Lớp 8

Lớp 8

Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 9: Vẻ đẹp của bài thơ "Cảnh khuya"

Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 9: Vẻ đẹp của bài thơ "Cảnh khuya"

 09:04 13/01/2024

Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 9: Vẻ đẹp của bài thơ "Cảnh khuya" - Trang 82, 83, 84, 85, 86.
Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 8: Tự đánh giá - Trang 76

Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 8: Tự đánh giá - Trang 76

 21:08 11/01/2024

Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 8: Tự đánh giá - Trang 76, 77, 78, 79, 80.
Suy nghĩ về câu tục ngữ: Chết trong còn hơn sống đục

Suy nghĩ về câu tục ngữ: Chết trong còn hơn sống đục

 02:52 10/01/2024

Cuộc sống luôn là những thử thách, là những khó khăn không thể ngờ trước. Thật vậy nếu mỗi người không kiên cường vượt qua sẽ dễ dàng bị cuốn vào những cám dỗ của cuộc sống để rồi đánh mất nhân phẩm, nhân cách.
Tóm tắt nội dung giới thiệu về một tiểu thuyết đã học hay đã đọc

Tóm tắt nội dung giới thiệu về một tiểu thuyết đã học hay đã đọc

 02:45 10/01/2024

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là một cuốn tiểu thuyết dành cho thanh thiếu niên, được sáng tác bởi nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 8: Nghe và tóm tắt nội dung thuyết trình về một nhân vật lịch sử hoặc tác phẩm văn học

Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 8: Nghe và tóm tắt nội dung thuyết trình về một nhân vật lịch sử hoặc tác phẩm văn học

 03:49 09/01/2024

Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 8: Nghe và tóm tắt nội dung thuyết trình về một nhân vật lịch sử hoặc tác phẩm văn học - Trang 75.
Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 8: Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 8: Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

 03:34 09/01/2024

Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 8: Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí - Trang 72, 73, 74, 75.
Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 8: Bên bờ Thiên Mạc

Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 8: Bên bờ Thiên Mạc

 03:05 09/01/2024

Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 8: Bên bờ Thiên Mạc - Trang 68, 69, 70, 71, 72.
Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 8: Thực hành tiếng Việt - Trang 67

Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 8: Thực hành tiếng Việt - Trang 67

 02:49 09/01/2024

Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 8: Thực hành tiếng Việt - Trang 67.
Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 8: Đánh nhau với cối xay gió

Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 8: Đánh nhau với cối xay gió

 02:23 09/01/2024

Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 8: Đánh nhau với cối xay gió - Trang 63, 64, 65, 66, 67.
Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 8: Quang Trung đại phá quân Thanh

Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 8: Quang Trung đại phá quân Thanh

 03:57 08/01/2024

Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 8: Quang Trung đại phá quân Thanh - Trang 56, 57, ..., 63.
Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 7: Tự đánh giá - Trang 52

Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 7: Tự đánh giá - Trang 52

 20:26 07/01/2024

Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 7: Tự đánh giá - Trang 52, 53.
Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 7: Nghe và tóm tắt nội dung thuyết trình về một tác phẩm thơ

Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 7: Nghe và tóm tắt nội dung thuyết trình về một tác phẩm thơ

 08:01 07/01/2024

Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 7: Nghe và tóm tắt nội dung thuyết trình về một tác phẩm thơ - Trang 51.
Phân tích bài thơ Vịnh khoa thi hương của Trần Tế Xương

Phân tích bài thơ Vịnh khoa thi hương của Trần Tế Xương

 04:51 07/01/2024

Trần Tế Xương (1870 – 1907) thường được gọi là Tú Xương vì đi thi tới Tám khoa chưa khỏi phạm trường quy nên chi đỗ Tú tài.
Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 7: Phân tích một tác phẩm thơ

Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 7: Phân tích một tác phẩm thơ

 03:44 07/01/2024

Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 7: Phân tích một tác phẩm thơ - Trang 48, 49, 50.
Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 7: Cảnh khuya

Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 7: Cảnh khuya

 07:40 05/01/2024

Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 7: Cảnh khuya - Trang 47, 48.
Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 7: Xa ngắm thác núi Lư

Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 7: Xa ngắm thác núi Lư

 07:07 05/01/2024

Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 7: Xa ngắm thác núi Lư - Trang 45, 46.
Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 7: Thực hành tiếng Việt - Trang 43

Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 7: Thực hành tiếng Việt - Trang 43

 03:48 05/01/2024

Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 7: Thực hành tiếng Việt - Trang 43, 44.
Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 7: Vịnh khoa thi Hương

Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 7: Vịnh khoa thi Hương

 03:23 05/01/2024

Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 7: Vịnh khoa thi Hương - Trang 42, 43.
Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 7: Mời trầu

Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 7: Mời trầu

 02:31 05/01/2024

Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 7: Mời trầu - Trang 40, 41, 42.
Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 6: Tự đánh giá - Trang 36

Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 6: Tự đánh giá - Trang 36

 09:18 04/01/2024

Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 6: Tự đánh giá - Trang 36, 37.
Suy nghĩ của em về ý kiến: Cần biết lựa chọn sách để đọc

Suy nghĩ của em về ý kiến: Cần biết lựa chọn sách để đọc

 03:57 04/01/2024

Xã hội ngày nay đã phát triển và thay đổi rất nhiều, dấu vết thời xưa cũng đã dần phai nhòa.
Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 6: Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội

Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 6: Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội

 03:11 04/01/2024

Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 6: Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội - Trang 30.
Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 6: Phân tích một tác phẩm truyện

Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 6: Phân tích một tác phẩm truyện

 02:54 04/01/2024

Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 6: Phân tích một tác phẩm truyện - Trang 26, 27, 28, 29.
Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 6: Người thầy đầu tiên

Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 6: Người thầy đầu tiên

 02:59 03/01/2024

Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 6: Người thầy đầu tiên - Trang 20, 21, ..., 26.
Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 6: Thực hành tiếng Việt - Trang 19

Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 6: Thực hành tiếng Việt - Trang 19

 02:43 03/01/2024

Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 6: Thực hành tiếng Việt - Trang 19, ...
Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 6: Trong mắt trẻ

Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 6: Trong mắt trẻ

 02:08 03/01/2024

Soạn văn lớp 8 sách Cánh Diều, bài 6: Trong mắt trẻ - Trang 13, 14, ..., 18.
Soạn văn 8 sách Cánh Diều, bài 6: Lão Hạc

Soạn văn 8 sách Cánh Diều, bài 6: Lão Hạc

 03:01 02/01/2024

Soạn văn 8 sách Cánh Diều, bài 6: Lão Hạc - Trang 4, 5, ..., 13.
Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 8 - Chân trời sáng tạo

 03:25 27/12/2023

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 8 - Chân trời sáng tạo, có đáp án kèm theo nhằm giúp các em ôn tập để chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối học kỳ 1. Chúc các em học tốt.
Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 8 - Kết nối tri thức (Đề 3)

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 8 - Kết nối tri thức (Đề 3)

 02:33 27/12/2023

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 8 - Kết nối tri thức, có đáp án kèm theo nhằm giúp các em ôn tập để chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối học kỳ 1. Chúc các em học tốt.

THÀNH VIÊN

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Kênh Bóng đá trực tiếp hôm nay miễn phí ⇔ fabet ⇔ Jun88 ⇔ shbet ⇔ Xoilac tv ⇔ Phát sóng Cakhia link trực tiếp ⇔ Kênh 90Phut TV full HD ⇔ 78win ⇔
https://ae888.finance/ ⇔ truc tiep bong da xoi lac full HD ⇔ xem bóng đá xôi lạc tv hôm nay ⇔ Xoilac ⇔
truc tiep bong da
xoilac tv mien phi ⇔ link truc tiep bong da xoilac tv mien phi ⇔ link trực tiếp bóng đá xôi lạc tv hôm nay ⇔ link xem truc tiep bong da xoilac tv
Xem tỷ số
bongdalu com live score ⇔ Trang ty số trực tuyến bongdalu ⇔ Xem Mì Tôm TV trực tuyến tiếng Việt ⇔ Xem trực tiếp bóng đá VeboTV hôm nay ⇔ https://nhacaiuytin18.com/ ⇔ socolive truc tiep bong da hom nay mien phi ⇔ Nhà cái 8day ⇔ Tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay ⇔ https://kubet.vision/ ⇔ KING33 ⇔
link
trực tiếp bóng đá xoilactv tốc độ cao ⇔ xem bóng đá cà khịa tv trực tuyến hôm nay
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây