Loading...
Đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 4 năm học 2018 - 2019

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 4 năm học 2018 - 2019

 15:12 22/02/2019

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 4 năm học 2018 - 2019 theo thông tư 22, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 5 năm học 2018 - 2019

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 5 năm học 2018 - 2019

 14:49 22/02/2019

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 5 năm học 2018 - 2019 theo thông tư 22, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 7, học kì II

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 7, học kì II

 16:39 20/02/2019

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 7, học kì II. Gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm.

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II (Đề số 5)

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II (Đề số 5)

 09:45 20/02/2019

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II. Gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm.

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II (Đề số 4)

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II (Đề số 4)

 09:44 20/02/2019

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II. Gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm.

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II (Đề số 3)

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II (Đề số 3)

 09:41 20/02/2019

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II. Gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm.

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II (Đề số 2)

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II (Đề số 2)

 09:18 20/02/2019

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II. Gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm.

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II

 09:16 20/02/2019

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II. Gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm.

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019

 08:19 19/02/2019

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bộ 10 đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 4

Bộ 10 đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 4

 08:58 16/02/2019

Bộ 10 đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 4 gồm có hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn 6, học kì II (Đề số 4)

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn 6, học kì II (Đề số 4)

 10:07 14/02/2019

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn 6, học kì II (Đề số 4), gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận. Có đáp án và hướng dẫn giải

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn 6, học kì II (Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn 6, học kì II (Đề số 2

 09:44 14/02/2019

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn 6, học kì II (Đề số 2), gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận. Có đáp án và hướng dẫn giải

Bộ 6 đề thi học kì I, Toán 2

Bộ 6 đề thi học kì I, Toán 2

 14:44 29/12/2018

Bộ sưu tập 6 đề thi học kì I, môn Toán lớp 2, có đáp án và hướng dẫn giải. Chúc các em luyện thi tốt.

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 năm học 2018 - 2019

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 năm học 2018 - 2019

 08:20 23/12/2018

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 năm học 2018 - 2019 gồm 2 phần: Ngữ pháp và bài tập kèm theo có hướng dẫn giải chi tiết.

Bài kiểm tra học kì I, Lịch sử 7

Bài kiểm tra học kì I, Lịch sử 7

 15:58 20/12/2018

Bài kiểm tra học kì I, môn: Lịch sử 7, gồm có hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

Bộ 4 đề thi học kỳ 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 năm học 2018 - 2019

Bộ 4 đề thi học kỳ 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 năm học 2018 - 2019

 08:19 20/12/2018

Bộ 4 đề thi học kỳ 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 năm học 2018 - 2019 gồm có hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bộ 10 đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019

Bộ 10 đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019

 07:20 20/12/2018

Bộ 10 đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019 gồm có hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bộ 10 đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1

Bộ 10 đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1

 13:29 19/12/2018

Bộ 10 đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019, gồm có hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN