Loading...

Lớp 12

Lớp 12

Phân tích và bình luận bài thơ "Tiếng hát con tàu"

Phân tích và bình luận bài thơ "Tiếng hát con tàu"

 09:10 21/03/2018

Chế Lan Viên là nhà thơ lãng mạn nổi tiếng trước Cách mạng tháng Tám với tập thơ “Điêu tàn”. Đi theo cách mạng rồi đi kháng chiến chống Pháp, Chế Lan Viên gần như im lặng. Hoà bình lập lại, ông mới có thơ hay. Bài thơ “Tiếng hát con tàu” rút trong tập thơ “Ánh sáng và phù sa” là một bài thơ thời sự đáp lại lời kêu gọi của Tổ quốc đi khai hoang Tây Bắc. Viết về một nhiệm vụ lịch sử nhưng nhà thơ không thể hiện một cách chung chung mà viết với một xúc cảm chân thành và cuồng nhiệt. Một vùng đất tươi đẹp và anh hùng của Tổ quốc hiện lên thành hình tượng thơ lấp lánh ánh sáng của trí tuệ. Tâm hồn của thi sĩ đã hoá thành con tàu mộng tưởng, trở về với nhân dân mà cũng là trở về với chính lòng mình.

Tóm tắt những thắng lợi có tính chất bước ngoặt về quân sự chính trị và ngoại giao của ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954)

Tóm tắt những thắng lợi có tính chất bước ngoặt về quân sự chính trị và ngoại giao của ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954)

 08:56 21/03/2018

Tóm tắt những thắng lợi có tính chất bước ngoặt về quân sự chính trị và ngoại giao của ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954).

Đường lối kháng chiến chống Pháp của ta xuất hiện từ những văn kiện chính nào và những cơ sở để Đảng ta vạch ra đường kháng chiến đó

Đường lối kháng chiến chống Pháp của ta xuất hiện từ những văn kiện chính nào và những cơ sở để Đảng ta vạch ra đường kháng chiến đó

 08:54 21/03/2018

Đường lối kháng chiến chống Pháp của ta xuất hiện từ những văn kiện chính nào và những cơ sở để Đảng ta vạch ra đường kháng chiến đó.

Đường lối kháng chiến chống Pháp của ta xuất hiện từ những văn kiện chính nào và những cơ sở để Đảng ta vạch ra đường kháng chiến đó

Đường lối kháng chiến chống Pháp của ta xuất hiện từ những văn kiện chính nào và những cơ sở để Đảng ta vạch ra đường kháng chiến đó

 08:54 21/03/2018

Đường lối kháng chiến chống Pháp của ta xuất hiện từ những văn kiện chính nào và những cơ sở để Đảng ta vạch ra đường kháng chiến đó.

Tình hình nước ta sau Cách mang tháng Tám và những biện pháp đối phó của ta

Tình hình nước ta sau Cách mang tháng Tám và những biện pháp đối phó của ta

 08:52 21/03/2018

Tình hình nước ta sau Cách mang tháng Tám và những chủ trương, biện pháp đối phó của ta.

Vẻ đẹp của hai hình tượng người lính thời kì kháng chiến chống Pháp trong bài thơ: "Tây Tiến" và "Đồng Chí"

Vẻ đẹp của hai hình tượng người lính thời kì kháng chiến chống Pháp trong bài thơ: "Tây Tiến" và "Đồng Chí"

 00:55 20/03/2018

Người lính là hình tượng trung tâm trong văn học kháng chiến, ở mỗi thời kì lịch sử của mỗi cuộc chiến tranh, người lính trong đời sống thực tế cũng như trong thơ ca đều có những nét khác nhau. Đầu cuộc kháng chiến chống Pháp có hai loại người lính: một là người lính xuất thân từ nông dân như trong bài thơ Nhớ của Hồng Nguyên, Cá, nước của Tố Hữu, Đồng chí của Chính Hữu; hai là người lính xuất thân từ tầng lớp tiểu tư sản thành thị (hồi đó có phong trào xếp bút nghiên lên đường tranh đấu) như Tây Tiến của Quang Dũng. Cả hai đều cùng chung lí tưởng yêu nước giết giặc, cùng thể hiện tinh thần xả thân vì Tổ quốc, vì nhân dân.

Sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị trong truyện "Vợ chồng A Phủ"

Sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị trong truyện "Vợ chồng A Phủ"

 00:46 20/03/2018

“Vợ chồng A Phủ” là truyện thành công nhất trong tập “Truyện Tây Bắc” của Tô Hoài. Trong truyện này, nhân vật Mị có hồn hơn cả. Mị có hai mặt tưởng như đối lập nhưng thực ra lại rất thống nhất. Mặt thứ nhất là Mị bị chà đạp nặng nề đã sinh ra buồn rầu và dần dần sinh ra cam chịu, mất cả sức sống. Mặt thứ hai là ngay trong tình trạng đó, Mị vẫn cựa quậy, vẫn tiềm tàng, tiềm ẩn một sức sống để từ đó bước vươn dậy và cuối cùng phá cũi tháo lồng và tìm lại được lẽ sống cho mình.

"Vợ nhặt" - Kim Lân

Tình huống độc đáo và hấp dẫn trong truyện "Vợ nhặt"

 15:46 18/03/2018

Nhà văn Kim Lân, người viết truyện ngắn có tài đã phát hiện ra một tình huống khá độc đáo khiến cho truyện ngắn “Vợ nhặt” có sức hấp dẫn và có tư tưởng nhân văn sâu sắc. Đó là tình huống của một anh dân nghèo tên là Tràng, xấu trai, ế vợ lại “nhặt được vợ” trong vụ đói khủng khiếp ở miền Bắc nước ta vào năm 1945.

Phân tích nội dung của bản Tuyên ngôn độc lập (2/9/1945) của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

Phân tích nội dung của bản Tuyên ngôn độc lập (2/9/1945) của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

 15:27 18/03/2018

Có 4 nội dung cơ bản sau:
- Khẳng định nguyên lý về quyền bình đẳng giữa các dân tộc.
- Tố cáo tội ác của bọn đế quốc
- Khẳng định chủ quyền của dân tộc ta
- Khẳng định ý chí quyết tâm giữ gìn độc lập dân tộc của nhân dân ta

Cách mạng tháng Tám: Tóm tắt diễn biến, phân tích tính chất, ý nghĩa, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm

Cách mạng tháng Tám: Tóm tắt diễn biến, phân tích tính chất, ý nghĩa, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm

 15:24 18/03/2018

Tóm tắt diễn biến và phân tích tính chất, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thành công, nêu những bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng Tám.

Đảng và nhân dân ta đã chuẩn bị những gì cho Cách mang tháng Tám

Đảng và nhân dân ta đã chuẩn bị những gì cho Cách mang tháng Tám

 15:23 18/03/2018

Đảng và nhân dân ta đã chuẩn bị những gì cho Cách mang tháng Tám? Phân tích thời cơ bùng nổ của Cách mang tháng Tám.

Hoàn cảnh lịch sử và chủ trương của Đảng trong thời kỳ cách mạng 1939 - 1945

Hoàn cảnh lịch sử và chủ trương của Đảng trong thời kỳ cách mạng 1939 - 1945

 14:56 18/03/2018

Hoàn cảnh lịch sử và chủ trương của Đảng trong thời kỳ cách mạng 1939 - 1945 như thế nào?

Nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ của cao trào cách mạng 1930 - 1931 ở nước ta

Nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ của cao trào cách mạng 1930 - 1931 ở nước ta

 14:51 16/03/2018

- Những nguyên nhân nào đã dẫn đến sự bùng nổ của cao trào cách mạng 1930 - 1931 ở nước ta?
- Tóm tắt chủ trương của Đảng, diễn biến hết quả và ý nghĩa sử của cao trào cách mạng 1930 - 1931?

Hai trạng thái cảm xúc qua hai bài thơ: Đây mùa thu tới và Đất nước

Hai trạng thái cảm xúc qua hai bài thơ: Đây mùa thu tới và Đất nước

 13:20 13/03/2018

Mùa thu đã trở thành thi đề trong thơ ca. Hình ảnh mùa thu đã hiện lên trong thơ cổ điển với vẻ đẹp tuyệt mĩ. Trong thơ lãng mạn, hình ảnh mùa thu đã nhuốm tâm hồn lãng mạn của thi nhân. Các nhà thơ hiện đại vẫn say sưa ca ngợi mùa thu. Tùy theo lí tưởng, quan điểm thẩm mĩ và phương pháp sáng tác của nhà thơ mà hình ảnh của mùa thu hiện lên trong thơ với vẻ đẹp riêng. Hai bài thơ Đây mùa thu tới của Xuân Diệu và Đất nước của Nguyễn Đình Thi đều viết về mùa thu nhưng hai tâm trạng cảm xúc của thi nhân khác nhau biết mấy.

Phong trào công nhân Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất đến đầu năm 1930

Phong trào công nhân Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất đến đầu năm 1930

 14:48 05/03/2018

Cùng với quá trình khai thác thuộc địa của thực dân pháp, giai cấp công nhân Việt Nam dần dần cũng được hình thành và ngày càng lớn lên nhanh chóng. Sinh ra ở một nước thuộc địa nửa phong kiến, ngay từ đầu công nhân Việt Nam đã bị bóc lột tàn nhẫn. Vì thế họ cũng sớm bước lên con đường đấu tranh cách mạng, dần dần làm xuất hiện phong trào công nhân Việt Nam.

Cuộc khởi nghĩa Yên Bái (9/2/1930): Nguyên nhân bùng nổ? Diễn biến? Kết quả và ý nghĩa lịch sử?

Cuộc khởi nghĩa Yên Bái (9/2/1930): Nguyên nhân bùng nổ? Diễn biến? Kết quả và ý nghĩa lịch sử?

 11:33 23/02/2018

Tháng 2/1929 tại Hà Nội đã xảy ra vụ ám sát tên trùm mộ phu đi đồn điền cao su người Pháp là Ba-danh (Bazin), thực .lân Pháp đã vin vào cớ này để khủng bố cách mạng. Nhiều người đã bị giết và bị bắt. Việt Nam Quốc dân Đảng là tổ chức bị tổn thất nhiều hơn cả. Trước tình hình ấy, một số lãnh tụ của đảng chưa bị sa vào lưới giặc chủ trương dốc hết lực lượng còn lại để tiến hành một cuộc khởi nghĩa với tinh thần “không thành công cũng thành nhân”.

Việt Nam Quốc dân Đảng ra đời, tổ chức và hoạt động như thế nào?

Việt Nam Quốc dân Đảng ra đời, tổ chức và hoạt động như thế nào?

 11:31 23/02/2018

Cuối năm 1926, đầu năm 1927, tại Hà Nội, một nhóm những thanh niên có tư tưởng yêu nước cho ra đời Nam Đồng thư xã, một nhà xuất bản chuyên in những sách báo tiến bộ do anh em Phạm Tuấn Tài, Phạm Tuấn Lâm chủ trương: Dần dần Nam Đồng thư xã đã tập hợp được một số trí thức, công chức, sinh viên, nhân sĩ… trong đó sau này có những người trở thành yếu nhân của Việt Nam Quốc dân đảng như Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính, Đoàn Trần Nghiệp… Sau thời gian vận động chuẩn bị, vào đêm 24 rạng 25-12-1927, một cuộc họp được tổ chức tại số nhà 9 đường 96 phố Trúc Bạch (Hà Nội), quyết định thành lập tổ chức chống Pháp lấy tên là Việt Nam Quốc dân đảng.

Phong trào đấu tranh của cấp tư sản và tiểu tư sản Việt Nam từ sau Chiến tranh lần thứ nhất đến đầu năm 1930 đã diễn ra như thế nào?

Phong trào đấu tranh của cấp tư sản và tiểu tư sản Việt Nam từ sau Chiến tranh lần thứ nhất đến đầu năm 1930 đã diễn ra như thế nào?

 11:28 23/02/2018

Giai cấp tư sản và tiểu tư sản Việt Nam cùng sinh ra trong quá trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và hầu như đều bước lên vũ đài chính trị cùng một lúc. Nhưng do điều kiện sống và địa vị xã hội khác nhau nên phong trào đấu tranh của họ cùng có mức độ và tác động khác nhau trong lịch sử.

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...