Loading...
Đề thi cuối học kỳ 2 môn Địa lý lớp 10 (Đề 3)

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Địa lý lớp 10 (Đề 3)

 •   11/04/2019 03:59:57 PM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Địa lý lớp 10 (Đề 3), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Địa lý lớp 10 (Đề 2)

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Địa lý lớp 10 (Đề 2)

 •   11/04/2019 03:39:59 PM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Địa lý lớp 10 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Địa lý lớp 10 (Đề 1)

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Địa lý lớp 10 (Đề 1)

 •   11/04/2019 03:23:24 PM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0

Đề thi cuối học kỳ 2 môn Địa lý lớp 10 (Đề 1), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 năm 2019

Đề thi học kỳ 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 năm 2019

 •   03/04/2019 03:46:53 PM
 •   Đã xem: 133
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 năm 2019, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo

Đề cương ôn tập thi học kì 2 môn Địa lý lớp 5 năm học 2018 - 2019

Đề cương ôn tập thi học kì 2 môn Địa lý lớp 5 năm học 2018 - 2019

 •   28/03/2019 03:15:17 PM
 •   Đã xem: 146
 •   Phản hồi: 0

Đề cương ôn tập thi học kì 2 môn Địa lý lớp 5 năm học 2018 - 2019

Đề cương ôn tập thi học kì II, Địa Lí 4

Đề cương ôn tập thi học kì II, Địa Lí 4

 •   18/03/2019 09:33:00 AM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0

Đề cương ôn tập thi học kì II, Địa Lí 4, phần lý thuyết

Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 4 - ôn tập thi học kì II

Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 4 - ôn tập thi học kì II

 •   18/03/2019 08:36:00 AM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0

Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 4 - ôn tập thi học kì II, gồm các bài:

BÀI 16 – THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG.
BÀI 17 – ĐỒNG BẰNG NAM BỘ
BÀI 18 – NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG NAM BỘ
BÀI 19 – HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN ĐỒNG BẰNG NAM BỘ.
BÀI 20 – HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG NAM BỘ (tiếp theo)
BÀI 21 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BÀI 22 – THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BÀI 23 – 24 - DẢI ĐỒNG BẰNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
BÀI 25 – 26 – NGƯỜI DÂN VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Ở ĐỒNG BẰNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
BÀI 27- THÀNH PHỐ HUẾ
BÀI 28 – THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
BÀI 29 – BIỂN-ĐẢO VÀ QUẦN ĐẢO.
BÀI 30 – KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ HẢI SẢN Ở VÙNG BIỂN VIỆT NAM.

Bộ 4 đề thi học kỳ 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 năm học 2018 - 2019

Bộ 4 đề thi học kỳ 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 năm học 2018 - 2019

 •   20/12/2018 08:19:07 AM
 •   Đã xem: 812
 •   Phản hồi: 0

Bộ 4 đề thi học kỳ 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 năm học 2018 - 2019 gồm có hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề kiểm tra HKI, Địa lí 7

Đề kiểm tra HKI, Địa lí 7

 •   19/12/2018 08:38:00 AM
 •   Đã xem: 771
 •   Phản hồi: 0

Đề kiểm tra HKI, Địa lí 7, gồm có hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

Đề thi học kỳ 1 môn Địa lý lớp 8 năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 1 môn Địa lý lớp 8 năm học 2018 - 2019

 •   08/12/2018 01:19:18 PM
 •   Đã xem: 2554
 •   Phản hồi: 0

Đề thi học kỳ 1 môn Địa lý lớp 8 năm học 2018 - 2019, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Địa lý lớp 6 năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 1 môn Địa lý lớp 6 năm học 2018 - 2019

 •   02/12/2018 08:34:29 AM
 •   Đã xem: 1969
 •   Phản hồi: 1

Đề thi học kỳ 1 môn Địa lý lớp 6 năm học 2018 - 2019, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Địa Lý lớp 6 năm học 2018 - 2019

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Địa Lý lớp 6 năm học 2018 - 2019

 •   27/10/2018 02:37:34 AM
 •   Đã xem: 1404
 •   Phản hồi: 0

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Địa Lý lớp 6 năm học 2018 - 2019. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Địa Lý lớp 8 năm học 2018 - 2019

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Địa Lý lớp 8 năm học 2018 - 2019

 •   15/10/2018 08:58:51 AM
 •   Đã xem: 1328
 •   Phản hồi: 0

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Địa Lý lớp 8 năm học 2018 - 2019, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lý năm học 2017 - 2018 (Đề 11

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lý năm học 2017 - 2018 (Đề 11

 •   10/06/2018 08:05:12 AM
 •   Đã xem: 917
 •   Phản hồi: 0

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lý năm học 2017 - 2018 (Đề 11), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lý năm học 2017 - 2018 (Đề 10)

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lý năm học 2017 - 2018 (Đề 10)

 •   25/05/2018 08:11:30 AM
 •   Đã xem: 1014
 •   Phản hồi: 0

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lý năm học 2017 - 2018 (Đề 10), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lý năm học 2017 - 2018 (Đề 9)

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lý năm học 2017 - 2018 (Đề 9)

 •   25/05/2018 08:06:56 AM
 •   Đã xem: 682
 •   Phản hồi: 0

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lý năm học 2017 - 2018 (Đề 9), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lý năm học 2017 - 2018 (Đề 8)

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lý năm học 2017 - 2018 (Đề 8)

 •   25/05/2018 08:02:48 AM
 •   Đã xem: 610
 •   Phản hồi: 0

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Địa lý năm học 2017 - 2018 (Đề 8), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.


Các tin khác

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN