Loading...
350 câu trắc nghiệm Sinh học ôn thi THPT Quốc Gia 2019

350 câu trắc nghiệm Sinh học ôn thi THPT Quốc Gia 2019

 14:54 28/03/2019

350 câu trắc nghiệm Sinh học ôn thi THPT Quốc Gia 2019, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trắc nghiệm môn Sinh học lớp 6 bài 2: Nhiệm vụ của sinh học

Trắc nghiệm môn Sinh học lớp 6 bài 2: Nhiệm vụ của sinh học

 15:53 09/03/2019

Trắc nghiệm môn Sinh học lớp 6 bài 2: Nhiệm vụ của sinh học có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trắc nghiệm sinh học 11, chương IV, bài 9: Sinh sản

Trắc nghiệm sinh học 11, chương IV, bài 9: Sinh sản

 10:34 04/05/2018

Trắc nghiệm sinh học 11, chương IV, bài 9: Sinh sản, có đáp án

Trắc nghiệm sinh học 11, chương III, bài 8: Sinh trưởng và phát triển

Trắc nghiệm sinh học 11, chương III, bài 8: Sinh trưởng và phát triển

 10:13 04/05/2018

Trắc nghiệm sinh học 11, chương III, bài 8: Sinh trưởng và phát triển, có đáp án

Trắc nghiệm sinh học 11, chương II, bài 7: Cảm ứng ở động vật

Trắc nghiệm sinh học 11, chương II, bài 7: Cảm ứng ở động vật

 11:30 03/05/2018

Trắc nghiệm sinh học 11, chương II, bài 7: Cảm ứng ở động vật, có đáp án

Trắc nghiệm sinh học 11, chương II, bài 6: Cảm ứng ở thực vật

Trắc nghiệm sinh học 11, chương II, bài 6: Cảm ứng ở thực vật

 11:03 03/05/2018

Trắc nghiệm sinh học 11, chương II, bài 6: Cảm ứng ở thực vật, có đáp án

Trắc nghiệm sinh học 11, chương I, bài 5: Cân bằng nội môi ở động vật.

Trắc nghiệm sinh học 11, chương I, bài 5: Cân bằng nội môi ở động vật.

 11:09 02/05/2018

Trắc nghiệm sinh học 11, chương I, bài 5: Cân bằng nội môi ở động vật, có đáp án.

Trắc nghiệm sinh học 11, chương I, bài 4: Quang hợp ở thực vật

Trắc nghiệm sinh học 11, chương I, bài 4: Quang hợp ở thực vật

 10:52 02/05/2018

Trắc nghiệm sinh học 11, chương I, bài 4: Quang hợp ở thực vật, có đáp án

Trắc nghiệm sinh học 11, chương I, bài 3: Vận chuyển các chất trong cơ thể.

Trắc nghiệm sinh học 11, chương I, bài 3: Vận chuyển các chất trong cơ thể.

 10:59 28/04/2018

Trắc nghiệm sinh học 11, chương I, bài 3: Vận chuyển các chất trong cơ thể, có đáp án.

Trắc nghiệm sinh học 11, chương I, bài 2:  Hô hấp ở cơ thể thực vật và động vật

Trắc nghiệm sinh học 11, chương I, bài 2: Hô hấp ở cơ thể thực vật và động vật

 10:30 28/04/2018

Trắc nghiệm sinh học 11, chương I, bài 2: Hô hấp ở cơ thể thực vật và động vật, có đáp án.

Trắc nghiệm sinh học 11, chương I, bài 1: Dinh dưỡng ở cơ thể động vật và thực vật.

Trắc nghiệm sinh học 11, chương I, bài 1: Dinh dưỡng ở cơ thể động vật và thực vật.

 10:28 27/04/2018

Trắc nghiệm sinh học 11, chương I, bài 1: Dinh dưỡng ở cơ thể động vật và thực vật, có đáp án

Trắc nghiệm sinh học 11: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Trắc nghiệm sinh học 11: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

 08:41 27/04/2018

Trắc nghiệm sinh học 11: Chương IV – Sinh sản
Bài 3: Cơ chế điều hòa và điều khiển sinh sản
2. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Trắc nghiệm sinh học 11: Cơ chế điều hoà sinh sản

Trắc nghiệm sinh học 11: Cơ chế điều hoà sinh sản

 08:38 27/04/2018

Trắc nghiệm sinh học 11: Chương IV – Sinh sản
Bài 3: Cơ chế điều hòa và điều khiển sinh sản
1. Cơ chế điều hoà sinh sản

Trắc nghiệm sinh học 11: Sinh sản hữu tính ở động vật

Trắc nghiệm sinh học 11: Sinh sản hữu tính ở động vật

 11:10 26/04/2018

Trắc nghiệm sinh học 11: Chương IV – Sinh sản
Bài 2: Sinh sản hữu tính
1. Sinh sản hữu tính ở động vật

Trắc nghiệm sinh học 11: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Trắc nghiệm sinh học 11: Sinh sản hữu tính ở thực vật

 11:07 26/04/2018

Trắc nghiệm sinh học 11: Chương IV – Sinh sản
Bài 2: Sinh sản hữu tính
1. Sinh sản hữu tính ở thực vật

Trắc nghiệm sinh học 11: Sinh sản vô tính ở động vật

Trắc nghiệm sinh học 11: Sinh sản vô tính ở động vật

 11:00 26/04/2018

Trắc nghiệm sinh học 11: Chương IV – Sinh sản
Bài 1: Sinh sản vô tính
2. Sinh sản vô tính ở động vật

Trắc nghiệm sinh học 11: Sinh sản vô tính ở thực vật

Trắc nghiệm sinh học 11: Sinh sản vô tính ở thực vật

 10:58 26/04/2018

Trắc nghiệm sinh học 11: Chương IV – Sinh sản
Bài 1: Sinh sản vô tính
1. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

Trắc nghiệm sinh học 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật.

Trắc nghiệm sinh học 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật.

 10:45 26/04/2018

Trắc nghiệm sinh học 11: Chương III – Sinh trưởng và phát triển
Bài 3: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN