gio to hung vuong

Loading...

Lớp 12

Lớp 12

Nhân vật Hoàng trong truyện “Đôi mắt”

Nhân vật Hoàng trong truyện “Đôi mắt”

 09:14 17/04/2018

“Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”
(Kiều)

Hơn ba nghìn câu Kiều xúc động cả tâm hồn nhân loại, là vì nhà thơ đã có con mắt nhìn thấu sáu cõi, tấm lòng nghĩ suốt cả nghìn đời. Cho nên vấn đề “đôi mắt” luôn luôn được đặt ra với nhà nghệ sĩ, nhất là vào những giờ phút nghiêm trọng của lịch sử. Vào những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, nhà văn cần có lập trường quân điểm đúng đắn về cuộc kháng chiến, về vai trò của nhân dân lao động trong công cuộc cứu nước. Với sự nhạy cảm và tài hoc của một nhà văn lớn, Nam Cao đã sáng tác truyện ngắn “Đôi mắt”. Tô Hoài coi đây là một tuyên ngôn nghệ thuật của thệ hệ nhà văn cùng lứa với Nam Cao trong những ngày đầu tham gia cách mạng và kháng chiến. Tài hoa của Nam Cao bộc lộ trong việc xây dựng nhân vật Hoàng. Tính cách của Hoàng được bộc lộ qua hai mối quan hệ: một công dân ở vào thời điểm trọng đại của lịch sử dân tộc và một nhà văn.

Nhân vật "Xuân Tóc Đỏ" trong tiểu thuyết "Số Đỏ"

Nhân vật "Xuân Tóc Đỏ" trong tiểu thuyết "Số Đỏ"

 07:17 15/04/2018

Xuân Tóc Đỏ là loại bụi đời trong môi trường thành thị. Tác giả đã theo dõi tính cách nhân vật từ bé. Xuân Tóc Đỏ là một đứa bé mồ côi, lên 9 tuổi được ông bác họ nuôi. Nó nhìn trộm bác gái tắm và bị đuổi. Từ đó, Xuân lấy đầu hè xó chợ làm nhà, lấy sấu ở các phố, lấy cá Hồ Hoàn Kiếm làm cơm. Tóc hắn đỏ như lông gà vì phơi nắng, trèo me, trèo sấu. Rồi hắn len lỏi vào nhặt banh sân quần vợt. Bị đánh, bị đuổi vì hắn nhìn trộm một con đầm thay quần áo. Vài nét biếm họa khá chân thật đó, Xuân Tóc Đỏ hiện lên rõ nét là một tên vô giáo dục.

Vị trí, ý nghĩa và tác động của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật lần thứ hai

Vị trí, ý nghĩa và tác động của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật lần thứ hai

 03:22 15/04/2018

Vị trí, ý nghĩa và tác động của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật lần thứ hai

Những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật lần thứ hai

Những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật lần thứ hai

 03:21 15/04/2018

Những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật lần thứ hai

Những nội dung, phạm vi và đặc điểm của cuộc cách mạng khoa - kỹ thuật lần thứ 2

Những nội dung, phạm vi và đặc điểm của cuộc cách mạng khoa - kỹ thuật lần thứ 2

 03:20 15/04/2018

Những nội dung, phạm vi và đặc điểm của cuộc cách mạng khoa - kỹ thuật lần thứ 2

Nguyên nhân nào dẫn đến sự bùng nổ của cách mạng khoa học - kỹ thuật lần thứ 2

Nguyên nhân nào dẫn đến sự bùng nổ của cách mạng khoa học - kỹ thuật lần thứ 2

 03:18 15/04/2018

Nguyên nhân nào dẫn đến sự bùng nổ của cách mạng khoa học - kỹ thuật lần thứ 2

Sự hình thành một trật tự thế giới mới từ đầu những năm 90

Sự hình thành một trật tự thế giới mới từ đầu những năm 90

 03:17 15/04/2018

Sự hình thành một trật tự thế giới mới từ đầu những năm 90

Quá trình xói mòn và sự sụp đổ của trật tự thế giới theo 2 cực Ianta

Quá trình xói mòn và sự sụp đổ của trật tự thế giới theo 2 cực Ianta

 03:16 15/04/2018

Tháng 2/1945 các nước Anh, Mỹ, Liên Xô đã họp Hội nghị cấp cao tại Ianta (Liên Xô) để giải quyết các vấn đề: Nhanh chóng kết thúc chiến tranh, phân chia phạm vi ảnh hưởng và thiết lập một trật tự thế giới mới. Trật tự thế giới được thiết lập theo những quy định của Hội nghị Ianta được gọi là trật tự 2 cực Ianta (Mỹ - Liên Xô).

Sự phát triển của nền kinh tế Nhật từ năm 1945 đến nay.

Sự phát triển của nền kinh tế Nhật từ năm 1945 đến nay.

 09:13 14/04/2018

Sự phát triển của nền kinh tế Nhật từ năm 1945 đến nay.

Chính sách đối ngoại của đế quốc Mỹ từ năm 1945 đến những năm 80.

Chính sách đối ngoại của đế quốc Mỹ từ năm 1945 đến những năm 80.

 09:12 14/04/2018

Chính sách đối ngoại của đế quốc Mỹ từ năm 1945 đến những năm 80.

Tình hình kinh tế Mỹ từ Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay .

Tình hình kinh tế Mỹ từ Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay .

 09:10 14/04/2018

Tình hình kinh tế Mỹ từ Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay .

Đặc điểm của chủ nghĩa tư bản hiện đại.

Đặc điểm của chủ nghĩa tư bản hiện đại.

 09:09 14/04/2018

Đặc điểm của chủ nghĩa tư bản hiện đại.

Sự phát triển của hệ thống tư bản chủ nghĩa từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay

Sự phát triển của hệ thống tư bản chủ nghĩa từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay

 09:08 14/04/2018

Sự phát triển của hệ thống tư bản chủ nghĩa từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay

Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Cuba (1953 - 1959) và công cuộc xây dựng đất nước Cuba năm 1959 đến nay.

Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Cuba (1953 - 1959) và công cuộc xây dựng đất nước Cuba năm 1959 đến nay.

 09:07 14/04/2018

Từ cuối thế kỷ XIX. Cuba là thuộc địa kiểu mới của đế quốc Mỹ Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai trở đi, phong trào giải phóng dân tộc lên cao ở Cuba.

Để chống lại cách mạng Cuba, ngày 10/3/1952 Mỹ đã điều khiển bọn tay sai làm cuộc đảo chính, thành lập chế độ độc tài quân sự Batixta và thực hiện những chính sách rất phản động: giải tán quốc hội, cấm các đảng phái hoạt động, tàn sát các lực lượng yêu nước, xóa bỏ hiến pháp tiến bộ cũ (hơn 20 ngàn chiến sĩ yêu nước bị tàn sát, hàng vạn người bị cầm tù). Đất nước Cuba rất cảm ghét chế độ độc tài Batixta.

Phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực La tinh từ năm 1945 đến nay.

Phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực La tinh từ năm 1945 đến nay.

 09:03 14/04/2018

Phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực La tinh từ năm 1945 đến nay.

Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc của nhân dân nước Cộng hòa Nam Phi từ năm 1945 đến nay.

Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc của nhân dân nước Cộng hòa Nam Phi từ năm 1945 đến nay.

 09:49 13/04/2018

Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc của nhân dân nước Cộng hòa Nam Phi từ năm 1945 đến nay.

Diễn biến cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nhân dân Angiêri (1954 -1962).

Diễn biến cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nhân dân Angiêri (1954 -1962).

 09:48 13/04/2018

Diễn biến cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nhân dân Angiêri (1954 -1962).

Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Phi từ năm 1945 đến nay.

Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Phi từ năm 1945 đến nay.

 09:47 13/04/2018

Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Phi từ năm 1945 đến nay.

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...