Loading...

Lớp 3

Lớp 3

Giải bài tập Tiếng Việt 3 - Tập 2

Giải bài tập Tiếng Việt 3 - Tập 2

 11:52 08/12/2017

Giải bài tập Tiếng Việt 3 - Tập 2 (Bồi dưỡng Văn - Tiếng Việt)được biên soạn theo nội dung SGK Tiếng Việt 3 - Tập 2, gồm các bài giải của các phần: Tập đọc; Kể chuyện; Chính tả; Luyện từ và câu; Tập viết; Tập làm văn. Từ tuần 19 - 35 và các chủ điểm:
- Bảo vệ Tổ quốc
- Sáng tạo
- Nghệ thuật
- Lễ hội
- Thể thao
- Ngôi nhà chung
- Bầu trời và mặt đất

Giải bài tập Tiếng Anh 3

Giải bài tập Tiếng Anh 3

 05:41 24/08/2017

Giải bài tập tiếng Anh 3 được biên soạn theo chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Let's learn English book 1. Sách nhằm bồi dưỡng cho học sinh, giáo viên và các bậc phụ huynh bước đầu dạy Tiếng Anh cho con em mình.

Sách gồm những bài dịch và bài giải các bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập (workbook). Với các chủ đề và units sau:

YOU AND ME
Unit 1: Hello
Unit 2: Thank you
Unit 3: Ours name
Self check one
MY SCHOOL
Unit 4: My friends
Unit 5: My school
Unit 6: My classroom
Self check two
MY FAMILY
Unit 7: Family members
Unit 8: Ages
Unit 9: My house
Self check three
THE WORLD AROUND
Unit 10: The weather
Unit 11: Our Pets
Unit 12: Our Toys
Self check four

Giải bài tập Tiếng Việt 3 - Tập 1

Giải bài tập Tiếng Việt 3 - Tập 1

 03:22 19/08/2017

Giải bài tập Tiếng Việt 3 - Tập 1, được biên soạn theo nội dung SGK Tiếng Việt 3 - Tập 1, gồm các bài giải của các phần: Tập đọc; Kể chuyện; Chính tả; Luyện từ và câu; Tập viết; Tập làm văn. Với 18 tuần và các chủ điểm:
- Măng non
- Mái ấm
- Tới trường
- Cộng đồng
- Quê hương
- Bắc - Trung - Nam
- Anh em một nhà
- Thành thị và nông thôn

Giải bài tập Toán 3 - Tập 2

Giải bài tập Toán 3 - Tập 2

 16:03 12/02/2016

Giải bài tập Toán 2 - Tập 2, gồm các phần: Các số đến 10000, các số đến 100000, Ôn tập cuối năm

162 bài tập làm văn chọn lọc 3

162 bài tập làm văn chọn lọc 3

 04:06 09/01/2016

162 bài tập làm văn chọn lọc 3 được biên soạn dựa trên sách giáo khoa Tiếng Việt 3, nhằm mục đích giúp học sinh nắm vững kiến thức về môn tập làm văn. Nội dung gồm các phần sau:
- Đề bài
- Gợi ý làm bài
- Bài tham khảo

Toán 3 - Tập 1

Toán 3 - Tập 1

 05:31 18/11/2015

Sách giáo khoa Toán 3 - Tập 1

Giải bài tập Toán 3 - Tập 1

Giải bài tập Toán 3 - Tập 1

 09:13 04/11/2015

Giải bài tập Toán 3 - Tập 1, gồm hai phần. Phần I: Ôn tập các phép cộng, trừ ba chữ số. Phần II: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000, bảng nhân, bảng chia và bài tập thực hành.

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...