Loading...
1299 Câu trắc nghiệm Lịch Sử 10

1299 Câu trắc nghiệm Lịch Sử 10

 •   27/04/2019 10:54:00 PM
 •   Đã xem: 6840
 •   Phản hồi: 0

1299 Câu trắc nghiệm Lịch Sử 10, được viết dưới dạng các câu hỏi trắc nghiệm theo từng bài, từng chương gồm có hai phần:
- Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm chương trình nâng cao và chương trình cơ bản gồm Lịch sử thế giới thời nguyên thuỷ, cổ đại và trung đại, Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XIX.
- Phần II: Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử thế giới cận đại.

Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử

Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử

 •   17/05/2018 09:03:00 AM
 •   Đã xem: 11474
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử được viết dưới dạng vừa cung cấp kiến thức cơ bản, cô đọng, dễ nhớ, dễ hiểu để các em có điều kiện học tập và tiếp thu nhanh kiến thức môn Lịch Sử 12 trong thời gian ngắn.
Sách được biên tập gồm 26 bài học theo SGK Lịch Sử 12. Nắm vững kiến thức cơ bản trong sách các em sẽ vững tin bước vào kì thi đang chờ đợi phía trước.

1000 Bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 11

1000 Bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 11

 •   22/02/2018 08:24:00 PM
 •   Đã xem: 24209
 •   Phản hồi: 0

1000 Bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 11, chương trình nâng cao và cơ bản, sách gồm có 3 phần:
- Phần một: Lịch sử thế giới cận đại
- Phần hai: Lịch sử thế giới hiện đại
- Phần ba: Lịch sử Việt Nam (1958 - 1918)
Sách được viết dưới dạng bài tập trắc nghiệm nhiều lựa chọn và các dạng bài tập trắc nghiệm cặp đôi đúng sai, điền thế ... nhằm giúp các em nắm vững kiến thức Lịch sử 11

Kiến thức cơ bản Lịch Sử 7

Kiến thức cơ bản Lịch Sử 7

 •   07/02/2018 11:08:00 AM
 •   Đã xem: 18487
 •   Phản hồi: 0

Kiến thức cơ bản Lịch Sử 7, gồm có 4 phần:
Phần A: Kiến thức cơ bản
Phần B: Câu hỏi trắc nghiệm
Phần C: Một số đề kiểm tra tham khảo
Phần D: Hướng dẫn trả lời
- Hướng dẫn trả lời câu hỏi trắc nghiệm
- Hướng dẫn trả lời đề kiểm tra tham khảo

Học tốt Lịch Sử 11

Học tốt Lịch Sử 11

 •   18/01/2018 08:51:00 PM
 •   Đã xem: 23100
 •   Phản hồi: 0

Học tốt Lịch Sử 11 được biên soạn nhằm giải các bài tập và hướng dẫn trả lời câu hỏi theo nội dung sách giáo khoa Lịch sử 11, sách gồm phần:
- Phần một: Lịch sử thế giới cận đại
- Phần hai: Lịch sử thế giới hiện đại (1917 - 1945)
- Phần ba: Lịch sử Việt Nam (1858 - 1918)

Học tốt Lịch sử 12

Học tốt Lịch sử 12

 •   08/04/2017 07:18:00 AM
 •   Đã xem: 19389
 •   Phản hồi: 0

Học tốt Lịch sử 12 cơ bản và nâng cao, được biên soạn theo cấu trúc:
Phần một: Hệ thống và sơ đồ hoá các khối kiến thức lịch sử trong chương trình
Phần hai: Minh hoạ kiến thức cơ bản của từng bài, từng chương dưới dạng sơ đồ
- Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay (2000)
- Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Lịch sử 10

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Lịch sử 10

 •   07/04/2017 04:05:00 PM
 •   Đã xem: 49851
 •   Phản hồi: 1

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Lịch sử 10, được biên soạn theo chương trình SGK Lịch Sử 10, hướng dẫn trả lời các câu hỏi và bài tập theo từng bài, từng chương trong sách giáo khoa. Sách gồm có 3 phần:
Phần 1: Lịch sử thế giới thời nguyên thuỷ, cổ đại và trung đại
Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XIX
Phần 3: Lịch sử thế giới cận đại

Thiết kế bài giảng Lịch Sử 6

Thiết kế bài giảng Lịch Sử 6

 •   02/02/2017 11:41:00 PM
 •   Đã xem: 20087
 •   Phản hồi: 1

Thiết kế bài giảng Lịch Sử 6 được biên soạn theo chương trình SGK Lịch Sử 6 gồm các phần:
- Phần 1: Khái quát lịch sử thế giới cổ đại
- Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỷ X
Chương I: Buổi đầu lịch sử nước ta
Chương II: Thời đại dựng nước Văn Lang - Âu Lạc
Chương III: Thời kỳ Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập
Chương IV: Bước ngoặc lịch sử ở đầu thế kỷ X

555 Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 8

555 Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 8

 •   27/12/2016 09:21:00 AM
 •   Đã xem: 41230
 •   Phản hồi: 4

555 Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 8 được biên soạn theo từng bài, từng chương kể cả chương tổng kết, giúp các em củng cố kiến thức và thực hành làm bài trắc nghiệm. Với nội dung gồm Lịch sử thế giới cận đại, hiện đại và phần lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến 1918 được chia làm 2 phần:
Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm theo từng bài
Phần II: Hướng dẫn trả lời

1260 Câu trắc nghiệm Lịch Sử 12

1260 Câu trắc nghiệm Lịch Sử 12

 •   29/10/2016 03:59:00 PM
 •   Đã xem: 20915
 •   Phản hồi: 0

1260 Câu trắc nghiệm Lịch Sử 12 theo chương trình mới, được biên soạn nhằm giúp các em học tập rèn luyện làm quen với phương pháp thi mới, sách gồm các phần: Lịch sử thế gới, lịch sử Việt Nam, Đáp án câu hỏi trắc nghiệm.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Lịch Sử 6

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Lịch Sử 6

 •   19/10/2016 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 109325
 •   Phản hồi: 7

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Lịch Sử 6, được biên soạn theo chương trình SGK Lịch Sử 6 gồm các phần:
- Phần 1: Khái quát lịch sử thế giới cổ đại
- Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỷ X
Chương I: Buổi đầu lịch sử nước ta
Chương II: Thời đại dựng nước Văn Lang - Âu Lạc
Chương III: Thời kỳ Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập
Chương IV: Bước ngoặc lịch sử ở đầu thế kỷ X

Sách giáo khoa Lịch sử 11

Sách giáo khoa Lịch sử 11

 •   15/10/2016 10:55:00 PM
 •   Đã xem: 37100
 •   Phản hồi: 0

Sách giáo khoa Lịch sử 11, gồm các phần:
- Phần một: Lịch sử thế giới cận đại
- Phần hai: Lịch sử thế giới hiện đại
- Phần ba: Lịch sử Việt Nam

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Lịch sử 11

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Lịch sử 11

 •   07/09/2016 06:58:00 AM
 •   Đã xem: 95519
 •   Phản hồi: 4

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Lịch sử 11, được biên soạn theo chương trình trong sách giáo khoa Lịch sử 11, và bổ sung thêm những câu hỏi và bài tập nâng cao nhằm giúp các em hiểu sâu sắc, tường tận về các vấn đề, sự kiện lịch sử, ... qua đó giúp các em có hứng thú trong việc học phát huy tinh thần tự giác, tự nghiên cứu tính tích cực của mình.

Bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 9

Bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 9

 •   26/04/2016 10:40:00 PM
 •   Đã xem: 75749
 •   Phản hồi: 16

Bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 9, gồm những câu hỏi trắc nghiệm theo chương trình sách giáo khoa Lịch Sử 9, giúp cho các em dễ ghi nhớ kiến thức lịch sử, các bài trắc nghiệm vừa sức, các em có thể tự học, tự nghiên cứu rồi tra đáp án.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Lịch Sử 9

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Lịch Sử 9

 •   07/03/2016 05:59:00 PM
 •   Đã xem: 210031
 •   Phản hồi: 8

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Lịch Sử 9 được biên soạn theo nội dung của chương trình giảm tải do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành từ năm 2011 - 2012. Với hai phần:
- Phần một: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay.
- Phần hai: Lịch sử Việt Nam từ những năm 1919 đến nay.
Nội dung câu hỏi được trả lời đầy đủ giúp cho học sinh hiểu rõ, nâng cao tinh thần tự học, tự luyện, phát huy tính tích cực của học sinh.

Để học tốt Lịch sử 9

Để học tốt Lịch sử 9

 •   02/03/2016 10:16:00 PM
 •   Đã xem: 94438
 •   Phản hồi: 1

Cuốn sách được biên soạn theo từng bài, từng chương phù hợp với chương trình sách giáo khoa Lch sử 9. Mỗi bài đều có kiến thức cơ bản cần nắm, hệ thống câu hỏi và bài tập.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập lịch sử THCS 8

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập lịch sử THCS 8

 •   01/03/2016 10:11:00 PM
 •   Đã xem: 377603
 •   Phản hồi: 52

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập lịch sử THCS 8 dựa vào nội dung SGK Lịch Sử 8 năm 2004 - 2005, với hệ thống câu hỏi và bài tập bám sát chương trình sách giáo khoa.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Lịch sử 7

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Lịch sử 7

 •   09/11/2015 02:56:00 PM
 •   Đã xem: 447834
 •   Phản hồi: 67

Sách hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Lịch sử 7 được biên soạn với nộidung bám sát chương trình trong sách giáo khoa Lịch sử 7. Gồm có 2 phần: Phần 1: Khái quát lịch sử thế giới trung đại, Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX, buổi đầu độc lập thời Ngô - Đinh - Tiền Lê, Đại Việt thời Lý, Trần, Lê Sơ, ...

Loading...
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây