Loading...
Tóm tắt lý thuyết, Vật lí 11 - Chương VI: Khúc xạ ánh sáng

Tóm tắt lý thuyết, Vật lí 11 - Chương VI: Khúc xạ ánh sáng

 14:55 26/01/2019

Tóm tắt lý thuyết, Vật lí 11 - Chương VI: Khúc xạ ánh sáng, gồm các bài:
Bài 26. KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
Bài 27. PHẢN XẠ TOÀN PHẦN

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý lớp 9 bài 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý lớp 9 bài 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

 07:29 09/09/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý lớp 9 bài 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Hiện thực cuộc sống trong “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” của Nguyễn Dữ

Hiện thực cuộc sống trong “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” của Nguyễn Dữ

 12:06 28/10/2017

Văn học phản ánh hiện thực theo đặc trưng riêng, cách thức riêng của nghệ thuật ngôn từ. Nhà văn có thể nói chuyện thần tiên ma quái, chuyện các vì sao trên chín tầng trời, chuyện con đại bàng vỗ cánh, con kiến xây tổ, con ong hút mật,... nhưng chung quy cũng đều là chuyện con người, chuyện cuộc đời, là hiện thực cuộc sống được khúc xạ qua lãng kính nghệ thuật mà thôi. Chuyện chức phán sự đền Tản Viên của Nguyễn Dữ là một tác phẩm nghệ thuật mà ở đó hiện thực cuộc sống được phản ánh theo cách riêng của thể loại truyền kì và tài năng của người nghệ sĩ.

Tật khúc xạ ở mắt

Tật khúc xạ ở mắt

 06:32 06/06/2017

Bình thường ánh sáng đi vào mắt chúng ta sẽ hội tụ trên võng mạc. Nếu ánh sáng không hội tụ trên võng mạc sẽ gây ra tật khúc xạ và làm bạn nhìn không rõ, nhoè, mờ. Tật khúc xạ bao gồm: cận thị, viễn thị và loạn thị; được coi là những rối loạn về khuất triết của mắt chứ không phải là bệnh mắt.

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN