© Copyright Sách Giải.com

Giải Sách giáo khoa Tiếng Anh 8: Review 2 (Unit 4, 5, 6)

Chủ nhật - 11/11/2018 01:38

Giải Sách giáo khoa Tiếng Anh 8: Review 2 (Unit 4, 5, 6)
* Language Review (phần 1-8 trang 68-69 SGK Tiếng Anh 8 mới)
* Skills Review (phần 1-4 trang 69 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Loading...
Language Review (phần 1-8 trang 68-69 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Pronunciation
1.a Underline the words with /spr/ ... (Gạch dưới những từ với /spr/ và khoanh tròn những từ với /str/.)
1. (strawberies) 2. spring 3. sprite 4. (instructor) 5. (street)
b. Practise saying the sentences ... (Thực hành nói các câu, chú ý ngữ điệu.)
2. Circle the word with a ... (Khoanh tròn từ có trọng âm khác các từ còn lại. Sau đó nghe, lặp lại và kiểm tra.)
Bài nghe:

Gợi ý:

1. A. bam'boo 2. B. 'cultural 3. A. compe'tition
4. C. pre'sentation 5. D. 'heritage
Vocabulary
3. Choose the best answer A, B, C or D ... (Chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành các câu.)

1. A. tradition
Có một truyền thống trong gia đình tôi mà chúng tôi có một bữa tiệc vào Giao thừa.
2. B. worshipped
Trong những giai đoạn sau, người ta thờ thần bằng đá, mà thường có màu đen và hình tròn.
3. C. broke
Họ phá vỡ truyền thông bằng việc kết hôn yên lặng.
4. D. procession
Họ đi bộ trong lễ rước đến thủ đô.
5. B. ritual
Lúc đầu lễ hội, họ trình diễn một nghi lễ dâng hương.
6. B. followed
Trong gia đình tôi tất cả truyền thống của tổ tiên được làm theo nghiêm túc.
 
4. Use the words in the box ... (Sử dụng những từ trong khung để hoàn thành các câu.)
1. legend
Theo truyền thuyết, hồ được hình thành bằng nhừng giọt nước mắt của một vị thần.
2. cunning
Phù thủy rất gian xảo; cô ấy cuối cùng nghĨ về một trò đùa mà sẽ đem đến cho cô ấy điều cô ấy muốn.
3. ever
Cuối cùng, cô ấy đoàn viên với chồng, và họ sống hạnh phúc bên nhau suốt đời.
4. generous
Thật là một người đàn ông hào phóng! Anh ấy đã đề nghị trả tiền cho cả hai chúng tôi.
5. kind
Bạch Tuyết tốt bụng với mọi người và động vật.

Grammar
5. Read and match the notices ... (Đọc và nối những ghi chú (A-E) đến các câu (1-5).)

1 - B: Bạn không được xả rác - Đảm bảo rằng những tòa nhà và mặt đất sạch sẽ.
2 - A: Bạn không phải mang theo một cái lều - Bạn có thể thuê lều.
3 - E: Bạn nên mang theo đèn pin với bạn - Thật thuận tiện để mang theo một đèn pin.
4 - D: Bạn phải mang giày ngoại trừ lúc tắm - Giày được mang mọi lúc ngoại trừ khi tắm.
5 - C: Bạn không nên có những thứ nguy hiểm bên cạnh - Dao bỏ túi, nến hoặc dây thừng có thể nguy hiểm.

6. Complete each sentence, using ... (Hoàn thành mỗi câu, sử dụng although, while, however, moreover và otherwise.)
1. Although
Mặc dù mặt trời đang chiếu sáng, trời không ấm lắm.
2. otherwise
Cặp bò phải chạy theo đường thẳng, nếu không thì, chúng sẽ bị loại khỏi Lễ hội đua bò.
3. while
Trong khi tôi đang đợi ở trạm xe buýt, thì trời bắt đầu mưa nặng hạt.
4. Moreover
Vu Lan là một thời gian cho người ta thể hiện sự cảm kích và biết ơn đối với ba mẹ họ. Hơn nữa, đó là thời gian cho họ thờ cúng hồn ma và những linh hồn đói.
5. However
Anh ấy đang cảm thấy tệ; tuy nhiên, anh ấy đi làm và cố gắng tập trung.

7. Read the conversation and put ... (Đọc bài hội thoại và đặt những động từ trong ngoặc đơn vào thì Quá khứ đơn hoặc thì Quá khứ tiếp diễn.)
1. were you doing 2. was watching 3. was telling
4. happened 5. were having 6. were setting off
Everyday English
8. Choose the most appropriate ... (Chọn câu trả lời phù hợp nhất để hoàn thành bài hội thoại. Sau đó thực hành với bạn học.)

1. C   2. A   3. B   4. D   5. E

* Skills Review (phần 1-4 trang 69 SGK Tiếng Anh 8 mới)
Reading
1. Read about the Vu Lan ... (Đọc về Lễ hội Vu Lan ở Việt Nam và xác định xem câu nào là đúng (T) hay sai (F).)
Hướng dẫn dịch:
Vài người gọi nó là "Vu Lan Báo Hiếu" (Ngày tạ ơn cha mẹ). Lễ hội này diễn ra vào ngày 15 tháng 7 Âm lịch. Nó là một trong những lễ hội lớn nhất của Việt Nam sau lễ hội Tết và nó được tổ chức khắp đất nước, đặc biệt là ở miền Nam.
Trong suốt lễ hội, người ta tham gia vào nhiều hoạt động tình nghĩa và trình diễn những nghi lễ tôn giáo khác nhau. Họ thăm viếng chùa và đền thờ để thờ cúng, phóng sinh như chim hoặc cá và đốt nhang. Họ cũng mua những món quà và hoa nhưng là lễ vật của họ thể hiện tình yêu sâu thẳm của họ và sự cảm tạ đối với ba mẹ họ và tổ tiên họ.
Nhiều người đi đến chùa vào dịp này, mang theo hoa hồng đỏ nếu mẹ còn sống và hòa hồng trắng nếu mẹ của họ mất. Hoa hồng là một biểu tượng của tình yêu và sự cảm tạ được thể hiện bởi mọi gia đình đối với tổ tiên họ.
1.  T       2. F   3. F   4. T   5. T

Speaking
2a. Imagine a foreign tourist ... (Tưởng tượng một hướng dẫn viên du lịch đang đến đất nước bạn. Ghi chú 6 mẹo về những phong tục xã hội ở nước bạn. Sử dụng những ý sau hoặc của riêng bạn.)

Gợi ý:
- Don't wear short clothes when you go to the pagoda.
- Don't take food with finger.
- Don't point the index finger to anybody whike you are talking.
- Be quite and don't disturb other.
- Religion and salary are sensitive subjects you should avoid talking about.
- Respect the order when you queue.
- You must ask for permission before leaving the meal table.
- Dropping litter is offending.
- You should not speak loudly in public.
- You shouldn't ask about age.
- You must queue in public.
b. Work in pairs. Take turns ... (Làm việc theo cặp. Thay phiên để nói về các mẹo với nhau. Bạn có đồng ý với các mẹo của bạn khác không?)
- Yes, I agree.

Listening
3. Listen to a man talking about ... (Nghe một người đàn ông nói về phong tục xã hội ở Pháp và Anh. Chọn câu trả lời phù hợp nhất A, B, C hoặc D cho mỗi câu hỏi.)
Bài nghe:

1 - A: Theo người đàn ông, người Pháp không thích quá lịch sự mọi lúc.
2 - B: Người Pháp nghĩ rằng người Anh dành toàn bộ thời gian của họ để xin lỗi.
3 - A: Người Pháp thích nói về nhưng vấn đề lớn khi họ đi tiệc.
4 - C: Người Anh có lẽ ngạc nhiên nếu khách của họ nói về chính trị.
Nội dung bài nghe:
LIFE IN THE ENGLISH COUNTRYSIDE
According to a recent survey by Country Life magazine, about 80 percent of Britain’s population dream of living in the countryside. In fact the countryside of England today shows the wealth of landdowners and those who can afford to escape the busy and noisy city life.
English village communities are often small and close. They are warm usually welcoming. Maggie, who lives in North Yorkshire, says: "Village life is wonderful and safe for the kids. There is a great sense of community here. It is more relaxing and you can’t tell who has money and who doesn’t". People in the English countryside use private transport more, and the environment hasn’t been spoilt much.
Hướng dẫn dịch:
CUỘC SỐNG NÔNG THÔN Ở ANH
Theo một cuộc khảo sát gần đây của tạp chí Country Life, khoảng 80% ước mơ dân số của Anh sống ở nông thôn. Trong thực tế, vùng nông thôn của nước Anh ngày nay cho thấy sự giàu có của những người dân địa phương và những người có đủ khả năng để thoát khỏi cuộc sống bận rộn và ồn ào của thành phố.
Cộng đồng các ngôi làng tiếng Anh thường nhỏ và gần gũi. Họ thường rất mến khách. Maggie, người sống ở Bắc Yorkshire, nói: "Cuộc sống ở làng quê là tuyệt vời và an toàn cho trẻ em. Có một cảm giác tuyệt vời về cộng đồng ở đây. Đó là thư giãn hơn và bạn không thể nói ai có tiền và ai không có". Người dân ở vùng nông thôn ở Anh sử dụng phương tiện riêng tư hơn và môi trường không bị hư hỏng nhiều.

Writing
4. Peter, your British penfriend, is coming ... (Peter, bạn tâm thư người Anh của bạn sẽ đến ở với gia đình bạn trong 2 tuần vào tháng tới. Cậu ấy chưa bao giờ đến Việt Nam trước đây. Viết một lá thư kể cho cậu ấy nghe về những phong tục xã hội ở Việt Nam. Bạn có thể sử dụng những ý sau.)

Thư gợi ý 1:
Dear Peter,
Thanks a lot for your letter - it was great to hear from you again and we are delighted you can come and stay with us.
There are some social customs you should remember. You shouldn't wear shorts in pagoda. After meal, you should ask for permission before leaving. And you must not drop litter. You also should not speak loudly in public and must queue in public.
That's all for now, then. We will see you at the airport on April 10th.
Best wishes,
Nam
Thư gợi ý 2:
Dear Peter,
Thanks a lot for your letter. It was great to hear from you again and we're delighted because you can come and stay with US. I'd like to tell you something about our customs so that you can feel sasy when you are in our country. You need to pay attention to these things:
- Don't wear short clothes when you go to the pagoda.
- Don't take food with finger.
- Don't point the index finger to anybody whike you are talking.
- Be quite and don't disturb other.
- Religion and salary are sensitive subjects you should avoid talking about.
- Respect the order when you queue.
There are many more customs but that's all for now. We'll see you at the airport on April 10th.
Best wishes
Nam
Loading...

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây