Loading...

Lớp 9

Lớp 9

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 trường THCS Nghĩa Đồng, Tân Kỳ năm học 2018 - 2019

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 trường THCS Nghĩa Đồng, Tân Kỳ năm học 2018 - 2019

 09:05 16/12/2018

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 trường THCS Nghĩa Đồng, Tân Kỳ năm học 2018 - 2019 có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ I môn Toán lớp 9 trường PTDTBT Ngô Quyền, Bác Ái năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ I môn Toán lớp 9 trường PTDTBT Ngô Quyền, Bác Ái năm học 2018 - 2019

 08:19 16/12/2018

Đề thi học kỳ I môn Toán lớp 9 trường PTDTBT Ngô Quyền, Bác Ái năm học 2018 - 2019, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ I môn Hóa học lớp 9 huyện Trảng Bàng năm học 2017 - 2018

Đề thi học kỳ I môn Hóa học lớp 9 huyện Trảng Bàng năm học 2017 - 2018

 07:57 09/12/2018

Đề thi học kỳ I môn Hóa học lớp 9 huyện Trảng Bàng năm học 2017 - 2018, gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Lịch sử lớp 9 huyện kim Bôi năm học 2017 - 2018

Đề thi học kỳ 1 môn Lịch sử lớp 9 huyện kim Bôi năm học 2017 - 2018

 08:00 04/12/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Lịch sử lớp 9 huyện kim Bôi năm học 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề ôn thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 năm học 2018 - 2019

Đề ôn thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 năm học 2018 - 2019

 07:55 04/12/2018

Đề ôn thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 năm học 2018 - 2019, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Vật lý lớp 9 năm học 2018 - 2019 (Đề 5)

Đề thi học kỳ 1 môn Vật lý lớp 9 năm học 2018 - 2019 (Đề 5)

 08:05 03/12/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Vật lý lớp 9 năm học 2018 - 2019 (Đề 5), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Vật lý lớp 9 năm học 2018 - 2019 (Đề 4)

Đề thi học kỳ 1 môn Vật lý lớp 9 năm học 2018 - 2019 (Đề 4)

 08:03 03/12/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Vật lý lớp 9 năm học 2018 - 2019 (Đề 4), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Vật lý lớp 9 năm học 2018 - 2019 (Đề 3)

Đề thi học kỳ 1 môn Vật lý lớp 9 năm học 2018 - 2019 (Đề 3)

 08:01 03/12/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Vật lý lớp 9 năm học 2018 - 2019 (Đề 3), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Vật lý lớp 9 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 1 môn Vật lý lớp 9 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

 07:58 03/12/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Vật lý lớp 9 năm học 2018 - 2019 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Vật lý lớp 9 năm học 2018 - 2019 (Đề 1)

Đề thi học kỳ 1 môn Vật lý lớp 9 năm học 2018 - 2019 (Đề 1)

 07:55 03/12/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Vật lý lớp 9 năm học 2018 - 2019 (Đề 1), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Sinh học lớp 9 năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 1 môn Sinh học lớp 9 năm học 2018 - 2019

 12:09 02/12/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Sinh học lớp 9 năm học 2018 - 2019, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 (Đề 3)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 (Đề 3)

 12:51 26/11/2018

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 (Đề 3) gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 (Đề 2)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 (Đề 2)

 12:42 26/11/2018

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 (Đề 2) gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 (Đề 1)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 (Đề 1)

 12:34 26/11/2018

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 (Đề 1), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 trường THCS Đặng Lễ, Ân Thi năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 trường THCS Đặng Lễ, Ân Thi năm học 2018 - 2019

 14:32 25/11/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 trường THCS Đặng Lễ, Ân Thi năm học 2018 - 2019 có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Tiếng anh 9 năm học 2018 - 2019

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Tiếng anh 9 năm học 2018 - 2019

 14:06 25/11/2018

Đề cương ôn tập thi học kỳ 1 môn Tiếng anh 9 năm học 2018 - 2019

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới: Review 4 (Unit 10, 11, 12)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới: Review 4 (Unit 10, 11, 12)

 03:21 22/11/2018

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới: Review 4 (Unit 10, 11, 12)
* Language Review 4 lớp 9 (phần 1 → 7 trang 82-83 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills Review 4 lớp 9 (phần 1 → 4 trang 84-85 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 12: My future career (Nghề nghiệp tương lai của tôi)

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 12: My future career (Nghề nghiệp tương lai của tôi)

 08:59 21/11/2018

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 9 mới Unit 12: My future career (Nghề nghiệp tương lai của tôi)
* Từ vựng Tiếng Anh 9 mới Unit 12: My future career (Nghề nghiệp tương lai của tôi)
* A closer look 1 (phần 1 → 5 trang 73-74 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* A closer look 2 (phần 1 → 5 trang 75-76 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Comunication (phần 1 → 3 trang 77 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills 1 (phần 1 → 5 trang 78 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Skills 2 (phần 1 → 5 trang 79 SGK Tiếng Anh 9 mới)
* Looking back (phần 1 → 6 trang 80-81 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN