Sách Giải

https://sachgiai.com:443


Giải bài toán Vật lí 6 về lực và mặt phẳng nghiêng

Vật lí 6: Giải bài toán về lực và mặt phẳng nghiêng (Huỳnh Đức Nhật)
Bài 1: Một vật có khối lượng 600 g treo trên một sợi dây đứng yên.
a. Giải thích vì sao vật đứng yên.
b. Cắt sợi dây, vật rơi xuống. Giải thích vì sao vật đang đứng yên lại chuyển động.

Bài 2: Từ một tấm ván dài người ta cắt thành 2 tấm ván có chiều dài L1 và L2. Dùng một trong 2 tấm ván này (tấm ván L1) để đưa một vật nặng lên thùng xe có độ cao h1 thì lực kéo cần thiết là F1 (hình 1)


a. Nếu dùng tấm ván L1 để đưa vật trên lên thùng xe có độ cao h2 (h2 > h1) thì lực kéo F2 cần thiết so với F1 sẽ như thế nào?
b. Nếu dùng tấm ván còn lại (tấm ván L2) để đưa vật nặng trên lên thùng xe có độ cao h2 thì lực kéo cần thiết nhỏ hơn F1. Hãy so sánh L2 với L1?

Giải:

Bài 1:

a. Vật đứng yên bởi vì nó chịu tác dụng lực của hai lực cân bằng (F1 = F2). Lực thứ nhất là trọng lực (F2) có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới. Lực thứ hai là lực giữ của sợi dây (F1) có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên.
b. Khi cắt sợi dây thì sự cân bằng giữa hai lực F1 và F2 mất đi, lúc này chỉ còn trọng lực (F2) tác dụng lên vật, do đó vật sẽ chuyển động thẳng từ trên xuống dưới.

Bài 2:
a. Nếu dùng tấm ván L1 để đưa vật trên lên thùng xe có độ cao h2 (h2 > h1) thì lực kéo F2 > F1 vì độ cao càng lớn thì lực kéo vật lên càng tăng.
b. Nếu dùng tấm ván còn lại (tấm ván L2) để đưa vật nặng trên lên thùng xe có độ cao h2 thì lực kéo cần thiết nhỏ hơn F1. Suy ra: L2 > L1, vì độ cao càng thấp thì lực kéo vật lên càng nhỏ. Do đó tấm ván L2 phải dài hơn tấm ván L1 thì lực kéo vật vật lên (F2) mới nhỏ hơn F1.

Tác giả: Văn Hải

Loading...