
- 31-3-2007: Lễ khai mạc Giờ Trái Đất tại Xít-ni kéo dài một tiếng đồng hồ.
- 29-3-2008: Chiến dịch Giờ Trái Đất mở rộng tổ chức ở 371 thành phố và thị trấn.
- Năm 2009: Chiến dịch Giờ Trái Đất thu hút hàng trăm triệu người.
- Cuối năm 2009: Hội nghị biến đổi khí hậu Liên hiệp quốc với sự tham gia của 192 nước, trong đó có Việt Nam.

Câu 3 trang 99: (Ngữ Văn 6 tập 1 sách Cánh Diều)
Văn bản trên sử dụng những phương tiện nào để cung cấp thông tin cho người đọc? Việc kết hợp các phương tiện đó có hiệu quả như thế nào?
Trả lời: 
- Văn bản trên sử dụng những phương tiện để cung cấp thông tin cho người đọc: Hình ảnh, câu trần thuật với trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn. Hơn nữa, các sự kiện được sắp xếp treo trật tự thời gian.
- Việc kết hợp các phương tiện đó giúp việc cung cấp thông tin đầy đủ, thu hút, người đọc tiếp nhận thông tin một cách dễ dàng nắm bắt toàn bộ nội dung mà văn bản muốn truyền đạt.

Câu 4 trang 99: (Ngữ Văn 6 tập 1 sách Cánh Diều)
Thông tin từ văn bản trên có ý nghĩa gì đối với bản thân em? Chỉ ra ít nhất một việc em sẽ làm để thể hiện ý nghĩa đó.
Trả lời:
Thông tin từ văn bản trên giúp bản thân em nhận ra rằng môi trường hiện tại đang gặp nguy hiểm, bản thân em cùng mọi người xung quanh phải đoàn kết với nhau, cùng nhau hành động. Đối với em, hành động đơn giản nhất mà chúng ta có thể cùng nhau làm là tắt điện nước khi không sử dụng (ra khỏi phòng học, rửa xong tau,…).

  Ý kiến bạn đọc

THÀNH VIÊN

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây