Loading...
Đề thi học kỳ 2 môn Tin học lớp 4 trường tiểu học số 1 Châu Quang, Quỳ Hợp năm 2019

Đề thi học kỳ 2 môn Tin học lớp 4 trường tiểu học số 1 Châu Quang, Quỳ Hợp năm 2019

 •   03/04/2019 03:57:06 PM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 2 môn Tin học lớp 4 trường tiểu học số 1 Châu Quang, Quỳ Hợp năm 2019, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo

Đề thi học kỳ 2 môn Khoa học lớp 4 năm 2019

Đề thi học kỳ 2 môn Khoa học lớp 4 năm 2019

 •   03/04/2019 03:33:53 PM
 •   Đã xem: 84
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 2 môn Khoa học lớp 4 năm 2019, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo

Đề thi học kỳ 2 môn Tin học lớp 4 trường tiểu học Phước Lý năm 2019 (Đề 1)

Đề thi học kỳ 2 môn Tin học lớp 4 trường tiểu học Phước Lý năm 2019 (Đề 1)

 •   03/04/2019 03:26:58 PM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 2 môn Tin học lớp 4 trường tiểu học Phước Lý năm 2019 (Đề 1), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo

Bộ phần mềm Tin học lớp 3

Bộ phần mềm Tin học lớp 3

 •   18/02/2019 03:16:00 PM
 •   Đã xem: 185
 •   Phản hồi: 0

Bộ 7 phần mềm dành cho học sinh học thực hành Tin học lớp 3

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

 •   01/01/2019 01:31:52 PM
 •   Đã xem: 493
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 năm học 2018 - 2019 (Đề 2) gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 năm học 2018 - 2019 (Đề 3)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 năm học 2018 - 2019 (Đề 3)

 •   01/01/2019 01:11:43 PM
 •   Đã xem: 397
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 năm học 2018 - 2019 (Đề 3) gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 năm học 2018 - 2019 (Đề 1)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 năm học 2018 - 2019 (Đề 1)

 •   01/01/2019 01:05:15 PM
 •   Đã xem: 524
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 năm học 2018 - 2019 (Đề 1) gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

 •   01/01/2019 12:56:36 PM
 •   Đã xem: 333
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 năm học 2018 - 2019 (Đề 2) gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 năm học 2018 - 2019 (Đề 1)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 năm học 2018 - 2019 (Đề 1)

 •   01/01/2019 12:44:22 PM
 •   Đã xem: 144
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 năm học 2018 - 2019 (Đề 1) gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm học 2018 - 2019 (Đề 3)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm học 2018 - 2019 (Đề 3)

 •   30/12/2018 01:56:07 PM
 •   Đã xem: 170
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm học 2018 - 2019 (Đề 3) gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

 •   30/12/2018 01:44:24 PM
 •   Đã xem: 144
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm học 2018 - 2019 (Đề 2) gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm học 2018 - 2019

 •   30/12/2018 01:39:17 PM
 •   Đã xem: 119
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 năm học 2018 - 2019 gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 5 năm học 2018 - 2019 (Đề 3)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 5 năm học 2018 - 2019 (Đề 3)

 •   24/12/2018 06:30:41 AM
 •   Đã xem: 444
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 5 năm học 2018 - 2019 (Đề 3) gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 5 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 5 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

 •   24/12/2018 06:19:23 AM
 •   Đã xem: 354
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 5 năm học 2018 - 2019 (Đề 2) gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 4 năm học 2017 - 2018

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 4 năm học 2017 - 2018

 •   21/12/2018 02:32:42 PM
 •   Đã xem: 275
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 4 năm học 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Giáo án Tin học 12 cả năm

Giáo án Tin học 12 cả năm

 •   16/12/2018 10:20:00 AM
 •   Đã xem: 333
 •   Phản hồi: 0

Giáo án Tin học 12 cả năm, gồm có 52 tiết, có bài mẫu kiểm tra một tiết, kiểm tra học kì I, II

Đề cương ôn tập học kì I, Tin học 12

Đề cương ôn tập học kì I, Tin học 12

 •   14/12/2018 03:26:00 AM
 •   Đã xem: 725
 •   Phản hồi: 0

Đề cương ôn tập học kì I, môn Tin học 12, gồm có 65 câu hỏi trắc nghiệm, có đáp án đầy đủ.


Các tin khác

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN