Loading...
Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 9

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 9

 14:06 24/04/2019

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 9 gồm có 2 phần: Trắc nghiệm và tự luận có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 8

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 8

 08:05 24/04/2019

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 8 gồm có 2 phần: Trắc nghiệm và tự luận có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 7

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 7

 07:51 24/04/2019

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 7 gồm có 2 phần: Trắc nghiệm và tự luận có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 (Đề 6)

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 (Đề 6)

 07:45 24/04/2019

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 (Đề 6) gồm có 2 phần: Trắc nghiệm và tự luận có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 (Đề 5)

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 (Đề 5)

 16:22 22/04/2019

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 (Đề 5) gồm có 2 phần: Trắc nghiệm và tự luận có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 (Đề 4)

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 (Đề 4)

 16:18 22/04/2019

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 (Đề 4) gồm có 2 phần: Trắc nghiệm và tự luận có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 (Đề 3)

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 (Đề 3)

 16:14 22/04/2019

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 (Đề 3) gồm có 2 phần: Trắc nghiệm và tự luận có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 (Đề 2)

 16:10 22/04/2019

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 (Đề 2) gồm có 2 phần: Trắc nghiệm và tự luận có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 (Đề 1)

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 (Đề 1)

 16:07 22/04/2019

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 (Đề 1) gồm có 2 phần: Trắc nghiệm và tự luận có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tiết thực hành môn Tin học 4

SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tiết thực hành môn Tin học 4

 08:23 16/04/2019

Trong những năm gần đây sự phát triển của công nghệ thông tin đang ngày càng lớn mạnh, đặc biệt là cuộc cách mạng 4.0 trên thế giới đã và đang có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của các nước. Nó quyết định quốc gia nào sẽ tiếp tục phát triển hay sẽ tụt hậu. Vì điều đó mà bản thân tôi nghĩ mình có thể đóng góp một phần nhỏ vào sự phát triển của nước nhà. Với vai trò là một giáo viên dạy tin học trong trường Tiểu học, tôi mong muốn giúp học sinh có được những thành công nhất định ở bậc tiểu học để các em có nền móng vững chắc tạo đà cho các em trên các cấp học tiếp theo.

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 8 năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 8 năm học 2018 - 2019

 08:23 19/03/2019

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 8 năm học 2018 - 2019, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 8 trường THCS Minh Tân, Dầu Tiếng

Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 8 trường THCS Minh Tân, Dầu Tiếng

 08:16 19/03/2019

Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 8 trường THCS Minh Tân, Dầu Tiếng, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 9 trường THCS Bản Luốc, Hoàng Su Phì

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 9 trường THCS Bản Luốc, Hoàng Su Phì

 08:11 19/03/2019

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 9 trường THCS Bản Luốc, Hoàng Su Phì, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 trường THCS Nà Sáy, Tuần Giáo

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 trường THCS Nà Sáy, Tuần Giáo

 07:57 19/03/2019

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 trường THCS Nà Sáy, Tuần Giáo có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 trường THCS Bon Phặng, Thuận Châu

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 trường THCS Bon Phặng, Thuận Châu

 07:53 19/03/2019

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 trường THCS Bon Phặng, Thuận Châu có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 trường THCS & THPT Quài Tở

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 trường THCS & THPT Quài Tở

 15:21 18/03/2019

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 trường THCS & THPT Quài Tở, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 12 trường THPT Nguyễn Thái Bình, Quảng Nam

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 12 trường THPT Nguyễn Thái Bình, Quảng Nam

 15:14 18/03/2019

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 12 trường THPT Nguyễn Thái Bình, Quảng Nam có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 - Bài 10

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 - Bài 10

 10:42 13/02/2019

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 12
Bài 10. CÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA

Loading...