Loading...

Lớp 5

Lớp 5

Đề thi học kỳ II môn Tiếng việt lớp 5 năm học 2017 - 2018

Đề thi học kỳ II môn Tiếng việt lớp 5 năm học 2017 - 2018

 07:30 23/03/2018

Đề thi học kỳ II môn Tiếng việt lớp 5 năm học 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ II môn Toán lớp 5 năm học 2017 - 2018

Đề thi học kỳ II môn Toán lớp 5 năm học 2017 - 2018

 07:20 23/03/2018

Đề thi học kỳ II môn Toán lớp 5 năm học 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 6 tập 2 trang 23, 24: So sánh phân số

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 6 tập 2 trang 23, 24: So sánh phân số

 13:44 13/01/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 6 tập 2 trang 23, 24: So sánh phân số

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 6 tập 2 trang 8, 9: Phân số bằng nhau

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 6 tập 2 trang 8, 9: Phân số bằng nhau

 12:39 12/01/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 6 tập 2 trang 8, 9: Phân số bằng nhau

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5 trang 179, 180: Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5 trang 179, 180: Luyện tập chung

 13:52 11/01/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5 trang 179, 180: Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5 trang 178, 179: Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5 trang 178, 179: Luyện tập chung

 13:48 11/01/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5 trang 178, 179: Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5 trang 177, 178: Luyện tập chung (tiếp)

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5 trang 177, 178: Luyện tập chung (tiếp)

 13:46 11/01/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5 trang 177, 178: Luyện tập chung (tiếp)

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5 trang 176, 177: Luyện tập chung (tiếp)

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5 trang 176, 177: Luyện tập chung (tiếp)

 13:45 11/01/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5 trang 176, 177: Luyện tập chung (tiếp)

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5 trang 176: Luyện tập chung (tiếp)

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5 trang 176: Luyện tập chung (tiếp)

 13:43 11/01/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5 trang 176: Luyện tập chung (tiếp)

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5 trang 175: Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5 trang 175: Luyện tập chung

 13:40 11/01/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5 trang 175: Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5 trang 173, 174, 175: Ôn tập về biểu đồ

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5 trang 173, 174, 175: Ôn tập về biểu đồ

 13:36 11/01/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5 trang 173, 174, 175: Ôn tập về biểu đồ

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5 trang 172: Luyện tập (tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5 trang 172: Luyện tập (tiếp theo)

 13:32 11/01/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5 trang 172: Luyện tập (tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5 trang 171, 172: Luyện tập (tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5 trang 171, 172: Luyện tập (tiếp theo)

 13:29 11/01/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5 trang 171, 172: Luyện tập (tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5 trang 171: Luyện tập

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5 trang 171: Luyện tập

 13:27 11/01/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5 trang 171: Luyện tập

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5 trang 170: Ôn tập về giải Toán

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5 trang 170: Ôn tập về giải Toán

 13:25 11/01/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5 trang 170: Ôn tập về giải Toán

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5 trang 170: Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5 trang 170: Luyện tập chung

 13:25 11/01/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5 trang 170: Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5 trang 169: Luyện tập tính diện tích thể tích một số hình

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5 trang 169: Luyện tập tính diện tích thể tích một số hình

 13:22 11/01/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5 trang 169: Luyện tập tính diện tích thể tích một số hình

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5 trang 168: Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5 trang 168: Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

 13:20 11/01/2018

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5 trang 168: Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...