Loading...
Sinh học 12 Chuyên sâu - Tập 1

Sinh học 12 Chuyên sâu - Tập 1

 •   28/03/2018 03:59:00 PM
 •   Đã xem: 30047
 •   Phản hồi: 0

Sinh học 12 Chuyên sâu - Tập 1. Sách gồm 5 chương thuộc phần di truyền học của chương trình Sinh học 12:
Chương I: Cơ chế di truyền và biến dị
Chương II: Tính quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị
Chương III: Di truyền học quần thể
Chương VI: Ứng dụng Di truyền học
Chương V: Di truyền học người
Mỗi chương đề cập kiến thức cơ bản, chuyên sâu và mở rộng. Cuối mỗi chương có các câu hỏi và bài tập tự luận, trắc nghiệm khách quan.

Sinh học 12 Chuyên sâu - Tập 2

Sinh học 12 Chuyên sâu - Tập 2

 •   19/03/2018 02:30:00 PM
 •   Đã xem: 26486
 •   Phản hồi: 0

Sinh học 12 Chuyên sâu - Tập 2: Tiến hoá và sinh thái học, gồm hai phần:
Phần tiến hoá gồm 3 chương:
Chương I: Bằng chứng tiến hoá
Chương II: Nguyên nhân và cơ chế tiến hoá
Chương III: Sự phát sinh và phát triển sự sống trên trái đất
Phần sinh thái học gồm 4 chương
Chương I: Cá thể và môi trường
Chương II: Quần thể sinh vật
Chương III: Quần xã sinh vật
Chương IV: Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường
Mỗi chương đề cập kiến thức cơ bản, chuyên sâu và mở rộng. Cuối mỗi chương có các câu hỏi và bài tập tự luận, trắc nghiệm khách quan.

Giải bài tập Sinh học 11

Giải bài tập Sinh học 11

 •   06/03/2018 03:32:00 PM
 •   Đã xem: 12006
 •   Phản hồi: 0

Giải bài tập Sinh học 11, được biên soạn theo chương trình SGK Sinh học 11 Chương trình chuẩn, gồm có 4 chương:
Chương I: Chuyển hoá vật chất và năng lượng
Chương II: Cảm ứng
Chương III: Sinh trưởng và phát triển
Chương IV: Sinh sản
Mỗi bài gồm hai phần:
- Câu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới
- Câu hỏi và bài tập củng cố hoàn thiện thức kiến thức.

Kiến thức cơ bản Sinh học 10

Kiến thức cơ bản Sinh học 10

 •   04/02/2018 06:16:00 PM
 •   Đã xem: 14723
 •   Phản hồi: 0

Kiến thức cơ bản Sinh học 10, được biên soạn theo nội dung SGK Sinh học 10, gồm 2 phần chính:
Phần I: Gồm những câu hỏi tự luận và trắc nghiệm
Phần II: Gồm những dạng bài tập áp dụng theo từng chương
Nhằm kiểm tra, đánh giá khách quan những kiến thức cơ bản Sinh học.

Hướng dẫn giải bài tập trắc nghiệm Sinh học 12

Hướng dẫn giải bài tập trắc nghiệm Sinh học 12

 •   09/11/2017 08:30:00 AM
 •   Đã xem: 7100
 •   Phản hồi: 0

Với mong muốn giúp cho các em giải nhanh các bài toán trắc nghiệm được vận dụng từ kiến thức trong sách giáo khoa lớp 12 để đạt được kết quả cao nhất trong các kì thi tốt nghiệp THPT. Chúng tôi biên soạn cuốn “Hướng dẫn giải bài tập trắc nghiệm Sinh học theo chủ đề - phần Di truyền và Sinh thái học”.

Cuốn sách gồm 4 phần:

- Phần thứ nhất: Một số điểm cần nhớ để vận dụng thực hành trắc nghiệm bài tập
- Phần thứ hai: Một số ví dụ áp dụng để thực hành trắc nghiệm bài tập
- Phần thứ ba: Trích giới thiệu một số đề thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào các trường Cao đẳng, Đại học.
- Phần thứ tư: Giới thiệu nhũng câu trắc nghiệm về bài tập đề tự kiểm tra và đánh giá.

Ôn tập và kiểm tra Sinh Học 11

Ôn tập và kiểm tra Sinh Học 11

 •   21/10/2017 03:41:00 PM
 •   Đã xem: 7447
 •   Phản hồi: 0

Ôn tập và kiểm tra Sinh học 11. Cuốn sách gồm 2 phần:

Phần I: Ôn luyện lí thuyết và bài tập
Phần này được biên soạn theo từng chương của SGK Sinh học 11, trong mỗi chương đều có 4 nội dung cơ bản sau:
- Mục tiêu: Nêu những kiến thức và kĩ năng mà học sinh cần phải đạt được sau khi học xong từng chương.
- Tóm tắt nội dung: Nêu những khái niệm, kiến thức cốt lõi của từng chương. Những khái niệm, kiến thức này được trình bày ngắn gọn, lôgic và có hệ thống. giúp người học dễ tiếp thu và có thể vận dụng trong khi làm bài thi và kiểm tra.
- Câu hỏi và bài tập: Hệ thống câu hỏi và bài tập phủ kín nội dung của chương, được biên soạn từ dễ đến khó, từ cơ bản đến nâng cao.
- Hướng dẫn trá lời câu hỏi và giải bài tập: Các lời giải được biên soạn đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu, giúp người học nhanh chóng tiếp thu kiến thức, có điều kiện mở rộng, nâng cao và hệ thống hóa kiến thức.

Phần II: Giới thiệu đề thi và kiểm tra
Trong phần này, chúng tôi biên soạn các đề kiểm tra 15 phút, kiểm tra giữa học kì và thi học kì, nhằm giúp học sinh tập giải các đề theo hướng đổi mới phương pháp dạy học sinh học. Trên cơ sở đó các em phát huy được tính độc lập, sáng tạo để giải quyết các tình huống đặt ra trong các câu hỏi và bài tập.

Thiết kế bài giảng Sinh học 12

Thiết kế bài giảng Sinh học 12

 •   19/03/2017 11:38:00 AM
 •   Đã xem: 9282
 •   Phản hồi: 1

Thiết kế bài giảng Sinh học 12 được biên soạn kết hợp chương trình cơ bản và nâng cao, theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong quá trình tiếp thu kiến thức. Gồm 3 phần:
DI TRUYỀN HỌC
Chương I: Cơ chế di truyền và biến dị
Chương II: Tính quy luật của hiện tượng di truyền
Chương III: Di truyền học quần thể
Chương IV: Ứng dụng di truyền học
Chương V: Di truyền học ở người
TIẾN HOÁ
Chương I: Bằng chứng tiến hoá và cơ chế tiến hoá
Chương II: Sự phát sinh và phát triển sự sống trên trái đất
SINH THÁI HỌC
Chương I: Cá thể và quần thể sinh vật
Chương II: Quần xã sinh vật
Chương III: Sinh thái học, sinh quyển và bảo vệ môi trường
Hi vọng cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp cho thầy cô giáo có cách thiết kế cho mình giáo án phù hợp với nội dung bài học và với thực tế trình độ và năng lực tiếp thu của học sinh ở mỗi địa phương.

Giải bài tập Sinh học 6

Giải bài tập Sinh học 6

 •   05/03/2017 11:02:00 PM
 •   Đã xem: 87803
 •   Phản hồi: 17

Giải bài tập Sinh học 6, được biên soạn theo chương trình SGK Sinh học 6, hướng dẫn giải các bài tập trong 49 bài Sinh học 6.
Mở đầu Sinh học
Đại cương về giới Thực vật
Chương 1: Tế bào thực vật
Chương 2: Rễ
Chương 3: Thân
Chương 4: Lá
Chương 5: Sinh sản sinh dưỡng
Chương 6: Hoa và sinh sản hữu tính
Chương 7: Quả và hạt
Chương 8: Các nhóm thực vật
Chương 9: Vai trò của thực vật
Chương 10: Vi khuẩn - nấm - địa y

Bài tập trắc nghiệm tích hợp Sinh học 11

Bài tập trắc nghiệm tích hợp Sinh học 11

 •   21/02/2017 10:04:00 AM
 •   Đã xem: 12861
 •   Phản hồi: 0

Bài tập trắc nghiệm tích hợp Sinh học 11, được biên soạn theo chương trình chuẩn và nâng cao của SGK Sinh học 11. Gồm có 2 phần:
Phần một: Trắc nghiệm tích hợp theo chủ đề
Chương I: Chuyển hoá vật chất và năng lượng
Chương II: Cảm ứng
Chương III: Sinh trưởng và phát triển
Chương IV: Sinh sản
Phần hai: Trắc nghiệm tích hợp theo chương

Hướng dẫn giải bài tập Sinh học 10

Hướng dẫn giải bài tập Sinh học 10

 •   29/12/2016 03:04:00 PM
 •   Đã xem: 11245
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập Sinh học 10 được biên soạn theo chương trình SGK Sinh học 10, gồm có 3 phần:
Phần I: Giới thiệu chung về thế giới sống
Phần II: Sinh học tế bào
Phần III: Sinh học vi sinh vật
Với nội dung của mỗi bài gồm:
- Câu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới
- Câu hỏi và bài tập củng cố hoàn thiện kiến thức
Trong mỗi bài đều có các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm, tự luận, trắc nghiệm khách quan. Nhằm giúp các em rèn luyện phương pháp trả lời câu hỏi và giải bài tập theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học.

30 Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 7

30 Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 7

 •   26/12/2016 09:47:00 PM
 •   Đã xem: 16169
 •   Phản hồi: 1

30 Đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 7 được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa mới, nhằm giúp các em, thầy cô giáo Sinh học có thêm tài liệu tham khảo, rèn luyện kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm. Sách gồm có 2 phần:
Phần I: 30 Đề kiểm tra trắc nghiệm
Phần II: Hướng dẫn trả lời

31 Bài kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 10

31 Bài kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 10

 •   09/12/2016 11:23:00 AM
 •   Đã xem: 12306
 •   Phản hồi: 0

31 Bài kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 10, theo từng bài học, gồm có 3 phần:
Phần I: Giới thiệu chung về thế giới sống
Phần II: Sinh học tế bào
Chương I: Thành phần hoá học của tế bào
Chương II: Cấu trúc của tế bào
Chương III: Chuyển hoá vật chất và năng lượng trong tế bào
Chương IV: Phân bào
Phần III: Sinh học vi sinh vật
Chương I: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
Chương II: Sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật
Chương III: Virut và bệnh truyền nhiễm

30 đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 8

30 đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 8

 •   05/12/2016 10:12:00 PM
 •   Đã xem: 13824
 •   Phản hồi: 0

30 đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 8 được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa mới, gồm 2 phần:
Phần I: 30 đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 8
Phần II: Hướng dẫn trả lời
Chúc các bạn học tốt!

Sách Giải Sinh học lớp 7

Sách Giải Sinh học lớp 7

 •   19/10/2016 09:07:00 AM
 •   Đã xem: 228276
 •   Phản hồi: 19

Sách Giải Sinh học lớp 7, được biên soạn theo chương trình SGK Sinh học 7, hướng dẫn giải chi tiết các bài tập trong sách giáo khoa.

Học tốt Sinh học 7

Học tốt Sinh học 7

 •   18/10/2016 10:48:00 PM
 •   Đã xem: 115032
 •   Phản hồi: 16

Học tốt Sinh học 7, được biên soạn theo chương trình SGK Sinh học 7, gồm các phần:
- Tóm tắt kiến thức cơ bản
- Hướng dẫn trả lời câu hỏi
- Bổ sung một số câu hỏi nâng cao

Hướng dẫn giải bài tập Sinh học 11

Hướng dẫn giải bài tập Sinh học 11

 •   06/09/2016 04:15:00 PM
 •   Đã xem: 66960
 •   Phản hồi: 0

Hướng dẫn giải bài tập Sinh học 11, chương trình nâng cao nhằm giúp các em rèn luyện kĩ năng trả lời câu hỏi và giải bài tập Sinh học. Sách được chia làm 2 phần:
- Câu hỏi và bài tập tiếp thu kiến thức mới
- Câu hỏi và bài tập củng cố kiến thức
Trong mỗi phần đều có các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm tự luận, trắc nghiệm khách quan nhằm giúp các em rèn luyện phương pháp trả lời câu hỏi và bài tập theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học.

567 Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 9

567 Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 9

 •   27/07/2016 10:05:00 PM
 •   Đã xem: 24452
 •   Phản hồi: 2

567 Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 9, được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa Sinh học 9, sách gồm hai phần:
- Di truyền và biến dị
- Sinh vật và môi trường
Mỗi phần được chia thành các chương theo cấu trúc chương trình sách giáo khoa. Nội dung cuốn sách nhằm ôn luyện hệ thống hoá và nâng cao kiến thức sinh học 9.

Bài tập bổ trợ và nâng cao kiến thức Sinh Học 6

Bài tập bổ trợ và nâng cao kiến thức Sinh Học 6

 •   08/06/2016 01:26:00 PM
 •   Đã xem: 24386
 •   Phản hồi: 0

Bài tập bổ trợ và nâng cao kiến thức Sinh Học 6, được biền soạn theo chương trình thay sách mới nhất đang được áp dụng trong các trường Trung học Cơ sở của cả nước.
Sách được biên soạn theo từng chương, bài để các em học sinh thuận tiện liên hệ, đối chiếu với các kiến thức đã được học trên lớp; nhằm giải quyết các yêu cầu của các nội dung mà lí thuyết và bài tập đặt ra.
Trong mỗi chương đều được bố cục gồm hai phần:
- Phần lí thuyết: gồm các câu hỏi và hướng dẫn giỏi liên quan đến các kiến thức căn bản đồng thời có mở rộng nâng cao ở mức độ phù hợp.
- Phần bài tập: bao gồm các dạng bài tập đơn giản về so sánh, khái quát kiến thức đã học, bài tập tự điền xác định kiến thức, hoàn chỉnh ô chữ...
Để giải quyết được các yêu cầu của lí thuyết và bài tập trong sách, đòi hỏi các em học sinh phải nắm được các kiến thức đã học.
Rất mong quyển sách này sẽ có tác dụng bổ ích đối với các em học sinh trong quá trình học.

30 đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 9

30 đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 9

 •   31/05/2016 10:39:00 PM
 •   Đã xem: 21595
 •   Phản hồi: 0

Để giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, rèn luyện kĩ năng làm bài tập trắc nghiệm và tự luận của môn sinh học 9. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cuốn sách "30 đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 9". Cuốn sách được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa mới bao gồm 2 phần:
Phần I: 30 đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 9
Phần II: Hướng dẫn trả lời
Hi vọng cuốn sách này sẽ giúp cho các em học sinh nâng cao kiến thức. Chúc các em học giỏi.

Thiết kế bài giảng Sinh Học 7

Thiết kế bài giảng Sinh Học 7

 •   30/03/2016 09:09:00 PM
 •   Đã xem: 93350
 •   Phản hồi: 1

Thiết kế bài giảng Sinh Học 7 biên soạn theo nội dung chương trình sách giáo khoa Sinh học 7 gồm 66 bài tương ứng theo số tiết. Ở mỗi tiết đều chỉ rõ mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, thái độ, các công việc cần chuẩn bị của giáo viên và học sinh. Vận dụng phương pháp dạy học mới để truyền tải từng nội dung cụ thể của bài học. Ở mỗi tiết học đưa ra nhiều hoạt động hấp dẫn, phù hợp với đặc trưng môn học như xem tranh, quan sát vật thật hay mô hình, thảo luận thực hành chơi trò chơi, tham quan thực địa, ... nhằm phát huy tính tực giác của học sinh.

Thiết kế bài giảng Sinh Học 6

Thiết kế bài giảng Sinh Học 6

 •   30/03/2016 08:48:00 PM
 •   Đã xem: 81972
 •   Phản hồi: 3

Thiết kế bài giảng Sinh Học 6 được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa Sinh Học 6 gồm các chương: Tế bào thực vật, Rễ, Thân, Lá, Sinh sản sinh dưỡng, Hoa và sinh sản hữu tính, Quả và hạt, Các nhóm thực vật, Vai trò của thực vật, Vi khuẩn - nấm - địa y

Học tốt Sinh học 10

Học tốt Sinh học 10

 •   03/03/2016 10:35:00 PM
 •   Đã xem: 102411
 •   Phản hồi: 1

Sách gồm 3 phần: Giới thiệu chung về thế giới sống; Sinh học tế bào; Sinh học vi sinh vật. Trong mỗi bài học có tóm tắt kiến thức, trả lời câu hỏi và kiểm tra. Theo các chương trong sách giáo khoa Sinh học 10:
Chương I: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
ChươngII: Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật
Chương III: Virut và bệnh truyền nhiễm.
Kiểm tra học kì I, II

Học tốt Sinh học 9

Học tốt Sinh học 9

 •   02/03/2016 11:04:00 PM
 •   Đã xem: 280178
 •   Phản hồi: 9

Sách được biên soạn theo chuyên đề bồi dưỡng Sinh học 9 qua hệ thống câu hỏi và bài tập căn bản và nâng cao. Qua đó các em có thể nắm vững kiến thức và vận dụng để trả lời các câu hỏi và bài tập trong các kì kiểm tra, thi học kì.

Học tốt Sinh học 8

Học tốt Sinh học 8

 •   01/03/2016 10:59:00 PM
 •   Đã xem: 419888
 •   Phản hồi: 37

Học tốt Sinh học 8 được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa sinh học 8, hệ thống hoá kiến thức sinh học 8, hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập trắc nghiệm giúp các em có thể tự học ở nhà một cách hiệu quả.

Bộ đề kiểm tra Sinh học 15 phút, 1 tiết 9

Bộ đề kiểm tra Sinh học 15 phút, 1 tiết 9

 •   18/08/2015 07:53:00 PM
 •   Đã xem: 51191
 •   Phản hồi: 1

Bộ đề kiểm tra Sinh học 15 phút, 1 tiết lớp 9

Sách Giải Sinh học lớp 9

Sách Giải Sinh học lớp 9

 •   17/08/2015 06:46:59 PM
 •   Đã xem: 110713
 •   Phản hồi: 1

Sách Giải Sinh học lớp 9

Loading...
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây