Loading...
Âm nhạc và Mĩ thuật 8

Âm nhạc và Mĩ thuật 8

 •   09/12/2018 10:02:00 AM
 •   Đã xem: 6694
 •   Phản hồi: 0

Sách giáo khoa: Âm nhạc và Mĩ thuật 8 được biên soạn gồm hai phần:

Phần Âm nhạc: gồm có 8 bài, 35 tiết tập hát, học hát, nhạc lí, tập đọc nhạc, âm nhạc thường thức
Phần Mĩ thuật: gồm có 35 bài vẽ trang trí, vẽ tranh, vẽ theo mẫu, thường thức mĩ thuật

Âm nhạc và Mĩ thuật 7

Âm nhạc và Mĩ thuật 7

 •   13/11/2018 04:12:00 AM
 •   Đã xem: 9836
 •   Phản hồi: 0

Sách giáo khoa: Âm nhạc và Mĩ thuật 7 được biên soạn gồm hai phần:
Phần Âm nhạc gồm có 8 bài, 35 tiết tập hát, học hát, nhạc lí, tập đọc nhạc, âm nhạc thường thức
Phần Mĩ thuật gồm có 35 bài vẽ trang trí, vẽ theo mẫu, thường thức mĩ thuật

Âm nhạc và Mĩ thuật 6

Âm nhạc và Mĩ thuật 6

 •   11/11/2018 02:36:00 PM
 •   Đã xem: 11434
 •   Phản hồi: 1

Sách giáo khoa: Âm nhạc và Mĩ thuật 6 được biên soạn gồm hai phần:
Phần Âm nhạc gồm có 8 bài, 35 tiết tập hát, học hát, nhạc lí, tập đọc nhạc, âm nhạc thường thức
Phần Mĩ thuật gồm có 35 bài vẽ trang trí, vẽ theo mẫu, thường thức mĩ thuật

Thiết kế bài giảng Mĩ Thuật 6

Thiết kế bài giảng Mĩ Thuật 6

 •   30/08/2017 03:42:00 AM
 •   Đã xem: 10685
 •   Phản hồi: 0

Thiết kế bài giảng Mĩ Thuật 6, được biên soạn dành cho giáo viên soạn giáo án Mĩ Thuật 6, sách gồm có 35 bài, vẽ theo mẫu, vẽ trang trí, vẽ tranh, thường thức mĩ thuật.

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN