Loading...
Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 10: Space travel (Du hành không gian)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 10: Space travel (Du hành không gian)

 03:53 21/11/2018

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 10: Space travel (Du hành không gian)
* Từ vựng Tiếng Anh 9 mới Unit 10: Space travel (Du hành không gian)
* Getting started (phần 1 → 3 trang 46-47-48 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* A closer look 1 (phần 1 → 6 trang 49-50 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* A closer look 2 (phần 1 → 5 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Comunication (phần 1 → 4 trang 52-53 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills 1 (phần 1 → 4 trang 54 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills 2 (phần 1 → 6 trang 55 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Looking back (phần 1 → 6 trang 56-57 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Project (phần 1 trang 57 SGK Tiếng Anh 9 mới)
letterX

Bài viết thư quốc tế UPU lần thứ 47

 11:02 22/01/2018

Bài viết thư quốc tế UPU lần thứ 47, chủ đề: Hãy tưởng tượng bạn là một bức thư du hành vượt thời gian. Bạn muốn truyền tải thông điệp gì đến độc giả của mình?
Bài mẫu viết thư quốc tế UPU lần thứ 47

Bài mẫu viết thư quốc tế UPU lần thứ 47

 09:34 14/11/2017

Hãy tưởng tượng bạn là một bức thư du hành vượt thời gian. Bạn muốn truyền tải thông điệp gì đến độc giả của mình?
Bài tham khảo viết thư quốc tế UPU lần thứ 47

Bài tham khảo viết thư quốc tế UPU lần thứ 47

 10:17 11/11/2017

Bài tham khảo viết thư quốc tế UPU lần thứ 47, chủ đề: "Imagine you are a letter travelling through time. What message do you wish to convey to your readers?" Tạm dịch là: Hãy tưởng tượng bạn là một bức thư du hành vượt thời gian. Bạn muốn truyền tải thông điệp gì đến độc giả của mình?
Hãy tưởng tượng bạn là một bức thư du hành vượt thời gian. Bạn muốn truyền tải thông điệp gì đến độc giả của mình?

Hãy tưởng tượng bạn là một bức thư du hành vượt thời gian. Bạn muốn truyền tải thông điệp gì đến độc giả của mình?

 10:21 07/11/2017

Bài mẫu viết thư quốc tế UPU lần thứ 47, chủ đề: Hãy tưởng tượng bạn là một bức thư du hành vượt thời gian. Bạn muốn truyền tải thông điệp gì đến độc giả của mình?
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây