Loading...
Tóm tắt lý thuyết, Vật lí 11 - Chương VI: Khúc xạ ánh sáng

Tóm tắt lý thuyết, Vật lí 11 - Chương VI: Khúc xạ ánh sáng

 •   26/01/2019 02:55:00 PM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0

Tóm tắt lý thuyết, Vật lí 11 - Chương VI: Khúc xạ ánh sáng, gồm các bài:
Bài 26. KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
Bài 27. PHẢN XẠ TOÀN PHẦN

Tóm tắt lý thuyết, Vật lí 11 - Chương V: Cảm ứng điện từ

Tóm tắt lý thuyết, Vật lí 11 - Chương V: Cảm ứng điện từ

 •   26/01/2019 02:11:00 PM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0

Tóm tắt lý thuyết, Vật lí 11 - Chương V: Cảm ứng điện từ, gồm các bài:
Bài 23. TỪ THÔNG – CẢM ỨNG TỪ
Bài 24. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG
Bài 25. TỰ CẢM

Tóm tắt lý thuyết, Vật lí 11 - Chương IV: Từ trường

Tóm tắt lý thuyết, Vật lí 11 - Chương IV: Từ trường

 •   26/01/2019 10:29:00 AM
 •   Đã xem: 167
 •   Phản hồi: 0

Tóm tắt lý thuyết, Vật lí 11 - Chương IV: Từ trường, gồm các bài:
Bài 19. TỪ TRƯỜNG
Bài 20. LỰC TỪ - CẢM ỨNG TỪ
Bài 21. TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG CÁC DÂY DẪN CÓ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT
Bài 22. LỰC LO - REN - XƠ

Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Vật lý lớp 6 (Đề 3)

Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Vật lý lớp 6 (Đề 3)

 •   26/01/2019 08:55:27 AM
 •   Đã xem: 121
 •   Phản hồi: 0

Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Vật lý lớp 6 (Đề 3), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Vật lý lớp 6 (Đề 2)

Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Vật lý lớp 6 (Đề 2)

 •   26/01/2019 08:52:08 AM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0

Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Vật lý lớp 6 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Vật lý lớp 6 (Đề 1)

Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Vật lý lớp 6 (Đề 1)

 •   26/01/2019 07:47:14 AM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0

Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Vật lý lớp 6 (Đề 1), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút học kỳ 2 môn Vật lý lớp 6 (Đề 4)

Đề kiểm tra 15 phút học kỳ 2 môn Vật lý lớp 6 (Đề 4)

 •   26/01/2019 07:42:37 AM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0

Đề kiểm tra 15 phút học kỳ 2 môn Vật lý lớp 6 (Đề 4), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút học kỳ 2 môn Vật lý lớp 6 (Đề 3)

Đề kiểm tra 15 phút học kỳ 2 môn Vật lý lớp 6 (Đề 3)

 •   26/01/2019 07:40:00 AM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0

Đề kiểm tra 15 phút học kỳ 2 môn Vật lý lớp 6 (Đề 3), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút học kỳ 2 môn Vật lý lớp 6 (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút học kỳ 2 môn Vật lý lớp 6 (Đề 2)

 •   26/01/2019 07:33:29 AM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0

Đề kiểm tra 15 phút học kỳ 2 môn Vật lý lớp 6 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút học kỳ 2 môn Vật lý lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút học kỳ 2 môn Vật lý lớp 6

 •   26/01/2019 07:30:27 AM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0

Đề kiểm tra 15 phút học kỳ 2 môn Vật lý lớp 6, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Tóm tắt lý thuyết, Vật lí 11 - Chương III: DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

Tóm tắt lý thuyết, Vật lí 11 - Chương III: DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

 •   23/01/2019 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0

Tóm tắt lý thuyết, Vật lí 11 - Chương III: DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG. Gồm các bài:
Bài 13 DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI
Bài 14 DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN
Bài 15 DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ
Bài 16 DÒNG ĐIỆN TRONG CHÂN KHÔNG
Bài 17 DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN
Bài 18 KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU CỦA ĐIỐT BÁN DẪN VÀ ĐẶC TÍNH KHUYẾCH ĐẠI CỦA TRANZITO.

Tóm tắt lý thuyết, Vật lí 11 - Chương II: Dòng điện không đổi

Tóm tắt lý thuyết, Vật lí 11 - Chương II: Dòng điện không đổi

 •   22/01/2019 03:42:00 PM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0

Tóm tắt lý thuyết, Vật lí 11 - Chương II: Dòng điện không đổi. Gồm các bài:
Bài 7. DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI – NGUỒN ĐIỆN
Bài 8. ĐIỆN NĂNG – CÔNG SUẤT ĐIỆN
Bài 9. ĐỊNH LUẬT ÔM CHO TOÀN MẠCH
Bài 10. ĐOẠN MẠCH CHỨA NGUỒN ĐIỆN – GHÉP NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ
Bài 11. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN VỀ TOÀN MẠCH
Bài 12. THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH SUẤT ĐIỆN ĐỘNG VÀ ĐIỆN TRỞ TRONG CỦA MỘT PIN ĐIỆN HÓA

Tóm tắt lý thuyết, Vật lí 11 - Chương I: Điện tích - Điện trường

Tóm tắt lý thuyết, Vật lí 11 - Chương I: Điện tích - Điện trường

 •   22/01/2019 03:20:00 PM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0

Tóm tắt lý thuyết, Vật lí 11 - Chương I: Điện tích - Điện trường. Gồm các bài:
Bài 1 ĐIỆN TÍCH – ĐỊNH LUẬT CU LÔNG
Bài 2 THUYẾT ELECTRON – ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
Bài 3 ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG – ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN
Bài 4 CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN
Bài 5 ĐIỆN THẾ - HIỆU ĐIỆN THẾ
Bài 6 TỤ ĐIỆN

Đề thi học kỳ I môn Vật lý lớp 6 phòng GD & ĐT Thái Thụy năm học 2017 - 2018

Đề thi học kỳ I môn Vật lý lớp 6 phòng GD & ĐT Thái Thụy năm học 2017 - 2018

 •   09/12/2018 07:50:10 AM
 •   Đã xem: 620
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ I môn Vật lý lớp 6 phòng GD & ĐT Thái Thụy năm học 2017 - 2018, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Vật lý lớp 6 trường THCS Lê Lợi, Hà Đông

Đề thi học kỳ 1 môn Vật lý lớp 6 trường THCS Lê Lợi, Hà Đông

 •   09/12/2018 06:30:18 AM
 •   Đã xem: 683
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Vật lý lớp 6 trường THCS Lê Lợi, Hà Đông năm học 2018 - 2019, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Vật lý lớp 6 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 1 môn Vật lý lớp 6 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

 •   09/12/2018 06:18:56 AM
 •   Đã xem: 922
 •   Phản hồi: 1

Đề thi học kỳ 1 môn Vật lý lớp 6 năm học 2018 - 2019 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Vậy lý lớp 6 trường THCS Mỹ Thái, Hòn Đất năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 1 môn Vậy lý lớp 6 trường THCS Mỹ Thái, Hòn Đất năm học 2018 - 2019

 •   06/12/2018 02:17:05 AM
 •   Đã xem: 560
 •   Phản hồi: 1

Đề thi học kỳ 1 môn Vậy lý lớp 6 trường THCS Mỹ Thái, Hòn Đất năm học 2018 - 2019 có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.


Các tin khác

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN