Loading...
Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6

 •   11/12/2018 05:52:31 AM
 •   Đã xem: 194
 •   Phản hồi: 0

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019

 •   06/12/2018 02:11:30 AM
 •   Đã xem: 437
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề ôn thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 năm học 2018 - 2019

Đề ôn thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 năm học 2018 - 2019

 •   04/12/2018 07:55:42 AM
 •   Đã xem: 422
 •   Phản hồi: 0

Đề ôn thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 năm học 2018 - 2019, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 trường THCS Đặng Lễ, Ân Thi năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 trường THCS Đặng Lễ, Ân Thi năm học 2018 - 2019

 •   25/11/2018 02:32:25 PM
 •   Đã xem: 301
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 trường THCS Đặng Lễ, Ân Thi năm học 2018 - 2019 có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Tiếng anh 9 năm học 2018 - 2019

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Tiếng anh 9 năm học 2018 - 2019

 •   25/11/2018 02:06:25 PM
 •   Đã xem: 355
 •   Phản hồi: 0

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Tiếng anh 9 năm học 2018 - 2019

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Tiếng anh 7 năm học 2018 - 2019

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Tiếng anh 7 năm học 2018 - 2019

 •   25/11/2018 02:03:49 PM
 •   Đã xem: 546
 •   Phản hồi: 0

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Tiếng anh 7 năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019

 •   23/11/2018 04:15:58 AM
 •   Đã xem: 292
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới: Review 4 (Unit 10, 11, 12)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới: Review 4 (Unit 10, 11, 12)

 •   22/11/2018 03:21:33 AM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới: Review 4 (Unit 10, 11, 12)
* Language Review 4 lớp 9 (phần 1 → 7 trang 82-83 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills Review 4 lớp 9 (phần 1 → 4 trang 84-85 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 12: My future career (Nghề nghiệp tương lai của tôi)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 12: My future career (Nghề nghiệp tương lai của tôi)

 •   21/11/2018 08:59:08 AM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 12: My future career (Nghề nghiệp tương lai của tôi)
* Từ vựng Tiếng Anh 9 mới Unit 12: My future career (Nghề nghiệp tương lai của tôi)
* A closer look 1 (phần 1 → 5 trang 73-74 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* A closer look 2 (phần 1 → 5 trang 75-76 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Comunication (phần 1 → 3 trang 77 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills 1 (phần 1 → 5 trang 78 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills 2 (phần 1 → 5 trang 79 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Looking back (phần 1 → 6 trang 80-81 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 11: Changing roles in society (Thay đổi vai trò trong xã hội)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 11: Changing roles in society (Thay đổi vai trò trong xã hội)

 •   21/11/2018 08:56:32 AM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 11: Changing roles in society (Thay đổi vai trò trong xã hội)
* Từ vựng Tiếng Anh 9 mới Unit 11: Changing roles in society (Thay đổi vai trò trong xã hội)
* Getting started (phần 1 → 4 trang 58-59-60 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* A closer look 1 (phần 1 → 6 trang 61-62 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* A closer look 2 (phần 1 → 5 trang 62-63 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Communication (phần 1 → 4 trang 64-65 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills 1 (phần 1 → 4 trang 65-66 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills 2 (phần 1 → 5 trang 67 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Looking back (phần 1 → 5 trang 68-69 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Project (phần 1 trang 69 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 10: Space travel (Du hành không gian)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 10: Space travel (Du hành không gian)

 •   21/11/2018 08:53:32 AM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 10: Space travel (Du hành không gian)
* Từ vựng Tiếng Anh 9 mới Unit 10: Space travel (Du hành không gian)
* Getting started (phần 1 → 3 trang 46-47-48 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* A closer look 1 (phần 1 → 6 trang 49-50 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* A closer look 2 (phần 1 → 5 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Comunication (phần 1 → 4 trang 52-53 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills 1 (phần 1 → 4 trang 54 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills 2 (phần 1 → 6 trang 55 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Looking back (phần 1 → 6 trang 56-57 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Project (phần 1 trang 57 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới: Review 3 (Unit 7-8-9)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới: Review 3 (Unit 7-8-9)

 •   21/11/2018 08:50:51 AM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới: Review 3 (Unit 7-8-9)
* Language Review 3 lớp 9 (phần 1 → 7 trang 42-43 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills Review 3 lớp 9 (phần 1 → 44-45 trang SGK Tiếng Anh 9 mới)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 9: English in the world (Tiếng Anh trên Thế giới)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 9: English in the world (Tiếng Anh trên Thế giới)

 •   21/11/2018 08:49:42 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 9: English in the world (Tiếng Anh trên Thế giới)
* Từ vựng Tiếng Anh 9 mới Unit 9: English in the world (Tiếng Anh trên Thế giới)
* Getting started (phần 1 → 4 trang 30-31-32 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* A closer look 1 (phần 1 → 6 trang 33-34 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* A closer look 2 (phần 1 → 6 trang 35-36 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Comunication (phần 1 → 3 trang 37 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills 1 (phần 1 → 5 trang 38 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills 2 (phần 1 → 4 trang 39 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Looking back (phần 1 → 6 trang 40-41 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Project (phần 1 → 3 trang 41 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 8: Tourism (Du lịch)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 8: Tourism (Du lịch)

 •   20/11/2018 01:49:23 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 8: Tourism (Du lịch)

* Getting started (phần 1 → 4 trang 18-19-20 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* A closer look 1 (phần 1 → 6 trang 21-22 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* A closer look 2 (phần 1 → 4 trang 23 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Communication (phần 1 → 3 trang 24-25 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills 1 (phần 1 → 4 trang 26 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills 2 (phần 1 → 5 trang 27 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Looking back (phần 1 → 6 trang 28-29 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Project (phần 1 → 3 trang 29 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 7: Recipes and eating habbits (Bữa ăn và thói quen ăn uống)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 7: Recipes and eating habbits (Bữa ăn và thói quen ăn uống)

 •   20/11/2018 04:44:30 AM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 7: Recipes and eating habbits (Bữa ăn và thói quen ăn uống)


* Từ vựng Tiếng Anh 9 mới Unit 7: Recipes and eating habbits (Bữa ăn và thói quen ăn uống)

* Getting started (phần 1 → 4 trang 6-7-8 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* A closer look 1 (phần 1 → 6 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* A closer look 2 (phần 1 → 6 trang 11-12 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Communication (phần 1 → 4 trang 13 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills 1 (phần 1 → 4 trang 14 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills 2 (phần 1 → 5 trang 15 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Looking back (phần 1 → 6 trang 16-17 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Project (phần 1 → 3 trang 17 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới: Review 2 (Unit 4, 5, 6)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới: Review 2 (Unit 4, 5, 6)

 •   20/11/2018 04:16:35 AM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới: Review 2 (Unit 4, 5, 6)
* Language Review 2 lớp 9 (phần 1 → 6 trang 70-71 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills Review 2 lớp 9 (phần 1 → 4 trang 72-73 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 6: Viet Nam then and now (Việt Nam: xưa và nay)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 6: Viet Nam then and now (Việt Nam: xưa và nay)

 •   19/11/2018 09:09:53 AM
 •   Đã xem: 94
 •   Phản hồi: 0

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 6: Viet Nam then and now (Việt Nam: xưa và nay)
Từ vựng Tiếng Anh 9 mới Unit 6: Viet Nam then and now (Việt Nam: xưa và nay)​
* Getting started (phần 1 → 3 trang 60-61 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* A closer look 1 (phần 1 → 6 trang 62-63 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* A closer look 2 (phần 1 → 6 trang 63-64 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Communication (phần 1 → 4 trang 65 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills 1 (phần 1 → 5 trang 66 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Looking back (phần 1 → 6 trang 68-69 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Project (phần 1-3 trang 69 SGK Tiếng Anh 9 mới)


Các tin khác

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN