Loading...
Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 7, học kì II

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 7, học kì II

 16:39 20/02/2019

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 7, học kì II. Gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm.

Trình bày nghệ thuật nghị luận mẫu mực của tác giả Chủ tịch Hồ Chí Minh trong văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”.

Trình bày nghệ thuật nghị luận mẫu mực của tác giả Chủ tịch Hồ Chí Minh trong văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”.

 11:23 20/02/2019

Đề kiểm tra 15 phút, Ngữ Văn 7, học kì II:
- Trình bày nghệ thuật nghị luận mẫu mực của tác giả Chủ tịch Hồ Chí Minh trong văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”.

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II (Đề số 5)

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II (Đề số 5)

 09:45 20/02/2019

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II. Gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm.

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II (Đề số 4)

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II (Đề số 4)

 09:44 20/02/2019

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II. Gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm.

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II (Đề số 3)

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II (Đề số 3)

 09:41 20/02/2019

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II. Gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm.

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II (Đề số 2)

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II (Đề số 2)

 09:18 20/02/2019

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II. Gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm.

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II

 09:16 20/02/2019

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II. Gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm.

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019

 08:19 19/02/2019

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn 6, học kì II (Đề số 4)

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn 6, học kì II (Đề số 4)

 10:07 14/02/2019

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn 6, học kì II (Đề số 4), gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận. Có đáp án và hướng dẫn giải

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn 6, học kì II (Đề số 3),

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn 6, học kì II (Đề số 3),

 09:50 14/02/2019

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn 6, học kì II (Đề số 3),

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn 6, học kì II (Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn 6, học kì II (Đề số 2

 09:44 14/02/2019

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn 6, học kì II (Đề số 2), gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận. Có đáp án và hướng dẫn giải

Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Vật lý lớp 6 (Đề 3)

Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Vật lý lớp 6 (Đề 3)

 08:55 26/01/2019

Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Vật lý lớp 6 (Đề 3), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Vật lý lớp 6 (Đề 2)

Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Vật lý lớp 6 (Đề 2)

 08:52 26/01/2019

Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Vật lý lớp 6 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Vật lý lớp 6 (Đề 1)

Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Vật lý lớp 6 (Đề 1)

 07:47 26/01/2019

Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Vật lý lớp 6 (Đề 1), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút học kỳ 2 môn Vật lý lớp 6 (Đề 4)

Đề kiểm tra 15 phút học kỳ 2 môn Vật lý lớp 6 (Đề 4)

 07:42 26/01/2019

Đề kiểm tra 15 phút học kỳ 2 môn Vật lý lớp 6 (Đề 4), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút học kỳ 2 môn Vật lý lớp 6 (Đề 3)

Đề kiểm tra 15 phút học kỳ 2 môn Vật lý lớp 6 (Đề 3)

 07:40 26/01/2019

Đề kiểm tra 15 phút học kỳ 2 môn Vật lý lớp 6 (Đề 3), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút học kỳ 2 môn Vật lý lớp 6 (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút học kỳ 2 môn Vật lý lớp 6 (Đề 2)

 07:33 26/01/2019

Đề kiểm tra 15 phút học kỳ 2 môn Vật lý lớp 6 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút học kỳ 2 môn Vật lý lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút học kỳ 2 môn Vật lý lớp 6

 07:30 26/01/2019

Đề kiểm tra 15 phút học kỳ 2 môn Vật lý lớp 6, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN