Loading...

Lớp 8

Lớp 8

Dựa theo bản “Chiếu dời đô” và “Hịch tướng sĩ”, hãy nêu suy nghĩ của em về vai trò của những người lãnh đạo anh minh như Lí Công uẩn và Trần Quốc Tuấn đối với vận mệnh đất nước

Dựa theo bản “Chiếu dời đô” và “Hịch tướng sĩ”, hãy nêu suy nghĩ của em về vai trò của những người lãnh đạo anh minh như Lí Công uẩn và Trần Quốc Tuấn đối với vận mệnh đất nước

 14:40 13/01/2019

Lịch sử bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam luôn gắn liền với tên tuổi của nhừng người anh hùng dân tộc vĩ đại. Đứng bên cạnh đế quốc phương Bắc hùng mạnh “Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có” (Nguyễn Trãi). Đọc lại văn bản của áng văn “Chiếu dời đô” của Lí Công Uẩn và bản hùng văn bất hủ muôn đời “Hịch tướng sĩ” của Trần Quốc Tuấn, chúng ta thấy sáng ngời nhân cách và hành động vì dân vì nước của tác giả. Chúng ta đã thấy vai trò cùa người lãnh đạo anh minh có ý nghĩa vô cùng to lớn trong trường kì phát triển của dân tộc.

Bộ 5 đề thi học kỳ 1 môn Hoá học lớp 8

Bộ 5 đề thi học kỳ 1 môn Hoá học lớp 8

 14:39 21/12/2018

Bộ 5 đề thi học kỳ 1 môn Hoá học lớp 8, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 8 sở GD&ĐT Bình Dương năm học 2017 - 2018

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 8 sở GD&ĐT Bình Dương năm học 2017 - 2018

 14:14 21/12/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 8 sở GD&ĐT Bình Dương năm học 2017 - 2018, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 8 cấp huyện năm học 2018 - 2019

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 8 cấp huyện năm học 2018 - 2019

 08:59 16/12/2018

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 8 cấp huyện năm học 2018 - 2019 có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bộ 60 đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 8 năm học 2018 - 2019

Bộ 60 đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 8 năm học 2018 - 2019

 07:37 15/12/2018

Bộ 60 đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 8 năm học 2018 - 2019 gồm 60 đề với hai phần: Trắc nghiệm và tự luận có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Địa lý lớp 8 năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 1 môn Địa lý lớp 8 năm học 2018 - 2019

 13:19 08/12/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Địa lý lớp 8 năm học 2018 - 2019, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Hoá học lớp 8 năm học 2018 - 2019 (Đề 5)

Đề thi học kỳ 1 môn Hoá học lớp 8 năm học 2018 - 2019 (Đề 5)

 07:47 03/12/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Hoá học lớp 8 năm học 2018 - 2019 (Đề 5), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Hoá học lớp 8 năm học 2018 - 2019 (Đề 4)

Đề thi học kỳ 1 môn Hoá học lớp 8 năm học 2018 - 2019 (Đề 4)

 07:45 03/12/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Hoá học lớp 8 năm học 2018 - 2019 (Đề 4), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Hoá học lớp 8 năm học 2018 - 2019 (Đề 3)

Đề thi học kỳ 1 môn Hoá học lớp 8 năm học 2018 - 2019 (Đề 3)

 07:43 03/12/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Hoá học lớp 8 năm học 2018 - 2019 (Đề 3), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Hoá học lớp 8 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

Đề thi học kỳ 1 môn Hoá học lớp 8 năm học 2018 - 2019 (Đề 2)

 07:42 03/12/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Hoá học lớp 8 năm học 2018 - 2019 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Hoá học lớp 8 năm học 2018 - 2019

Đề thi học kỳ 1 môn Hoá học lớp 8 năm học 2018 - 2019

 07:39 03/12/2018

Đề thi học kỳ 1 môn Hoá học lớp 8 năm học 2018 - 2019, có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 (Đề 3)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 (Đề 3)

 12:23 26/11/2018

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 (Đề 3) có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 (Đề 2)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 (Đề 2)

 12:18 26/11/2018

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 (Đề 2) gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 (Đề 1)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 (Đề 1)

 12:14 26/11/2018

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 (Đề 1) gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Vật Lý lớp 8 (Đề 4)

Đề thi học kì 1 môn Vật Lý lớp 8 (Đề 4)

 08:24 26/11/2018

Đề thi học kì 1 môn Vật Lý lớp 8 (Đề 4), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Vật Lý lớp 8 (Đề 3)

Đề thi học kì 1 môn Vật Lý lớp 8 (Đề 3)

 08:21 26/11/2018

Đề thi học kì 1 môn Vật Lý lớp 8 (Đề 3), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Vật Lý lớp 8 (Đề 2)

Đề thi học kì 1 môn Vật Lý lớp 8 (Đề 2)

 07:38 26/11/2018

Đề thi học kì 1 môn Vật Lý lớp 8 (Đề 2), có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Vật Lý lớp 8 (Đề 1)

Đề thi học kì 1 môn Vật Lý lớp 8 (Đề 1)

 07:33 26/11/2018

Đề thi học kì 1 môn Vật Lý lớp 8 (Đề 1) có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Loading...
XEM NHIỀU TRONG TUẦN