Loading...
Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 4 - ôn tập thi học kì II

Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 4 - ôn tập thi học kì II

 04:36 18/03/2019

Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 4 - ôn tập thi học kì II, gồm các bài:

BÀI 16 – THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG.
BÀI 17 – ĐỒNG BẰNG NAM BỘ
BÀI 18 – NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG NAM BỘ
BÀI 19 – HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN ĐỒNG BẰNG NAM BỘ.
BÀI 20 – HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG NAM BỘ (tiếp theo)
BÀI 21 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BÀI 22 – THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BÀI 23 – 24 - DẢI ĐỒNG BẰNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
BÀI 25 – 26 – NGƯỜI DÂN VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Ở ĐỒNG BẰNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
BÀI 27- THÀNH PHỐ HUẾ
BÀI 28 – THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
BÀI 29 – BIỂN-ĐẢO VÀ QUẦN ĐẢO.
BÀI 30 – KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ HẢI SẢN Ở VÙNG BIỂN VIỆT NAM.
Đánh giá công tác thực hiện quy hoạch sử dụng đất

Đánh giá công tác thực hiện quy hoạch sử dụng đất

 21:36 02/01/2019

Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá của quốc gia là tư liệu sản xuất đặc biệt là thành phần quan trọng hàng đầu của sự sống là địa bàn phân bố dân cư phát triển dân sinh và phát triển xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội và an ninh quốc phòng.
Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý lớp 9 bài 61: Sản xuất điện năng - Nhiệt điện và thủy điện

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý lớp 9 bài 61: Sản xuất điện năng - Nhiệt điện và thủy điện

 04:26 09/09/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý lớp 9 bài 61: Sản xuất điện năng - Nhiệt điện và thủy điện
Ferrite Bead

Cục màu đen trên một số cáp nối và adaptor được gọi là gì?

 12:00 15/03/2018

Trên một số cáp nối và adaptor hiện nay đều có một cục (có dây có đến hai cục) màu đen hình trụ bí ẩn. Vì sao nhà sản xuất lại thiết kế thêm cục này vào? Nó chức năng gì?
Hướng dẫn giải bài tập SGK Địa lý lớp 9 bài 30: Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên

Hướng dẫn giải bài tập SGK Địa lý lớp 9 bài 30: Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên

 07:20 13/03/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Địa lý lớp 9 bài 30: Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên
Hướng dẫn giải bài tập SGK Địa lý lớp 9 bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long

Hướng dẫn giải bài tập SGK Địa lý lớp 9 bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long

 04:05 13/03/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Địa lý lớp 9 bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long
Hướng dẫn giải bài tập SGK Địa lý lớp 7 bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng

Hướng dẫn giải bài tập SGK Địa lý lớp 7 bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng

 08:43 09/03/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Địa lý lớp 7 bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng
Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 38: Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất vacxin và thuốc kháng sinh

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 38: Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất vacxin và thuốc kháng sinh

 09:18 20/01/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 38: Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất vacxin và thuốc kháng sinh
Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 33: Ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất thức ăn chăn nuôi

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 33: Ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất thức ăn chăn nuôi

 09:10 20/01/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 33: Ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất thức ăn chăn nuôi
Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 32: Thực hành: Sản xuất thức ăn hỗn hợp nuôi cá

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 32: Thực hành: Sản xuất thức ăn hỗn hợp nuôi cá

 09:09 20/01/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 32: Thực hành: Sản xuất thức ăn hỗn hợp nuôi cá
Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 31: Sản xuất thức ăn nuôi thủy sản

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 31: Sản xuất thức ăn nuôi thủy sản

 09:08 20/01/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 31: Sản xuất thức ăn nuôi thủy sản
Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 29: Sản xuất thức ăn cho vật nuôi

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 29: Sản xuất thức ăn cho vật nuôi

 09:06 20/01/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 29: Sản xuất thức ăn cho vật nuôi
Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 26:  Sản xuất giống trong chăn nuôi và thủy sản

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 26: Sản xuất giống trong chăn nuôi và thủy sản

 09:02 20/01/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 26: Sản xuất giống trong chăn nuôi và thủy sản
Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 13: Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 13: Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón

 08:15 20/01/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 13: Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón
Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 3 + 4: Sản xuất giống cây trồng

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 3 + 4: Sản xuất giống cây trồng

 08:02 20/01/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 3 + 4: Sản xuất giống cây trồng
Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 12 bài 29: Thực hành: Tìm hiểu một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 12 bài 29: Thực hành: Tìm hiểu một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

 07:46 20/01/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 12 bài 29: Thực hành: Tìm hiểu một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ
Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 12 bài 28: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 12 bài 28: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

 07:46 20/01/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 12 bài 28: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ
Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 12 bài 1: Vai trò và triển vọng phát triển của ngành kĩ thuật điện tử trong sản xuất và đời sống

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 12 bài 1: Vai trò và triển vọng phát triển của ngành kĩ thuật điện tử trong sản xuất và đời sống

 07:05 20/01/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công nghệ lớp 12 bài 1: Vai trò và triển vọng phát triển của ngành kĩ thuật điện tử trong sản xuất và đời sống
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây