Loading...
Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 4 năm 2017 - 2018

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 4 năm 2017 - 2018

 •   14/12/2017 07:46:23 AM
 •   Đã xem: 962
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 4 năm 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 trường THCS Bình Châu năm học 2016 - 2017

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 trường THCS Bình Châu năm học 2016 - 2017

 •   04/12/2017 09:15:53 AM
 •   Đã xem: 1010
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 trường THCS Bình Châu năm học 2016 - 2017, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 trường THCS Bình Châu năm học 2016 - 2017

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 trường THCS Bình Châu năm học 2016 - 2017

 •   04/12/2017 09:12:59 AM
 •   Đã xem: 798
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 9 trường THCS Bình Châu năm học 2016 - 2017, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 trường THCS Bình Châu năm học 2016 - 2017

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 trường THCS Bình Châu năm học 2016 - 2017

 •   04/12/2017 09:08:24 AM
 •   Đã xem: 974
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 trường THCS Bình Châu năm học 2016 - 2017, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 trường THCS Bình Châu năm học 2016 - 2017

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 trường THCS Bình Châu năm học 2016 - 2017

 •   04/12/2017 09:03:48 AM
 •   Đã xem: 994
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 6 trường THCS Bình Châu năm học 2016 - 2017, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 5 trường TH Nguyễn Văn Cừ năm học 2016 - 2017

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 5 trường TH Nguyễn Văn Cừ năm học 2016 - 2017

 •   04/12/2017 08:53:51 AM
 •   Đã xem: 602
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 5 trường TH Nguyễn Văn Cừ năm học 2016 - 2017, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 trường TH Nguyễn Văn Cừ năm học 2016 - 2017

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 trường TH Nguyễn Văn Cừ năm học 2016 - 2017

 •   04/12/2017 08:50:57 AM
 •   Đã xem: 643
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 3 trường TH Nguyễn Văn Cừ năm học 2016 - 2017, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 4 trường TH Nguyễn Văn Cừ năm học 2016 - 2017

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 4 trường TH Nguyễn Văn Cừ năm học 2016 - 2017

 •   04/12/2017 08:46:02 AM
 •   Đã xem: 339
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 4 trường TH Nguyễn Văn Cừ năm học 2016 - 2017, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 trường Tiểu học Tam Thuấn, Hà Nội năm 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 trường Tiểu học Tam Thuấn, Hà Nội năm 2016 - 2017

 •   05/05/2017 08:49:06 AM
 •   Đã xem: 2442
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 trường Tiểu học Tam Thuấn, Hà Nội năm 2016 - 2017 có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, Đắk Lắk năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, Đắk Lắk năm học 2016 - 2017

 •   05/05/2017 08:47:37 AM
 •   Đã xem: 1481
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, Đắk Lắk năm học 2016 - 2017 có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 trường Tiểu học Tam Thuấn, Hà Nội năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 trường Tiểu học Tam Thuấn, Hà Nội năm học 2016 - 2017

 •   05/05/2017 08:46:13 AM
 •   Đã xem: 1469
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 trường Tiểu học Tam Thuấn, Hà Nội năm học 2016 - 2017 có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Đắk Lắk năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Đắk Lắk năm học 2016 - 2017

 •   05/05/2017 08:44:44 AM
 •   Đã xem: 1426
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Đắk Lắk năm học 2016 - 2017.

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, Đắk Lắk năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, Đắk Lắk năm học 2016 - 2017

 •   05/05/2017 08:43:01 AM
 •   Đã xem: 765
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, Đắk Lắk năm học 2016 - 2017 có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 trường Tiểu học Tam Thuấn, Hà Nội năm 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 trường Tiểu học Tam Thuấn, Hà Nội năm 2016 - 2017

 •   05/05/2017 08:41:26 AM
 •   Đã xem: 751
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 trường Tiểu học Tam Thuấn, Hà Nội năm 2016 - 2017 có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Tin học lớp 4 năm học 2016 - 2017

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Tin học lớp 4 năm học 2016 - 2017

 •   03/05/2017 08:48:24 AM
 •   Đã xem: 2189
 •   Phản hồi: 0

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Tin học lớp 4 năm học 2016 - 2017 có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Tin Học lớp 4 trường TH Cát Nê năm học 2016 - 2017

Đề thi học kỳ 2 môn Tin Học lớp 4 trường TH Cát Nê năm học 2016 - 2017

 •   03/05/2017 08:44:23 AM
 •   Đã xem: 533
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 2 môn Tin Học lớp 4 trường TH Cát Nê năm học 2016 - 2017 có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bỏ chức năng đánh dấu thay đổi định dạng văn bản trong word

Bỏ chức năng đánh dấu thay đổi định dạng văn bản trong word

 •   02/05/2017 09:11:00 AM
 •   Đã xem: 608
 •   Phản hồi: 0

Khi soạn thảo văn bản, tự nhiên hiện ra các dòng đánh dấu đỏ, hiển thị các chỉnh sửa mà bạn gõ thêm vào, kèm theo đó là các chú thích ở bên lề. Những đánh dấu này cũng theo văn bản khi in ra. Vậy chức năng này là gì? có tác dụng gì? làm sao để tắt nó?


Các tin khác

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN
Loading...