Bộ đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 3 năm 2023 - 2024 - Kết nối tri thức

Toán 3

Bộ đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 3 năm 2023 - 2024 - Kết nối tri thức

 •   13/12/2023 06:56:00
 •   Đã xem: 1817
 •   Phản hồi: 1
Bộ đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 3 năm 2023 - 2024 - Kết nối tri thức, có đáp án kèm theo nhằm giúp các em ôn tập để chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối học kỳ 1. Chúc các em học tốt.
Giải SGK Toán 3, bài 79: Ôn tập chung - Sách Kết nối tri thức

Toán 3

Giải SGK Toán 3, bài 79: Ôn tập chung - Sách Kết nối tri thức

 •   12/04/2023 05:10:00
 •   Đã xem: 552
 •   Phản hồi: 0
Giải SGK Toán 3, bài 79: Ôn tập chung - Sách Kết nối tri thức, trang 125, 126.
BAI 4 TRANG 124

Toán 3

Giải SGK Toán 3, bài 80: Ôn tập bảng số liệu, khả năng xảy ra của một sự kiện - Sách Kết nối tri thức

 •   12/04/2023 04:48:00
 •   Đã xem: 608
 •   Phản hồi: 0
Giải SGK Toán 3, bài 80: Ôn tập bảng số liệu, khả năng xảy ra của một sự kiện - Sách Kết nối tri thức, trang 123, 124.
Giải SGK Toán 3, bài 79: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100000 - Sách Kết nối tri thức

Toán 3

Giải SGK Toán 3, bài 79: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100000 - Sách Kết nối tri thức

 •   11/04/2023 04:42:00
 •   Đã xem: 470
 •   Phản hồi: 0
Giải SGK Toán 3, bài 79: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100000 - Sách Kết nối tri thức, trang 121, 122
Giải SGK Toán 3, bài 78: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100000

Toán 3

Giải SGK Toán 3, bài 78: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100000

 •   11/04/2023 04:10:00
 •   Đã xem: 622
 •   Phản hồi: 0
Giải SGK Toán 3, bài 78: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100000 - Sách Kết nối tri thức, trang 18, 119, 120.
Giải SGK Toán 3, bài 77: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100000 - Sách Kết nối tri thức,

Toán 3

Giải SGK Toán 3, bài 77: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100000 - Sách Kết nối tri thức,

 •   10/04/2023 04:35:00
 •   Đã xem: 613
 •   Phản hồi: 0
Giải SGK Toán 3, bài 77: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100000 - Sách Kết nối tri thức, trang 115, 116, 117.
Giải SGK Toán 3, bài 76: Ôn tập các số trong phạm vi 10000, 100000

Toán 3

Giải SGK Toán 3, bài 76: Ôn tập các số trong phạm vi 10000, 100000

 •   10/04/2023 04:12:00
 •   Đã xem: 515
 •   Phản hồi: 0
Giải SGK Toán 3, bài 76: Ôn tập các số trong phạm vi 10000, 100000 - Sách Kết nối tri thức, trang 112, 113, 114.
Giải SGK Toán 3, bài 74: Khả năng xảy ra của một sự kiện - Sách Kết nối tri thức

Toán 3

Giải SGK Toán 3, bài 74: Khả năng xảy ra của một sự kiện - Sách Kết nối tri thức

 •   10/04/2023 03:56:00
 •   Đã xem: 495
 •   Phản hồi: 0
Giải SGK Toán 3, bài 74: Khả năng xảy ra của một sự kiện - Sách Kết nối tri thức, trang 108, 109.
CAU 2 trang 106

Toán 3

Giải SGK Toán 3, bài 73: Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu. Bảng số liệu - Sách Kết nối tri thức

 •   05/04/2023 23:46:00
 •   Đã xem: 927
 •   Phản hồi: 0
Giải SGK Toán 3, bài 73: Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu. Bảng số liệu - Sách Kết nối tri thức, trang 103, 104, 105, 106, 107.
Giải SGK Toán 3, bài 72: Luyện tập chung - Sách Kết nối tri thức

Toán 3

Giải SGK Toán 3, bài 72: Luyện tập chung - Sách Kết nối tri thức

 •   05/04/2023 23:23:00
 •   Đã xem: 717
 •   Phản hồi: 0
Giải SGK Toán 3, bài 72: Luyện tập chung - Sách Kết nối tri thức, trang 101, 102.
Giải SGK Toán 3, bài 71: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số - Sách Kết nối tri thức

Toán 3

Giải SGK Toán 3, bài 71: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số - Sách Kết nối tri thức

 •   04/04/2023 04:32:00
 •   Đã xem: 529
 •   Phản hồi: 0
Giải SGK Toán 3, bài 71: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số - Sách Kết nối tri thức, trang 97, 98, 99, 100.
CAU 4 trang 96

Toán 3

Giải SGK Toán 3, bài 70: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số - Sách Kết nối tri thức

 •   04/04/2023 03:59:00
 •   Đã xem: 463
 •   Phản hồi: 0
Giải SGK Toán 3, bài 70: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số - Sách Kết nối tri thức, trang 94, 95, 96.
CAU 5 trang 89

Toán 3

Giải SGK Toán 3, bài 69: Luyện tập chung - Sách Kết nối tri thức

 •   03/04/2023 04:33:00
 •   Đã xem: 765
 •   Phản hồi: 0
Giải SGK Toán 3, bài 69: Luyện tập chung - Sách Kết nối tri thức, trang 88, 89, 90, 91, 92.
BAI 1 TRANG 86

Toán 3

Giải SGK Toán 3, bài 68: Tiền Việt Nam - Sách Kết nối tri thức

 •   29/03/2023 22:25:00
 •   Đã xem: 453
 •   Phản hồi: 0
Giải SGK Toán 3, bài 68: Tiền Việt Nam - Sách Kết nối tri thức, trang 85, 86, 87.
BAI 4 TRANG 84

Toán 3

Giải SGK Toán 3, bài 67: Thực hành xem đồng hồ, xem lịch - Sách Kết nối tri thức

 •   29/03/2023 21:52:00
 •   Đã xem: 989
 •   Phản hồi: 0
Giải SGK Toán 3, bài 67: Thực hành xem đồng hồ, xem lịch - Sách Kết nối tri thức, trang 81, 82, 83, 84.
Giải SGK Toán 3, bài 66: Xem đồng hồ. Tháng, năm

Toán 3

Giải SGK Toán 3, bài 66: Xem đồng hồ. Tháng, năm

 •   24/03/2023 03:52:00
 •   Đã xem: 486
 •   Phản hồi: 0
Giải SGK Toán 3, bài 66: Xem đồng hồ. Tháng, năm - Sách Kết nối tri thức, trang 77, 78, 79, 80.
Giải SGK Toán 3, bài 65: Luyện tập chung - Sách Kết nối tri thức

Toán 3

Giải SGK Toán 3, bài 65: Luyện tập chung - Sách Kết nối tri thức

 •   24/03/2023 03:42:00
 •   Đã xem: 416
 •   Phản hồi: 0
Giải SGK Toán 3, bài 65: Luyện tập chung - Sách Kết nối tri thức, trang 76.
Giải SGK Toán 3, bài 64: Phép trừ trong phạm vi 100 000 - Sách Kết nối tri thức

Toán 3

Giải SGK Toán 3, bài 64: Phép trừ trong phạm vi 100 000 - Sách Kết nối tri thức

 •   23/03/2023 23:06:00
 •   Đã xem: 585
 •   Phản hồi: 0
Giải SGK Toán 3, bài 64: Phép trừ trong phạm vi 100 000 - Sách Kết nối tri thức, trang 73, 74, 75.
CAU 3 trang 71

Toán 3

Giải SGK Toán 3, bài 63: Phép cộng trong phạm vi 100 000 - Sách Kết nối tri thức

 •   23/03/2023 22:44:00
 •   Đã xem: 487
 •   Phản hồi: 0
Giải SGK Toán 3, bài 63: Phép cộng trong phạm vi 100 000 - Sách Kết nối tri thức, trang 66, 67, 68, 69.
Giải SGK Toán 3, bài 62: Luyện tập chung - Sách Kết nối tri thức

Toán 3

Giải SGK Toán 3, bài 62: Luyện tập chung - Sách Kết nối tri thức

 •   13/03/2023 05:15:00
 •   Đã xem: 532
 •   Phản hồi: 0
Giải SGK Toán 3, bài 62: Luyện tập chung - Sách Kết nối tri thức, trang 66, 67, 68, 69.
BAI 2 trang 65

Toán 3

Giải SGK Toán 3, bài 61: Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn - Sách Kết nối tri thức

 •   13/03/2023 04:50:00
 •   Đã xem: 583
 •   Phản hồi: 0
Giải SGK Toán 3, bài 61: Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn - Sách Kết nối tri thức, trang 64, 65.
Giải SGK Toán 3, bài 60: So sánh các số trong phạm vi 100000 - Sách Kết nối tri thức

Toán 3

Giải SGK Toán 3, bài 60: So sánh các số trong phạm vi 100000 - Sách Kết nối tri thức

 •   13/03/2023 04:32:00
 •   Đã xem: 369
 •   Phản hồi: 0
Giải SGK Toán 3, bài 60: So sánh các số trong phạm vi 100000 - Sách Kết nối tri thức, trang 61, 62, 63.
Giải SGK Toán 3, bài 59: Các số có năm chữ số. Số 100000 - Sách Kết nối tri thức

Toán 3

Giải SGK Toán 3, bài 59: Các số có năm chữ số. Số 100000 - Sách Kết nối tri thức

 •   10/03/2023 03:34:00
 •   Đã xem: 927
 •   Phản hồi: 0
Giải SGK Toán 3, bài 59: Các số có năm chữ số. Số 100000 - Sách Kết nối tri thức, trang 56, 57, 58, 59, 60.
Giải SGK Toán 3, bài 58: Luyện tập chung - Sách Kết nối tri thức

Toán 3

Giải SGK Toán 3, bài 58: Luyện tập chung - Sách Kết nối tri thức

 •   10/03/2023 02:56:00
 •   Đã xem: 485
 •   Phản hồi: 0
Giải SGK Toán 3, bài 58: Luyện tập chung - Sách Kết nối tri thức, trang 52, 53, 54.
Giải SGK Toán 3, bài 57: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

Toán 3

Giải SGK Toán 3, bài 57: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

 •   09/03/2023 04:48:00
 •   Đã xem: 315
 •   Phản hồi: 0
Giải SGK Toán 3, bài 57: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số - Sách Kết nối tri thức, trang 47, 48, 49, 50, 51.
Giải SGK Toán 3, bài 56: Nhân số có bốn chữ số với một số có một chữ số

Toán 3

Giải SGK Toán 3, bài 56: Nhân số có bốn chữ số với một số có một chữ số

 •   09/03/2023 04:14:00
 •   Đã xem: 310
 •   Phản hồi: 0
Giải SGK Toán 3, bài 56: Nhân số có bốn chữ số với một số có một chữ số - Sách Kết nối tri thức, trang 43, 44, 45, 46.
Giải SGK Toán 3, bài 55: Phép trừ trong phạm vi 10 000

Toán 3

Giải SGK Toán 3, bài 55: Phép trừ trong phạm vi 10 000

 •   09/03/2023 03:35:00
 •   Đã xem: 297
 •   Phản hồi: 0
Giải SGK Toán 3, bài 55: Phép trừ trong phạm vi 10 000 - Sách Kết nối tri thức, trang 41, 42.
Giải SGK Toán 3, bài 54: Phép cộng trong phạm vi 10 000 - Sách Kết nối tri thức

Toán 3

Giải SGK Toán 3, bài 54: Phép cộng trong phạm vi 10 000 - Sách Kết nối tri thức

 •   06/03/2023 03:43:00
 •   Đã xem: 399
 •   Phản hồi: 0
Giải SGK Toán 3, bài 54: Phép cộng trong phạm vi 10 000 - Sách Kết nối tri thức, trang 38, 39, 40.
Giải SGK Toán 3, bài 53: Luyện tập chung - Sách Kết nối tri thức

Toán 3

Giải SGK Toán 3, bài 53: Luyện tập chung - Sách Kết nối tri thức

 •   06/03/2023 02:43:00
 •   Đã xem: 517
 •   Phản hồi: 0
Giải SGK Toán 3, bài 53: Luyện tập chung - Sách Kết nối tri thức, trang 35, 36, 37.
Giải SGK Toán 3, bài 52: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông - Sách Kết nối tri thức

Toán 3

Giải SGK Toán 3, bài 52: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông - Sách Kết nối tri thức

 •   25/02/2023 04:21:00
 •   Đã xem: 632
 •   Phản hồi: 0
Giải SGK Toán 3, bài 52: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông - Sách Kết nối tri thức, trang 30, 31, 32, 33, 34.

Các tin khác

THÀNH VIÊN

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Kênh Bóng đá trực tiếp hôm nay miễn phí ⇔ fabet ⇔ Jun88 ⇔ shbet ⇔ Xoilac tv ⇔ Phát sóng Cakhia link trực tiếp ⇔ Kênh 90Phut TV full HD ⇔ https://keonhacaipro.vip/
https://ae888.finance/ ⇔ truc tiep bong da xoi lac full HD ⇔ xem bóng đá xôi lạc tv hôm nay ⇔ Xoilac ⇔
truc tiep bong da
xoilac tv mien phi ⇔ link truc tiep bong da xoilac tv mien phi ⇔ link trực tiếp bóng đá xôi lạc tv hôm nay ⇔ link xem truc tiep bong da xoilac tv
Xem
Mì Tôm TV trực tuyến tiếng Việt ⇔ Xem trực tiếp bóng đá VeboTV hôm nay ⇔ https://nhacaiuytin18.com/ ⇔ socolive truc tiep bong da hom nay mien phi ⇔ Tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay ⇔ https://kubet.vision/ ⇔ KING33 ⇔ 789WIN
link trực tiếp bóng đá xoilactv tốc độ cao ⇔ xem bóng đá cà khịa tv trực tuyến hôm nay ⇔ https://www.tele789.com/
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây