Tin học - Sách Giải

Loading...
Đề thi học kỳ 2 môn Tin học lớp 5 năm học 2017 - 2018 (Đề 3)

Đề thi học kỳ 2 môn Tin học lớp 5 năm học 2017 - 2018 (Đề 3)

 •   23/04/2018 07:54:33 AM
 •   Đã xem: 1142
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 2 môn Tin học lớp 5 năm học 2017 - 2018 (Đề 3), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Tin học lớp 5 năm học 2017 - 2018 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 2 môn Tin học lớp 5 năm học 2017 - 2018 (Đề 2)

 •   23/04/2018 07:51:40 AM
 •   Đã xem: 818
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 2 môn Tin học lớp 5 năm học 2017 - 2018 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Tin học lớp 5 năm học 2017 - 2018

Đề thi học kỳ 2 môn Tin học lớp 5 năm học 2017 - 2018

 •   18/04/2018 07:18:44 AM
 •   Đã xem: 860
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 2 môn Tin học lớp 5 năm học 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tin học lớp 3 trường TH Tiến Thắng năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tin học lớp 3 trường TH Tiến Thắng năm học 2017 - 2018

 •   08/04/2018 08:00:51 AM
 •   Đã xem: 380
 •   Phản hồi: 0

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tin học lớp 3 trường TH Tiến Thắng năm học 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 5 năm 2017 - 2018

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 5 năm 2017 - 2018

 •   14/12/2017 07:51:20 AM
 •   Đã xem: 2845
 •   Phản hồi: 1

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 5 năm 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 4 năm 2017 - 2018

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 4 năm 2017 - 2018

 •   14/12/2017 07:46:23 AM
 •   Đã xem: 1664
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 4 năm 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 trường THCS Bình Châu năm học 2016 - 2017

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 trường THCS Bình Châu năm học 2016 - 2017

 •   04/12/2017 09:15:53 AM
 •   Đã xem: 1369
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 trường THCS Bình Châu năm học 2016 - 2017, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 trường THCS Bình Châu năm học 2016 - 2017

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 trường THCS Bình Châu năm học 2016 - 2017

 •   04/12/2017 09:12:59 AM
 •   Đã xem: 1125
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 trường THCS Bình Châu năm học 2016 - 2017, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 trường THCS Bình Châu năm học 2016 - 2017

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 trường THCS Bình Châu năm học 2016 - 2017

 •   04/12/2017 09:08:24 AM
 •   Đã xem: 1282
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 trường THCS Bình Châu năm học 2016 - 2017, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 trường THCS Bình Châu năm học 2016 - 2017

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 trường THCS Bình Châu năm học 2016 - 2017

 •   04/12/2017 09:03:48 AM
 •   Đã xem: 1154
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 trường THCS Bình Châu năm học 2016 - 2017, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 5 trường TH Nguyễn Văn Cừ năm học 2016 - 2017

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 5 trường TH Nguyễn Văn Cừ năm học 2016 - 2017

 •   04/12/2017 08:53:51 AM
 •   Đã xem: 747
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 5 trường TH Nguyễn Văn Cừ năm học 2016 - 2017, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 trường TH Nguyễn Văn Cừ năm học 2016 - 2017

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 trường TH Nguyễn Văn Cừ năm học 2016 - 2017

 •   04/12/2017 08:50:57 AM
 •   Đã xem: 840
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 trường TH Nguyễn Văn Cừ năm học 2016 - 2017, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 4 trường TH Nguyễn Văn Cừ năm học 2016 - 2017

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 4 trường TH Nguyễn Văn Cừ năm học 2016 - 2017

 •   04/12/2017 08:46:02 AM
 •   Đã xem: 512
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 4 trường TH Nguyễn Văn Cừ năm học 2016 - 2017, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 trường Tiểu học Tam Thuấn, Hà Nội năm 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 trường Tiểu học Tam Thuấn, Hà Nội năm 2016 - 2017

 •   05/05/2017 08:49:06 AM
 •   Đã xem: 3697
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 trường Tiểu học Tam Thuấn, Hà Nội năm 2016 - 2017 có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, Đắk Lắk năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, Đắk Lắk năm học 2016 - 2017

 •   05/05/2017 08:47:37 AM
 •   Đã xem: 1974
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, Đắk Lắk năm học 2016 - 2017 có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 trường Tiểu học Tam Thuấn, Hà Nội năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 trường Tiểu học Tam Thuấn, Hà Nội năm học 2016 - 2017

 •   05/05/2017 08:46:13 AM
 •   Đã xem: 1613
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 trường Tiểu học Tam Thuấn, Hà Nội năm học 2016 - 2017 có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Đắk Lắk năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Đắk Lắk năm học 2016 - 2017

 •   05/05/2017 08:44:44 AM
 •   Đã xem: 1650
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Đắk Lắk năm học 2016 - 2017.


Các tin khác

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN