Loading...

Lớp 5

Lớp 5

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 5 (Đề 10)

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 5 (Đề 10)

 08:56 24/01/2019

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 5 (Đề 10), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 5 (Đề 9)

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 5 (Đề 9)

 08:54 24/01/2019

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 5 (Đề 9), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 5 (Đề 8)

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 5 (Đề 8)

 08:51 24/01/2019

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 5 (Đề 8), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 5 (Đề 7)

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 5 (Đề 7)

 08:47 24/01/2019

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 5 (Đề 7), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 5 (Đề 6)

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 5 (Đề 6)

 08:44 24/01/2019

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 5 (Đề 6), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 5 (Đề 5)

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 5 (Đề 5)

 08:40 24/01/2019

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 5 (Đề 5), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 5 (Đề 4)

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 5 (Đề 4)

 13:16 11/01/2019

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 5 (Đề 4), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 5 (Đề 3)

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 5 (Đề 3)

 13:08 11/01/2019

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 5 (Đề 3), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 5 (Đề 2)

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 5 (Đề 2)

 13:03 11/01/2019

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 5 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 5 (Đề 1)

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 5 (Đề 1)

 12:58 11/01/2019

Đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 5 (Đề 1), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Khoa học lớp 5 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 1 môn Khoa học lớp 5 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

 06:52 24/12/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Khoa học lớp 5 năm học 2018 - 2019 (Đề 2) gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Khoa học lớp 5 năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 1 môn Khoa học lớp 5 năm học 2018 - 2019

 06:42 24/12/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Khoa học lớp 5 năm học 2018 - 2019 gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 5 năm học 2018 - 2019 (Đề 3)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 5 năm học 2018 - 2019 (Đề 3)

 06:30 24/12/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 5 năm học 2018 - 2019 (Đề 3) gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 5 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 5 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

 06:19 24/12/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 5 năm học 2018 - 2019 (Đề 2) gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm học 2018 - 2019

 02:06 06/12/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm học 2018 - 2019 gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 5 năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 5 năm học 2018 - 2019

 01:59 06/12/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Việt lớp 5 năm học 2018 - 2019 gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 5 năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 5 năm học 2018 - 2019

 01:45 06/12/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 5 năm học 2018 - 2019 gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 5 năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 5 năm học 2018 - 2019

 01:37 06/12/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 5 năm học 2018 - 2019 gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN