chao mung ngay pnvn

Loading...
Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Unit 3: Community service​ (Dịch vụ cộng đồng)

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Unit 3: Community service​ (Dịch vụ cộng đồng)  

 •   20/10/2018 02:38:51 PM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Unit 3: Community service​ (Dịch vụ cộng đồng)
* Từ vựng Unit 3: Community service
* Getting started trang 26 Unit 3 SGK Tiếng Anh 7 mới
* A Closer Look 1 trang 28 Unit 3 Tiếng Anh 7 mới
* A Closer Look 2 trang 29 Unit 3 Tiếng Anh 7 mới
* Communication trang 31 Unit 3 Tiếng Anh 7 mới
* Skills 1 trang 32 Unit 3 Tiếng Anh 7 mới
* Skills 2 trang 33 Unit 3 Tiếng Anh 7 mới
* Looking Back trang 34 Unit 3 Tiếng Anh 7 mới
* Project trang 35 Unit 3 SGK Tiếng Anh 7 mới

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 7 Unit 2: Health (Sức khỏe)

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 7 Unit 2: Health (Sức khỏe)  

 •   20/10/2018 02:03:39 PM
 •   Đã xem: 6
 •   Phản hồi: 0

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 7 Unit 2: Health (Sức khỏe)

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Unit 2: Health (Sức khỏe)

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Unit 2: Health (Sức khỏe)  

 •   19/10/2018 03:01:36 PM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 chương trình mới Unit 2: Health (Sức khỏe)
* Getting started (phần 1 →4 trang 16-17 SGK Tiếng Anh 7 mới)
* A closer look 1 (phần 1 → 4 trang SGK Tiếng Anh 7 mới)
* A closer look 2 (phần 1 → 4 trang SGK Tiếng Anh 7 mới)
* Communication (phần 1 → 5 trang 21 SGK Tiếng Anh 7 mới)
* Skills 1 (phần 1 → 6 trang 22 SGK Tiếng Anh 7 mới)
* Skills 2 (phần 1 → 7 trang 23 SGK Tiếng Anh 7 mới)
* Looking back (phần 1 → 6 trang 24 SGK Tiếng Anh 7 mới)
* Project (phần 1 trang 25 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 7 Unit 1: My hobbies

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 7 Unit 1: My hobbies  

 •   19/10/2018 09:11:45 AM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0

Giải SBT Tiếng Anh lớp 7 mới Unit 1: My hobbies

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Unit 1: My hobbies

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Unit 1: My hobbies  

 •   19/10/2018 07:28:20 AM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 mới Unit 1: My hobbies Unit 1: My hobbies
Getting Started (phần 1→5 trang 6-7 SGK)
A closer look 1 (phần 1→7 trang 7-8 SGK)
A closer look 2 (phần 1 → 6 trang 9-10 SGK)
Communication (phần 1 → 3 trang 11 SGK)
Skills 1 (phần 1 →5 trang 12 SGK).
Skills 2 (phần 1 → 4 trang 13 SGK)
Looking back (phần 1 →6 trang 14 SGK)
Project (phần 1 trang 15 SGK)

Đề thi HSG cấp huyện môn Tiếng Anh lớp 8 huyện Hưng Hà

Đề thi HSG cấp huyện môn Tiếng Anh lớp 8 huyện Hưng Hà

 •   11/10/2018 09:09:42 AM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0

Đề thi HSG cấp huyện môn Tiếng Anh lớp 8 huyện Hưng Hà có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi HSG môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Nghĩa Đạo, Thuận Thành

Đề thi HSG môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Nghĩa Đạo, Thuận Thành

 •   11/10/2018 08:53:22 AM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0

Đề thi HSG môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Nghĩa Đạo, Thuận Thành có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi Thử THPT Quốc Gia môn Vật lý năm học 2017 - 2018 (Đề 30)

Đề thi Thử THPT Quốc Gia môn Vật lý năm học 2017 - 2018 (Đề 30)

 •   14/06/2018 08:53:52 AM
 •   Đã xem: 384
 •   Phản hồi: 0

Đề thi Thử THPT Quốc Gia môn Vật lý năm học 2017 - 2018 (Đề 30) có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi Thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh năm học 2017 - 2018 (Đề 23)

Đề thi Thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh năm học 2017 - 2018 (Đề 23)

 •   14/06/2018 08:14:47 AM
 •   Đã xem: 360
 •   Phản hồi: 0

Đề thi Thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh năm học 2017 - 2018 (Đề 23) có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi Thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh năm học 2017 - 2018 (Đề 22)

Đề thi Thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh năm học 2017 - 2018 (Đề 22)

 •   14/06/2018 02:56:27 AM
 •   Đã xem: 290
 •   Phản hồi: 0

Đề thi Thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh năm học 2017 - 2018 (Đề 22) có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi Thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh năm học 2017 - 2018 (Đề 21)

Đề thi Thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh năm học 2017 - 2018 (Đề 21)

 •   14/06/2018 02:55:05 AM
 •   Đã xem: 286
 •   Phản hồi: 0

Đề thi Thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh năm học 2017 - 2018 (Đề 21) có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi Thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh năm học 2017 - 2018 (Đề 20)

Đề thi Thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh năm học 2017 - 2018 (Đề 20)

 •   10/06/2018 07:51:00 AM
 •   Đã xem: 166
 •   Phản hồi: 0

Đề thi Thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh năm học 2017 - 2018 (Đề 20) có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi Thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh năm học 2017 - 2018 (Đề 19)

Đề thi Thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh năm học 2017 - 2018 (Đề 19)

 •   05/06/2018 08:35:04 AM
 •   Đã xem: 148
 •   Phản hồi: 0

Đề thi Thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh năm học 2017 - 2018 (Đề 19) có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi Thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh năm học 2017 - 2018 (Đề 18)

Đề thi Thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh năm học 2017 - 2018 (Đề 18)

 •   04/06/2018 08:50:57 AM
 •   Đã xem: 171
 •   Phản hồi: 0

Đề thi Thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh năm học 2017 - 2018 (Đề 18) có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi Thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh năm học 2017 - 2018 (Đề 17)

Đề thi Thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh năm học 2017 - 2018 (Đề 17)

 •   04/06/2018 08:49:35 AM
 •   Đã xem: 151
 •   Phản hồi: 0

Đề thi Thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh năm học 2017 - 2018 (Đề 17) có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi Thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh năm học 2017 - 2018 (Đề 16)

Đề thi Thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh năm học 2017 - 2018 (Đề 16)

 •   27/05/2018 02:26:47 AM
 •   Đã xem: 273
 •   Phản hồi: 0

Đề thi Thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh năm học 2017 - 2018 (Đề 16) có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi Thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh năm học 2017 - 2018 (Đề 15)

Đề thi Thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh năm học 2017 - 2018 (Đề 15)

 •   27/05/2018 02:24:03 AM
 •   Đã xem: 240
 •   Phản hồi: 0

Đề thi Thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh năm học 2017 - 2018 (Đề 15) có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.


Các tin khác

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN