Loading...
Đề thi tham khảo thi thử tốt nghiệp THPT năm 2018, môn Ngữ Văn (Đề 2)

Đề thi tham khảo thi thử tốt nghiệp THPT năm 2018, môn Ngữ Văn (Đề 2)

 15:41 24/06/2018

Đề thi tham khảo thi thử tốt nghiệp THPT năm 2018, môn Ngữ Văn, có đáp án và hướng dẫn giải.

Đề thi tham khảo thi thử tốt nghiệp THPT năm 2018, môn Ngữ Văn

Đề thi tham khảo thi thử tốt nghiệp THPT năm 2018, môn Ngữ Văn

 15:36 24/06/2018

Đề thi tham khảo thi thử tốt nghiệp THPT năm 2018, môn Ngữ Văn, có đáp án và hướng dẫn giải.

Đề thi học kì II môn Công nghệ 10, năm học 2018

Đề thi học kì II môn Công nghệ 10, năm học 2018

 13:49 14/05/2018

Đề thi học kì II môn Công nghệ 10, năm học 2018, có đáp án và hướng dẫn chấm.

Đề thi học kì II môn Ngữ văn 8, năm học 2018

Đề thi học kì II môn Ngữ văn 8, năm học 2018

 13:45 14/05/2018

Đề thi học kì II môn Ngữ văn 8, năm học 2018, có đáp án và hướng dẫn chấm.

Đề thi Tiếng Anh lớp 5, học kì II, năm 2018

Đề thi Tiếng Anh lớp 5, học kì II, năm 2018

 06:37 12/05/2018

Đề thi Tiếng Anh lớp 5, học kì II, năm học 2018, có đáp án.

Trắc nghiệm sinh học 11: Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật

Trắc nghiệm sinh học 11: Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật

 10:50 20/04/2018

Trắc nghiệm sinh học 11: Chương I – Chuyển hoá vật chất và năng lượng
Bài 1: Dinh dưỡng ở cơ thể thực vật và động vật
2. Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật

Trắc nghiệm sinh học 11: Sự hấp thụ nước và thoát hơi nước ở thực vật

Trắc nghiệm sinh học 11: Sự hấp thụ nước và thoát hơi nước ở thực vật

 08:07 20/04/2018

Trắc nghiệm sinh học 11: Chương I – Chuyển hoá vật chất và năng lượng
Bài 1: Dinh dưỡng ở cơ thể thực vật và động vật
1. Sự hấp thụ nước và thoát hơi nước ở thực vật

Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2018 môn Tiếng anh

Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2018 môn Tiếng anh

 03:25 01/02/2018

Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2018 môn Tiếng anh của bộ GD&ĐT có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 4

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 4

 07:26 24/03/2018

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 4 có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo

Trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 8: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

Trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 8: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

 12:11 19/02/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 8: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, gồm có 21 câu hỏi, có đáp án.

Trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 7: Hoàn thành cách mạng tư sản ở Châu Âu và Mĩ (giữa thế kỉ XIX)

Trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 7: Hoàn thành cách mạng tư sản ở Châu Âu và Mĩ (giữa thế kỉ XIX)

 05:54 12/02/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 7: Hoàn thành cách mạng tư sản ở Châu Âu và Mĩ (giữa thế kỉ XIX), gồm có 35 câu hỏi, có đáp án.

Trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 6: Cách mạng công nghiệp (cuối thế kỷ XVIII giữa thế kỷ XIX)

Trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 6: Cách mạng công nghiệp (cuối thế kỷ XVIII giữa thế kỷ XIX)

 09:25 08/02/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 6: Cách mạng công nghiệp (cuối thế kỷ XVIII giữa thế kỷ XIX), gồm có 21 câu hỏi, có đáp án

Trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 5: Châu Âu từ chiến tranh Na-pô-lê-ông đến hội nghị Viên

Trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 5: Châu Âu từ chiến tranh Na-pô-lê-ông đến hội nghị Viên

 04:17 07/02/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 5: Châu Âu từ chiến tranh Na-pô-lê-ông đến hội nghị Viên, gồm có 15 câu, có đáp án

Trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 4: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII

Trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 4: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII

 02:10 06/02/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 4: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII, gồm có 33 câu hỏi, có đáp án.

Trắc nghiệm Lịch sử 11, Bài 3: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh Ở Bắc Mĩ nữa sau thế kỷ XVIII

Trắc nghiệm Lịch sử 11, Bài 3: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh Ở Bắc Mĩ nữa sau thế kỷ XVIII

 02:01 06/02/2018

Trắc nghiệm Lịch sử 11, Bài 3: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh Ở Bắc Mĩ nữa sau thế kỷ XVIII, gồm có 15 câu hỏi, có đáp án.

Trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 2: Cuộc Cách Mạng Tư Sản Anh Giữa Thế Kỉ XVII

Trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 2: Cuộc Cách Mạng Tư Sản Anh Giữa Thế Kỉ XVII

 11:07 03/02/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 2: Cuộc Cách Mạng Tư Sản Anh Giữa Thế Kỉ XVII, gồm 19 câu hỏi, có đáp án đầy đủ.

Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 6, bài 1: Vị trí, hình dáng và kích thước của trái đất

Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 6, bài 1: Vị trí, hình dáng và kích thước của trái đất

 10:22 09/01/2018

Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 6, bài 1: Vị trí, hình dáng và kích thước của trái đất, gồm có 10 câu hỏi, có đáp án đầy đủ.

Trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 1: Cách mạng Hà Lan giữa thế kỉ XVI

Trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 1: Cách mạng Hà Lan giữa thế kỉ XVI

 14:36 06/01/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 1: Cách mạng Hà Lan giữa thế kỉ XVI, gồm 17 câu hỏi, có đáp án đầy đủ

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN