Loading...
Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 (Đề 4)

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 (Đề 4)  

 •   22/04/2019 04:18:56 PM
 •   Đã xem: 1
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 (Đề 4) gồm có 2 phần: Trắc nghiệm và tự luận có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 (Đề 3)

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 (Đề 3)  

 •   22/04/2019 04:14:33 PM
 •   Đã xem: 1
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 (Đề 3) gồm có 2 phần: Trắc nghiệm và tự luận có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 (Đề 2)  

 •   22/04/2019 04:10:57 PM
 •   Đã xem: 1
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 (Đề 2) gồm có 2 phần: Trắc nghiệm và tự luận có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 (Đề 1)

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 (Đề 1)  

 •   22/04/2019 04:07:37 PM
 •   Đã xem: 1
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 (Đề 1) gồm có 2 phần: Trắc nghiệm và tự luận có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 8 năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 8 năm học 2018 - 2019

 •   19/03/2019 08:23:16 AM
 •   Đã xem: 463
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 8 năm học 2018 - 2019, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 8 trường THCS Minh Tân, Dầu Tiếng

Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 8 trường THCS Minh Tân, Dầu Tiếng

 •   19/03/2019 08:16:41 AM
 •   Đã xem: 139
 •   Phản hồi: 0

Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 8 trường THCS Minh Tân, Dầu Tiếng, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 9 trường THCS Bản Luốc, Hoàng Su Phì

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 9 trường THCS Bản Luốc, Hoàng Su Phì

 •   19/03/2019 08:11:24 AM
 •   Đã xem: 136
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 9 trường THCS Bản Luốc, Hoàng Su Phì, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 trường THCS Nà Sáy, Tuần Giáo

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 trường THCS Nà Sáy, Tuần Giáo

 •   19/03/2019 07:57:48 AM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 trường THCS Nà Sáy, Tuần Giáo có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 trường THCS Bon Phặng, Thuận Châu

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 trường THCS Bon Phặng, Thuận Châu

 •   19/03/2019 07:53:02 AM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 trường THCS Bon Phặng, Thuận Châu có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 trường THCS & THPT Quài Tở

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 trường THCS & THPT Quài Tở

 •   18/03/2019 03:21:05 PM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 6 trường THCS & THPT Quài Tở, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 12 trường THPT Nguyễn Thái Bình, Quảng Nam

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 12 trường THPT Nguyễn Thái Bình, Quảng Nam

 •   18/03/2019 03:14:55 PM
 •   Đã xem: 237
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 12 trường THPT Nguyễn Thái Bình, Quảng Nam có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Công nghệ lớp 6 năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 1 môn Công nghệ lớp 6 năm học 2018 - 2019

 •   02/12/2018 08:26:19 AM
 •   Đã xem: 1272
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Công nghệ lớp 6 năm học 2018 - 2019, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Công nghệ 6 năm học 2018 - 2019

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Công nghệ 6 năm học 2018 - 2019

 •   25/11/2018 01:53:02 PM
 •   Đã xem: 2281
 •   Phản hồi: 0

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Công nghệ 6 năm học 2018 - 2019

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Công nghệ lớp 6 năm học 2018 - 2019

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Công nghệ lớp 6 năm học 2018 - 2019

 •   27/10/2018 08:33:00 AM
 •   Đã xem: 1062
 •   Phản hồi: 0

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Công nghệ lớp 6 năm học 2018 - 2019, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì II môn Công nghệ 10, năm học 2018

Đề thi học kì II môn Công nghệ 10, năm học 2018

 •   14/05/2018 01:49:00 PM
 •   Đã xem: 2014
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kì II môn Công nghệ 10, năm học 2018, có đáp án và hướng dẫn chấm.

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 9 năm học 2017 - 2018

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 9 năm học 2017 - 2018

 •   24/04/2018 07:50:48 AM
 •   Đã xem: 1602
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 9 năm học 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 8 năm học 2017 - 2018

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 8 năm học 2017 - 2018

 •   24/04/2018 07:43:03 AM
 •   Đã xem: 1652
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ lớp 8 năm học 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.


Các tin khác

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN