Loading...
Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 7, học kì II

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 7, học kì II

 16:39 20/02/2019

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 7, học kì II. Gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm.

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II (Đề số 5)

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II (Đề số 5)

 09:45 20/02/2019

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II. Gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm.

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II (Đề số 4)

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II (Đề số 4)

 09:44 20/02/2019

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II. Gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm.

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II (Đề số 3)

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II (Đề số 3)

 09:41 20/02/2019

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II. Gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm.

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II (Đề số 2)

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II (Đề số 2)

 09:18 20/02/2019

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II. Gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm.

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II

 09:16 20/02/2019

Bài kiểm tra 1 tiết, Ngữ Văn 6, học kì II. Gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm.

Trắc nghiệm THPT Quốc Gia môn Công dân (Đề 4)

Trắc nghiệm THPT Quốc Gia môn Công dân (Đề 4)

 08:37 19/02/2019

Đề thi thử trắc nghiệm THPT Quốc Gia môn Giáo dục công dân (Đề 4), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trắc nghiệm THPT Quốc Gia môn Công dân (Đề 3)

Trắc nghiệm THPT Quốc Gia môn Công dân (Đề 3)

 08:34 19/02/2019

Đề thi thử trắc nghiệm THPT Quốc Gia môn Giáo dục công dân (Đề 3), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trắc nghiệm THPT Quốc Gia môn Giáo dục công dân (Đề 2)

Trắc nghiệm THPT Quốc Gia môn Giáo dục công dân (Đề 2)

 08:31 19/02/2019

Đề thi thử trắc nghiệm THPT Quốc Gia môn Giáo dục công dân (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bộ 10 đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 4

Bộ 10 đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 4

 08:58 16/02/2019

Bộ 10 đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 4 gồm có hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn 6, học kì II (Đề số 4)

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn 6, học kì II (Đề số 4)

 10:07 14/02/2019

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn 6, học kì II (Đề số 4), gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận. Có đáp án và hướng dẫn giải

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn 6, học kì II (Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn 6, học kì II (Đề số 2

 09:44 14/02/2019

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn 6, học kì II (Đề số 2), gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận. Có đáp án và hướng dẫn giải

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 - Bài 10

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 - Bài 10

 10:42 13/02/2019

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 12
Bài 10. CÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 - Bài 9

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 - Bài 9

 10:37 13/02/2019

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 12
Bài 9. QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 - Bài 8

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 - Bài 8

 10:31 13/02/2019

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 12
Bài 8. NHẬT BẢN

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 - Bài 7

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 - Bài 7

 10:06 13/02/2019

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 12
Bài 7. TÂY ÂU

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 - Bài 6

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 - Bài 6

 09:53 13/02/2019

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 12
Bài 6. NƯỚC MĨ

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 - Bài 5

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 - Bài 5

 09:38 13/02/2019

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 12
Bài 5. CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ MĨ LATINH

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN