Loading...
Trắc nghiệm môn Sinh học lớp 6 bài 22: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp

Trắc nghiệm môn Sinh học lớp 6 bài 22: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp

 05:58 11/03/2019

Trắc nghiệm môn Sinh học lớp 6 bài 22: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trắc nghiệm môn Sinh học lớp 6 bài 21: Quang hợp

Trắc nghiệm môn Sinh học lớp 6 bài 21: Quang hợp

 05:56 11/03/2019

Trắc nghiệm môn Sinh học lớp 6 bài 21: Quang hợp có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trắc nghiệm sinh học 11, chương I, bài 4: Quang hợp ở thực vật

Trắc nghiệm sinh học 11, chương I, bài 4: Quang hợp ở thực vật

 10:52 02/05/2018

Trắc nghiệm sinh học 11, chương I, bài 4: Quang hợp ở thực vật, có đáp án

Trắc nghiệm sinh học 11: Quang hợp ở thực vật

Trắc nghiệm sinh học 11: Quang hợp ở thực vật

 05:05 23/04/2018

Trắc nghiệm sinh học 11: Chương I – Chuyển hoá vật chất và năng lượng
Bài 4: Quang hợp ở thực vật

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 11 trang 50 bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 11 trang 50 bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng

 02:55 22/01/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 11 trang 50 bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 11 trang 43 bài 9: Quang hợp ở nhóm các thực vật C3, C4 và Cam

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 11 trang 43 bài 9: Quang hợp ở nhóm các thực vật C3, C4 và Cam

 02:51 22/01/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 11 trang 43 bài 9: Quang hợp ở nhóm các thực vật C3, C4 và Cam

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 11 trang 39 bài 8: Quang hợp ở thực vật

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 11 trang 39 bài 8: Quang hợp ở thực vật

 02:46 22/01/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 11 trang 39 bài 8: Quang hợp ở thực vật

Cấu tạo và chức năng của lá

Cấu tạo và chức năng của lá

 14:36 24/12/2017

Lá là cơ quan quang hợp chính của cây, tổng hợp nên chất hữu cơ và tạo ra các chất dinh dưỡng cơ bản để nuôi cây, lá còn là cơ quan hô hấp và thoát hơi nước.

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN