Loading...
Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 năm học 2018 - 2019 (Đề 3)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 năm học 2018 - 2019 (Đề 3)

 •   01/01/2019 01:11:43 PM
 •   Đã xem: 325
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 năm học 2018 - 2019 (Đề 3) gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 năm học 2018 - 2019 (Đề 1)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 năm học 2018 - 2019 (Đề 1)

 •   01/01/2019 01:05:15 PM
 •   Đã xem: 329
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 năm học 2018 - 2019 (Đề 1) gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

 •   01/01/2019 12:56:36 PM
 •   Đã xem: 291
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 năm học 2018 - 2019 (Đề 2) gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 năm học 2018 - 2019 (Đề 1)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 năm học 2018 - 2019 (Đề 1)

 •   01/01/2019 12:44:22 PM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 năm học 2018 - 2019 (Đề 1) gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm học 2018 - 2019 (Đề 3)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm học 2018 - 2019 (Đề 3)

 •   30/12/2018 01:56:07 PM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm học 2018 - 2019 (Đề 3) gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

 •   30/12/2018 01:44:24 PM
 •   Đã xem: 90
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm học 2018 - 2019 (Đề 2) gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm học 2018 - 2019

 •   30/12/2018 01:39:17 PM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm học 2018 - 2019 gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 5 năm học 2018 - 2019 (Đề 3)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 5 năm học 2018 - 2019 (Đề 3)

 •   24/12/2018 06:30:41 AM
 •   Đã xem: 293
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 5 năm học 2018 - 2019 (Đề 3) gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 5 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 5 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

 •   24/12/2018 06:19:23 AM
 •   Đã xem: 265
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 5 năm học 2018 - 2019 (Đề 2) gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 4 năm học 2017 - 2018

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 4 năm học 2017 - 2018

 •   21/12/2018 02:32:42 PM
 •   Đã xem: 229
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 4 năm học 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Giáo án Tin học 12 cả năm

Giáo án Tin học 12 cả năm

 •   16/12/2018 10:20:00 AM
 •   Đã xem: 216
 •   Phản hồi: 0

Giáo án Tin học 12 cả năm, gồm có 52 tiết, có bài mẫu kiểm tra một tiết, kiểm tra học kì I, II

Đề cương ôn tập học kì I, Tin học 12

Đề cương ôn tập học kì I, Tin học 12

 •   14/12/2018 03:26:00 AM
 •   Đã xem: 373
 •   Phản hồi: 0

Đề cương ôn tập học kì I, môn Tin học 12, gồm có 65 câu hỏi trắc nghiệm, có đáp án đầy đủ.

Đề kiểm tra học kì I, Tin học 10

Đề kiểm tra học kì I, Tin học 10

 •   10/12/2018 10:17:00 AM
 •   Đã xem: 562
 •   Phản hồi: 0

Đề kiểm tra học kì I môn Tin học 10, gồm có: 30 câu hỏi trắc nghiệm, có đáp án.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 5 năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 5 năm học 2018 - 2019

 •   06/12/2018 01:45:52 AM
 •   Đã xem: 561
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 5 năm học 2018 - 2019 gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Giải bài tập Tin học THCS Quyển 2, Bài thực hành 1

Giải bài tập Tin học THCS Quyển 2, Bài thực hành 1

 •   28/11/2018 03:41:00 AM
 •   Đã xem: 226
 •   Phản hồi: 0

Giải bài tập Tin học THCS Quyển 2, Bài thực hành 1: Làm quen với chương trình bảng tính Excel

Giải bài tập Tin học THCS Quyển 2, Bài 1: Chương trình bảng tính là gì?

Giải bài tập Tin học THCS Quyển 2, Bài 1: Chương trình bảng tính là gì?

 •   25/11/2018 08:41:00 AM
 •   Đã xem: 225
 •   Phản hồi: 0

Giải bài tập Tin học THCS Quyển 2, Bài 1: Chương trình bảng tính là gì? gồm hai phần: Tóm tắt lý thuyết và Giải bài tập

Bộ 102 câu trắc nghiệm Tin học 12 - chương I

Bộ 102 câu trắc nghiệm Tin học 12 - chương I

 •   24/11/2018 03:12:00 PM
 •   Đã xem: 463
 •   Phản hồi: 0

Bộ 102 câu trắc nghiệm Tin học 12 - chương I, có đáp án đầy đủ.


Các tin khác

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN