Loading...
Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 6 Phòng GD & ĐT Vĩnh Tường năm học 2017 - 2018

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 6 Phòng GD & ĐT Vĩnh Tường năm học 2017 - 2018

 •   23/12/2018 08:02:47 AM
 •   Đã xem: 550
 •   Phản hồi: 1

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 6 Phòng GD & ĐT Vĩnh Tường năm học 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 Phòng GD & ĐT Vĩnh Tường năm học 2017 - 2018

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 Phòng GD & ĐT Vĩnh Tường năm học 2017 - 2018

 •   23/12/2018 07:55:29 AM
 •   Đã xem: 437
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 Phòng GD & ĐT Vĩnh Tường năm học 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 8 sở GD&ĐT Bình Dương năm học 2017 - 2018

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 8 sở GD&ĐT Bình Dương năm học 2017 - 2018

 •   21/12/2018 02:14:35 PM
 •   Đã xem: 524
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 8 sở GD&ĐT Bình Dương năm học 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bộ 10 đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019

Bộ 10 đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019

 •   20/12/2018 07:20:12 AM
 •   Đã xem: 344
 •   Phản hồi: 0

Bộ 10 đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019 gồm có hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Nguyễn Thái Học, Tây Ninh năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Nguyễn Thái Học, Tây Ninh năm học 2018 - 2019

 •   16/12/2018 08:34:09 AM
 •   Đã xem: 618
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Nguyễn Thái Học, Tây Ninh năm học 2018 - 2019 gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6

 •   11/12/2018 05:52:31 AM
 •   Đã xem: 374
 •   Phản hồi: 0

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019

 •   06/12/2018 02:11:30 AM
 •   Đã xem: 870
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề ôn thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 năm học 2018 - 2019

Đề ôn thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 năm học 2018 - 2019

 •   04/12/2018 07:55:42 AM
 •   Đã xem: 723
 •   Phản hồi: 0

Đề ôn thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 năm học 2018 - 2019, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 trường THCS Đặng Lễ, Ân Thi năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 trường THCS Đặng Lễ, Ân Thi năm học 2018 - 2019

 •   25/11/2018 02:32:25 PM
 •   Đã xem: 440
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 trường THCS Đặng Lễ, Ân Thi năm học 2018 - 2019 có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Tiếng anh 9 năm học 2018 - 2019

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Tiếng anh 9 năm học 2018 - 2019

 •   25/11/2018 02:06:25 PM
 •   Đã xem: 583
 •   Phản hồi: 0

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Tiếng anh 9 năm học 2018 - 2019

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Tiếng anh 7 năm học 2018 - 2019

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Tiếng anh 7 năm học 2018 - 2019

 •   25/11/2018 02:03:49 PM
 •   Đã xem: 798
 •   Phản hồi: 0

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Tiếng anh 7 năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019

 •   23/11/2018 04:15:58 AM
 •   Đã xem: 454
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới: Review 4 (Unit 10, 11, 12)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới: Review 4 (Unit 10, 11, 12)

 •   22/11/2018 03:21:33 AM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới: Review 4 (Unit 10, 11, 12)
* Language Review 4 lớp 9 (phần 1 → 7 trang 82-83 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills Review 4 lớp 9 (phần 1 → 4 trang 84-85 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 12: My future career (Nghề nghiệp tương lai của tôi)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 12: My future career (Nghề nghiệp tương lai của tôi)

 •   21/11/2018 08:59:08 AM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi: 0

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 12: My future career (Nghề nghiệp tương lai của tôi)
* Từ vựng Tiếng Anh 9 mới Unit 12: My future career (Nghề nghiệp tương lai của tôi)
* A closer look 1 (phần 1 → 5 trang 73-74 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* A closer look 2 (phần 1 → 5 trang 75-76 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Comunication (phần 1 → 3 trang 77 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills 1 (phần 1 → 5 trang 78 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills 2 (phần 1 → 5 trang 79 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Looking back (phần 1 → 6 trang 80-81 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 11: Changing roles in society (Thay đổi vai trò trong xã hội)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 11: Changing roles in society (Thay đổi vai trò trong xã hội)

 •   21/11/2018 08:56:32 AM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 11: Changing roles in society (Thay đổi vai trò trong xã hội)
* Từ vựng Tiếng Anh 9 mới Unit 11: Changing roles in society (Thay đổi vai trò trong xã hội)
* Getting started (phần 1 → 4 trang 58-59-60 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* A closer look 1 (phần 1 → 6 trang 61-62 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* A closer look 2 (phần 1 → 5 trang 62-63 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Communication (phần 1 → 4 trang 64-65 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills 1 (phần 1 → 4 trang 65-66 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills 2 (phần 1 → 5 trang 67 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Looking back (phần 1 → 5 trang 68-69 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Project (phần 1 trang 69 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 10: Space travel (Du hành không gian)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 10: Space travel (Du hành không gian)

 •   21/11/2018 08:53:32 AM
 •   Đã xem: 92
 •   Phản hồi: 0

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 10: Space travel (Du hành không gian)
* Từ vựng Tiếng Anh 9 mới Unit 10: Space travel (Du hành không gian)
* Getting started (phần 1 → 3 trang 46-47-48 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* A closer look 1 (phần 1 → 6 trang 49-50 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* A closer look 2 (phần 1 → 5 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Comunication (phần 1 → 4 trang 52-53 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills 1 (phần 1 → 4 trang 54 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills 2 (phần 1 → 6 trang 55 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Looking back (phần 1 → 6 trang 56-57 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Project (phần 1 trang 57 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới: Review 3 (Unit 7-8-9)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới: Review 3 (Unit 7-8-9)

 •   21/11/2018 08:50:51 AM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới: Review 3 (Unit 7-8-9)
* Language Review 3 lớp 9 (phần 1 → 7 trang 42-43 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills Review 3 lớp 9 (phần 1 → 44-45 trang SGK Tiếng Anh 9 mới)


Các tin khác

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN