chao mung ngay pnvn

Loading...
Giải bài tập Tin học 11: Bài tập và thực hành 4

Giải bài tập Tin học 11: Bài tập và thực hành 4

 •   30/09/2018 07:36:39 AM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0

Giải bài tập Tin học 11: Bài tập và thực hành 4

Giải bài tập Tin học 11: Bài tập và thực hành 3

Giải bài tập Tin học 11: Bài tập và thực hành 3

 •   28/09/2018 08:55:00 AM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0

Giải bài tập Tin học 11: Bài tập và thực hành 3
- Nâng cao kỹ năng sử dụng một số câu lệnh và một số kiểu dữ liệu thông qua việc tìm hiểu, chạy thử các chương trình có sẵn.
- Biết giải một số bài toán tính toán, tìm kiếm đơn giản trên máy tính.

Giải bài tập Tin học 11: Bài tập và thực hành 2

Giải bài tập Tin học 11: Bài tập và thực hành 2

 •   28/09/2018 08:45:00 AM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0

Giải bài tập Tin học 11: Bài tập và thực hành 2
- Xây dựng chương trình có sử dụng cấu trúc rẽ nhánh.
- Làm quen với việc hiệu chỉnh chương trình.

Giải bài tập Tin học 11: Bài tập và thực hành 1

Giải bài tập Tin học 11: Bài tập và thực hành 1

 •   28/09/2018 08:26:00 AM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0

Giải bài tập Tin học 11: Bài tập và thực hành 1
- Giới thiệu một chương trình Pascal hoàn chỉnh đơn giản.
- Làm quen với một số dịch vụ cơ bản của Turbo Pascal hoặc Free Pascal trong việc soạn thảo, lưu trữ, dịch và thực hiện chương trình.

Đề kiểm tra 15 phút học kỳ 1 môn Tin học lớp 10 - Đề 1 (Có đáp án)

Đề kiểm tra 15 phút học kỳ 1 môn Tin học lớp 10 - Đề 1 (Có đáp án)

 •   22/09/2018 07:52:54 AM
 •   Đã xem: 259
 •   Phản hồi: 0

Đề kiểm tra 15 phút học kỳ 1 môn Tin học lớp 10 - Đề 1 (Có đáp án)

Trả lời câu hỏi và bài tập sgk tin học lớp 11 bài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình

Trả lời câu hỏi và bài tập sgk tin học lớp 11 bài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình

 •   15/09/2018 02:41:22 AM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0

A. Tóm tắt lý thuyết
Như chúng ta đã biết ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ để viết chương trình, là phương tiện dùng để diễn đạt cho máy tính những việc con người muốn máy thực hiện và mó được chia thành các lớp: Ngôn ngữ máy, hợp ngữ và ngôn ngữ bậc cao.

Đề thi học kỳ 2 môn Khoa học lớp 4 năm học 2017 - 2018 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 2 môn Khoa học lớp 4 năm học 2017 - 2018 (Đề 2)

 •   23/04/2018 08:02:02 AM
 •   Đã xem: 1322
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 2 môn Khoa học lớp 4 năm học 2017 - 2018 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Tin học lớp 5 năm học 2017 - 2018 (Đề 3)

Đề thi học kỳ 2 môn Tin học lớp 5 năm học 2017 - 2018 (Đề 3)

 •   23/04/2018 07:54:33 AM
 •   Đã xem: 1219
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 2 môn Tin học lớp 5 năm học 2017 - 2018 (Đề 3), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Tin học lớp 5 năm học 2017 - 2018 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 2 môn Tin học lớp 5 năm học 2017 - 2018 (Đề 2)

 •   23/04/2018 07:51:40 AM
 •   Đã xem: 875
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 2 môn Tin học lớp 5 năm học 2017 - 2018 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Tin học lớp 5 năm học 2017 - 2018

Đề thi học kỳ 2 môn Tin học lớp 5 năm học 2017 - 2018

 •   18/04/2018 07:18:44 AM
 •   Đã xem: 932
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 2 môn Tin học lớp 5 năm học 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tin học lớp 3 trường TH Tiến Thắng năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tin học lớp 3 trường TH Tiến Thắng năm học 2017 - 2018

 •   08/04/2018 08:00:51 AM
 •   Đã xem: 419
 •   Phản hồi: 0

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tin học lớp 3 trường TH Tiến Thắng năm học 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 5 năm 2017 - 2018

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 5 năm 2017 - 2018

 •   14/12/2017 07:51:20 AM
 •   Đã xem: 2937
 •   Phản hồi: 1

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 5 năm 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 4 năm 2017 - 2018

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 4 năm 2017 - 2018

 •   14/12/2017 07:46:23 AM
 •   Đã xem: 1749
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 4 năm 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 trường THCS Bình Châu năm học 2016 - 2017

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 trường THCS Bình Châu năm học 2016 - 2017

 •   04/12/2017 09:15:53 AM
 •   Đã xem: 1410
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 trường THCS Bình Châu năm học 2016 - 2017, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 trường THCS Bình Châu năm học 2016 - 2017

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 trường THCS Bình Châu năm học 2016 - 2017

 •   04/12/2017 09:12:59 AM
 •   Đã xem: 1173
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 trường THCS Bình Châu năm học 2016 - 2017, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 trường THCS Bình Châu năm học 2016 - 2017

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 trường THCS Bình Châu năm học 2016 - 2017

 •   04/12/2017 09:08:24 AM
 •   Đã xem: 1357
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 trường THCS Bình Châu năm học 2016 - 2017, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 trường THCS Bình Châu năm học 2016 - 2017

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 trường THCS Bình Châu năm học 2016 - 2017

 •   04/12/2017 09:03:48 AM
 •   Đã xem: 1225
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 trường THCS Bình Châu năm học 2016 - 2017, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.


Các tin khác

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN