Loading...
Tóm tắt lý thuyết, Vật lí 11 - Chương II: Dòng điện không đổi

Tóm tắt lý thuyết, Vật lí 11 - Chương II: Dòng điện không đổi

 15:42 22/01/2019

Tóm tắt lý thuyết, Vật lí 11 - Chương II: Dòng điện không đổi. Gồm các bài:
Bài 7. DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI – NGUỒN ĐIỆN
Bài 8. ĐIỆN NĂNG – CÔNG SUẤT ĐIỆN
Bài 9. ĐỊNH LUẬT ÔM CHO TOÀN MẠCH
Bài 10. ĐOẠN MẠCH CHỨA NGUỒN ĐIỆN – GHÉP NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ
Bài 11. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN VỀ TOÀN MẠCH
Bài 12. THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH SUẤT ĐIỆN ĐỘNG VÀ ĐIỆN TRỞ TRONG CỦA MỘT PIN ĐIỆN HÓA

Tóm tắt lý thuyết, Vật lí 11 - Chương I: Điện tích - Điện trường

Tóm tắt lý thuyết, Vật lí 11 - Chương I: Điện tích - Điện trường

 15:20 22/01/2019

Tóm tắt lý thuyết, Vật lí 11 - Chương I: Điện tích - Điện trường. Gồm các bài:
Bài 1 ĐIỆN TÍCH – ĐỊNH LUẬT CU LÔNG
Bài 2 THUYẾT ELECTRON – ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
Bài 3 ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG – ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN
Bài 4 CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN
Bài 5 ĐIỆN THẾ - HIỆU ĐIỆN THẾ
Bài 6 TỤ ĐIỆN

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý lớp 9 bài 60: Định luật bảo toàn năng lượng

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý lớp 9 bài 60: Định luật bảo toàn năng lượng

 08:25 09/09/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý lớp 9 bài 60: Định luật bảo toàn năng lượng

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý lớp 9 bài 17: Bài tập vận dụng định luật Jun - Len-xơ

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý lớp 9 bài 17: Bài tập vận dụng định luật Jun - Len-xơ

 08:19 07/09/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý lớp 9 bài 17: Bài tập vận dụng định luật Jun - Len-xơ

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý lớp 9 bài 16: Định luật Jun - Len-xơ

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý lớp 9 bài 16: Định luật Jun - Len-xơ

 08:17 07/09/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý lớp 9 bài 16: Định luật Jun - Len-xơ

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý lớp 9 bài 12: Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý lớp 9 bài 12: Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn

 09:03 06/09/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý lớp 9 bài 12: Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý lớp 9 bài 11: Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý lớp 9 bài 11: Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn

 08:35 06/09/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý lớp 9 bài 11: Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý lớp 9 bài 6: Bài tập vận dụng định luật Ôm

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý lớp 9 bài 6: Bài tập vận dụng định luật Ôm

 08:57 05/09/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý lớp 9 bài 6: Bài tập vận dụng định luật Ôm

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý lớp 9 bài 2: Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý lớp 9 bài 2: Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm

 07:30 08/08/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý lớp 9 bài 2: Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm

Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 2: Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm

Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 2: Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm

 07:27 08/08/2018

Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 2: Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 8 bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 8 bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng

 12:02 27/02/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 8 bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng

Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lý lớp 8 bài 14: Định luật về công

Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lý lớp 8 bài 14: Định luật về công

 14:27 24/02/2018

Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lý lớp 8 bài 14: Định luật về công

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý lớp 8 bài 14: Định luật về công

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý lớp 8 bài 14: Định luật về công

 14:23 24/02/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý lớp 8 bài 14: Định luật về công

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý lớp 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý lớp 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

 13:41 04/02/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý lớp 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lý lớp 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lý lớp 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

 13:28 04/02/2018

Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lý lớp 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lý lớp 7 bài 3: Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng

Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lý lớp 7 bài 3: Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng

 13:19 04/02/2018

Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lý lớp 7 bài 3: Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng

Nghị luận xã hội về ý chí, nghị lực sống của con người.

Nghị luận xã hội về ý chí, nghị lực sống của con người.

 03:06 02/06/2016

Trong cuộc sống của chúng ta, có biết bao khó khăn mà ta cần phải vượt qua. Những khó khăn đó như một định luật tự nhiên để ta có thể phát triển và thăng tiến. Nhưng để có thể vượt qua được những khó khăn đó đòi hỏi chúng ta phải có sự kiên trì, bền bỉ. Và Nguyễn Bá Học đã có câu châm ngôn: "Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông." Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu câu nói này của ông!

Loading...