Loading...

Lớp 5

Lớp 5

Đề thi cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 trường TH Yên Sơn, Tam Điệp năm 2019

Đề thi cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 trường TH Yên Sơn, Tam Điệp năm 2019

 15:43 20/04/2019

Đề thi cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 trường TH Yên Sơn, Tam Điệp năm 2019, có đáp án và hướng dẫn trả lời, bài làm tham khảo.

Đề thi cuối học kì 2 môn Khoa học lớp 5 năm 2019 (Đề 2)

Đề thi cuối học kì 2 môn Khoa học lớp 5 năm 2019 (Đề 2)

 15:36 20/04/2019

Đề thi cuối học kì 2 môn Khoa học lớp 5 năm 2019 (Đề 2), có đáp án và hướng dẫn trả lời, bài làm tham khảo.

Đề thi cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 trường TH C, xã Phú Tây năm 2019

Đề thi cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 trường TH C, xã Phú Tây năm 2019

 15:28 20/04/2019

Đề thi cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 trường TH C, xã Phú Tây năm 2019, có đáp án và hướng dẫn trả lời, bài làm tham khảo.

Đề thi cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 trường TH số 2, xã Định An năm 2019

Đề thi cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 trường TH số 2, xã Định An năm 2019

 15:16 20/04/2019

Đề thi cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 trường TH số 2, xã Định An năm 2019, có đáp án và hướng dẫn trả lời, bài làm tham khảo.

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2019 (Đề 5)

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2019 (Đề 5)

 15:07 20/04/2019

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2019 (Đề 5), có đáp án và hướng dẫn trả lời, bài làm tham khảo.

Đề thi cuối học kì 2 môn Khoa học lớp 5 năm 2019 (Đề 1)

Đề thi cuối học kì 2 môn Khoa học lớp 5 năm 2019 (Đề 1)

 14:50 20/04/2019

Đề thi cuối học kì 2 môn Khoa học lớp 5 năm 2019 (Đề 1), có đáp án và hướng dẫn trả lời, bài làm tham khảo.

Đề thi cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 trường TH Long Hòa năm 2019

Đề thi cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 trường TH Long Hòa năm 2019

 08:08 20/04/2019

Đề thi cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 trường TH Long Hòa năm 2019, có đáp án và hướng dẫn trả lời, bài làm tham khảo.

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2019 (Đề 4)

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2019 (Đề 4)

 07:49 20/04/2019

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2019 (Đề 4), có đáp án và hướng dẫn trả lời, bài làm tham khảo.

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2019 (Đề 3)

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2019 (Đề 3)

 07:37 20/04/2019

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2019 (Đề 3), có đáp án và hướng dẫn trả lời, bài làm tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Khoa học lớp 5 trường tiểu học Phước Lý năm 2019

Đề thi học kỳ 2 môn Khoa học lớp 5 trường tiểu học Phước Lý năm 2019

 08:30 09/04/2019

Đề thi học kỳ 2 môn Khoa học lớp 5 trường tiểu học Phước Lý năm 2019, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo

Đề thi học kỳ 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 trường tiểu học Phước Lý năm 2019

Đề thi học kỳ 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 trường tiểu học Phước Lý năm 2019

 08:24 09/04/2019

Đề thi học kỳ 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 trường tiểu học Phước Lý năm 2019, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2019

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2019

 08:06 09/04/2019

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 5, có đáp án và hướng dẫn trả lời, bài làm tham khảo.

Đề thi cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 năm học 2019

Đề thi cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 năm học 2019

 07:57 09/04/2019

Đề thi cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5, có đáp án và hướng dẫn trả lời, bài làm tham khảo.

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 5 năm học 2018 - 2019 (Đề 1)

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 5 năm học 2018 - 2019 (Đề 1)

 15:24 06/04/2019

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 5 năm học 2018 - 2019 (Đề 1) có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề cương ôn tập thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 5 năm học 2018 - 2019

Đề cương ôn tập thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 5 năm học 2018 - 2019

 15:55 28/03/2019

Đề cương ôn tập thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 5 năm học 2018 - 2019

Đề cương ôn tập thi học kì 2 môn Khoa học lớp 5 năm học 2018 - 2019

Đề cương ôn tập thi học kì 2 môn Khoa học lớp 5 năm học 2018 - 2019

 15:46 28/03/2019

Đề cương ôn tập thi học kì 2 môn Khoa học lớp 5 năm học 2018 - 2019

Đề cương ôn tập thi học kì 2 môn Địa lý lớp 5 năm học 2018 - 2019

Đề cương ôn tập thi học kì 2 môn Địa lý lớp 5 năm học 2018 - 2019

 15:15 28/03/2019

Đề cương ôn tập thi học kì 2 môn Địa lý lớp 5 năm học 2018 - 2019

Đề cương ôn tập thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 năm học 2018 - 2019

Đề cương ôn tập thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 năm học 2018 - 2019

 15:10 28/03/2019

Đề cương ôn tập thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 năm học 2018 - 2019

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN